24
Δευ, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Επίκαιρα Θέματα

Υπουργείο Υγείας - Υπουργική Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) 63683/22-12-2023 - Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019

Υπουργείο Υγείας - Υπουργική Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α) 7719/13-02-2023 - Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019

Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων - ΦΕΚ Β’ 3009/25.07.2018 - Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ3(α)/55263 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σας παραθέτουμε τις ονομασίες των αλλεργιογόνων (εμβόλια απευαισθητοποίησης) και αντίστοιχα το όνομα της εταιρείας και το τηλέφωνο, ώστε να επικοινωνείτε για κάθε σχετική πληροφορία που χρειάζεστε.

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Υγείας στις 21-01-2019 η λίστα δραστικών ουσιών 21-01-2019 η λίστα δραστικών ουσιών για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ3(α) 46627/15-06-2018 (Β' 2285) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Στον πίνακα που ακολουθεί σας παραθέτουμε τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) των 57 Περιφερειακών μας Διευθύνσεων.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 3/02-01-2024 - Θέμα: «Νέο Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης με ημερομηνία έναρξης για τα φαρμακεία από την 12η.02.2024»

Απόφαση - Αριθ. Πρωτ.: Δ3(α)78442/20-12-2021 - ΘΕΜΑ: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ - Αριθ. Πρωτ.: Δ3(α)/ 81607/17-12-2020 - ΘΕΜΑ: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2020».

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. : 2339/20-05-2024 - ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Είναι συχνές οι καταγγελίες προς τον ΕΟΦ μέσω του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των Τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων για πώληση φαρμάκων της κατηγορίας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) από συγκεκριμένα καταστήματα όπως υπεραγορές τροφίμων (supermarkets), παντοπωλεία, περίπτερα (κιοσκ), δίκτυα διανομών χονδρικής ειδών διατροφής κλπ, ενώ στη συνέχεια έχουν επιβληθεί τεράστια χρηματικά πρόστιμα σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αρ.Πρωτ. 3538/18-08-2023 - Θέμα: «Οδηγός Εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων βάσει του ποσού αυτόματης επιστροφής για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022»

Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.