23
Τρι, Μαϊ
5 Νέα Άρθρα

Επίκαιρα Θέματα

ΦΕΚ Β' 479/17-02-2017 - Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5(α)/9941 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΦΕΚ Β' 2358 29-07-2016 Αριθ. Γ5/οικ.57494 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΦΕΚ Β' 416 19-02-2016 Αριθμ. Γ5/οικ.13547 Αντικατάσταση της με αριθμό πρωτ. Γ5/οικ.12007/2016 (ΦΕΚ 333/Β/16−2−2016) και έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πίνακες κωδικών ΕΚΑΠΤΥ αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη (παλαιών), σκαρφιστήρες, βελονάκια και ταινίες, που είναι απαραίτητοι για την καταχώρηση των παραπεμπτικών στο νέο eΔαπυ. (οι πίνακες ενημερώνονται)

Με το Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.28304/21-07-2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ ορίζεται κατάλογος ανώτατων τιμών αποζημίωσης των επιθεμάτων (Πίνακας 1) και κατάλογος εγκεκριμένων υλικών που αποζημειώνονται (Πίνακας 2) που ισχύουν από 27-07-2016.

Πίνακας με τους κωδικούς των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν ΦΠΑ 13%.

Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)/Γ.Π.97307/23-12-2016 Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε το Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση).

Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)/οικ.90484/01-12-2016 Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε το Διορθωτικό Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.

Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ/40870/3-6-2016 Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε το Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση).

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις φαρμακοποιών, για τη χρήση της νέας εφαρμογής του eΔΑΠΥ ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εκπαιδευτικά βίντεο για τη χρήση της νέας εφαρμογής παροχών eΔΑΠΥ ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πως θα γίνει διαγραφή παραστατικού edapy, υποβολή στο ΔΑΠΥ παροχών και εκτύπωση παραστατικού γνωμάτευσης edapy.

Οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για το νέο eΔΑΠΥ Παροχών, σύνδεση, εγχειρίδιο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και επικοινωνία για τεχνικά προβλήματα.

Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

Επικοινωνία Επισκεπτών

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.