Τι απέμεινε από τον ν. 4254-2014

Blog
Typography

Με το νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07-04-2014) και υπό τον τίτλο:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, τροποποιήθηκαν σημαντικές διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας που αφορούσαν τα φαρμακεία και δημιούργησαν αναστάτωση σε σημαντικό βαθμό στον χώρο της φαρμακευτικής νομοθεσίας και των φαρμακοποιών.

Με τις διατάξεις του 2014, διατηρήθηκαν σε ισχύ τα κατωτέρω, πλην όμως με το 3ο μνημόνιο και τον ψηφισθέντα νόμο 4336/2015 επήλθαν πάλι τροποποιήσεις ή καταργήσεις ως εξής :

α. Η δυνατότητα του αδειούχου φαρμακοποιού (που ήδη λειτουργεί επ’ ονόματί του επιχείρηση φαρμακείου) να μετέχει ως «απλός οικονομικός εταίρος» σε ένα ακόμη το πολύ εταιρικό φαρμακείο που λειτουργεί στο όνομα άλλου φαρμακοποιού, με ελεύθερα, πλέον, διαμορφούμενα ποσοστά στο εταιρικό κεφάλαιο (εδ. 2 της παρ. 1, άρθρου 17 Ν. 5607/1932).

Όμως το άρθρο αυτό (με την κατάργηση του άρθρου 6 ν. 328/76 που το αντικατέστησε) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ > από το ΑΡΘΡΟ 2Δ ΠΑΡ. 17 ΥΠΟΠΑΡ. Δ12 Ν. 4336/2015.

β. Η υποχρέωση σύστασης των άνω εταιρειών [ΟΕ & ΕΕ], όπως και των εταιρειών των συστεγασμένων φαρμακείων, με συμβολαιογραφικό έγγραφο και για ορισμένη πάντοτε χρονική διάρκεια, των οποίων επιτρέπεται η παράταση κατά τον ίδιο τρόπο (συμβολαιογραφική πράξη) [εδ. 3 της παρ. 1, άρθρου 17 Ν. 5607/1932].

1) > Βέβαια το άρθρο αυτό ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ > με το ΑΡΘΡΟ 2Δ ΠΑΡ. 17 ΥΠΟΠΑΡ. Δ12 Ν. 4336/2015.

2) > Πλην όμως – λόγω νομοτεχνικής απειρίας & προχειρότητας – δεν καταργήθηκε το άρθρο 12 ν. 5607/32, το οποίο στην παρ. 1 είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 7 ν. 1963/1991. Εν τέλει και πάλι η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 219 του ν. 4281/2014, χωρίς να καταργηθούν οι διατάξεις των υπολοίπων παραγράφων, ιδιαίτερα της παραγράφου 7. Η αντικατασταθείσα παράγραφος 1 έχει ως εξής :

«1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων εφόσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρμακείου με τη λήψη άδειας λειτουργίας και η πραγματοποίηση της μεταφοράς πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η μεταφορά δεν αποτελούν κώλυμα για την έγκριση της αιτούμενης συστεγάσεως. Ομοίως μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρμακείων υπό ίδρυση με λειτουργούντα φαρμακεία, καθώς και λειτουργούντων φαρμακείων μεταξύ τους. Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση ή λειτουργουσών και υπό ίδρυση φαρμακαποθηκών ή και λειτουργουσών μεταξύ τους.»

γ. Η δυνατότητα συνεταιρισμού του αδειούχου φαρμακοποιού με τον/τη σύζυγο ή συγγενείς του εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού, προβλέπονταν από την διάταξη της παρ. 7 άρθρου 17 ν. 5607/32 που όπως ελέχθη, το άρθρο αυτό (με την κατάργηση του άρθρου 6 ν. 328/76 που το αντικατέστησε) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ > από το ΑΡΘΡΟ 2Δ ΠΑΡ. 17 ΥΠΟΠΑΡ. Δ12 Ν. 4336/2015.

Στην περίπτωση αυτή, μη υπάρχουσας σχετικής ρυθμίσεως ή απαγορεύσεως, ελευθέρως μετέχουν σε εταιρεία φαρμακείου σύζυγοι ή άλλα συγγενικά πρόσωπατα & τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνονται ελεύθερα (όπως και με το προηγούμενο νομθετικό καθεστώς), καθόσον καταργήθηκε η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Ν. 5607/1932 που το προέβλεπε. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ > ΑΡΘΡΟ 2Δ ΠΑΡ. 17 ΥΠΟΠΑΡ. Δ12 Ν. 4336/2015).

δ. Οι ρυθμίσεις για τα κληρονομικά φαρμακεία, παρέμειναν ως είχαν.

Πάνος Καπώνης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγο

Νομικός Σύμβουλος ΟΣΦΕ

Πηγή

Χρήσιμα για την Υγεία

Μάθε χρήσιμες πληροφορίες για τους μύκητες των νυχιών στα πόδια και τα χέρια τα συμπτώματα και τρόπους περιποίησης και φυσικής αντιμετώπισης με ομοιοπαθητικά σκευάσματα και αιθέρια έλαια περισσότερα στο μπλογκ Nail Fungus Cure .

Μάθε για την σιδηροβλαστική αναιμία κληρονομική ή επίκτητη, τύπος αναιμίας που συνδέεται με διαταραχή στην χρησιμοποίηση του σιδήρου και χαρακτηρίζεται από την παρουσία δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών στο μυελό, στο ιστολόγιο Sideroblastic Anemia διαβάστε περισσότερα.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.