05
Πεμ, Δεκ
4 Νέα Άρθρα

Σημαντικά Νέα

Grid List

Υπουργείο Υγείας - Αρ. Πρ.ΔΒ4Α/Γ90/οικ.43576/26-11-2019 - Θέμα: Ανανέωση παράτασης εκτέλεσης συνταγών με εμπορική ονομασία των εμβολίων VAXIGRIP TETRA, FLUARIX TETRA και INFLUVAC TETRA

Αρ. Πρωτ. : 37 - Προς: Ως πίνακας αποδεκτών - Θέμα: Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς

Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 10ης Νοεμβρίου 2019 του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς.

Τηρουμένης της διαδικασίας ψηφοφορίας προσήλθαν και ψήφισαν 71 μέλη επί του συνόλου 84 δικαιούμενων ψήφου μελών του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ.

Σύνολο ψηφισάντων: 71 Σύνολο ψηφοδελτίων: 71 Έγκυρα : 69 Άκυρα : 2 Λευκά: 0

Αναλυτικά έλαβαν:

Πρώτο:

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» 36 Ψήφοι

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 3
ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
ΚΑΤΙΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 2
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ 4
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6

Δεύτερο:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ» 33 Ψήφοι

ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3
ΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 7
ΡΑΜΑΝTΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ 8
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2
ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

 

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

1. ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11
2. ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
3. ΡΑΜΑΝTΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ 8
4. ΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 7
5. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6
6. ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 4
8. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ 4
9. ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

Η επιλογή του Χαλίτσιου Χρήστου έγινε κατόπιν κληρώσεως λόγω της ισοψηφίας του με την Ιωαννίδου Νικολέτα.

 

Δεν εκλέγονται – Επιλαχόντες

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 3
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 2
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2
ΚΑΤΙΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1

 

Για αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. :

Σύνολο ψηφισάντων: 71 Σύνολο ψηφοδελτίων: 71 Έγκυρα : 69 Άκυρα : 1 Λευκά: 1

Αναλυτικά έλαβαν οι συνδυασμοί:

Πρώτο:

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 26 Ψήφοι

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 26
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 26

Δεύτερο:

ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 22 Ψήφοι

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22

Τρίτο :

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» 21Ψήφοι

ΤΑΚΤΙΚO ΜΕΛΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21

 

Τακτικά μέλη ΠΦΣ εκλέγονται

1ο ψηφοδέλτιο: ΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 26

2ο ψηφοδέλτιο: ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22

Αναπληρωματικά μέλη ΠΦΣ εκλέγονται

1ο ψηφοδέλτιο : ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 26

2ο ψηφοδέλτιο : ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22

 

Δεν εκλέγονται

3ο ψηφοδέλτιο:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21

 

 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

  Χαλίτσιος Κωνσταντίνος

 
 

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - ΙΔΕΕΑΦ - Αθήνα 07/11/2019

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αρ. Πρωτ. 4332/22-10-19

Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς - Αρ. Πρωτ. : 29/18-10-2019

ΕΟΠΥΥ - Αριθμ.πρωτ.:ΔΒ4Γ/Γ55/07/οικ.14776 18-04-2019 - Θέμα: "Κατάλογος Παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου"

ΕΟΠΥΥ - Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3/Γ/504/01-04-2019 - ΠΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ Αρ. Πρωτ. ΔΒ4Α/Γ99/9197 12-03-2019 - Θέμα: Οδηγίες για τη συνταγογράφηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων EPINEPHRINE

ΕΟΠΥΥ - Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Β/45/οικ. 6819/21-02-2019 - ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το ΦΠΑ του rebate πληρωμής φαρμακείων»

ΕΟΠΥΥ - Αρ.πρ.: ΔΒ4Δ/Γ32/οικ.1907 17-01-2019 - Θέμα: Σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης

ΕΟΠΥΥ Αρ. Πρωτ. ΔΒ4Α/Γ99/40707 27-12-2018 - Θέμα: Οδηγίες για τη συνταγογράφηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων EPINEPHRINE

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 4168/15-10-2019 - Προς: Περιφέρειες της Χώρας - Κοινοποίηση: 1. Διεύθυνση Φαρμάκου Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Β΄ 2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθ. Πρωτ. 2416/20-06-2019 - Θέμα: «Αυτόματοι πωλητές στην πρόσοψη των φαρμακείων»

Νέο πλαίσιο χρονικών ορίων λειτουργίας φαρμακείων

Υποχρεωτικό και Διευρυμένο Ωράριο-Συμμετοχές Ασφαλισμένων

Υπουργείο Υγείας - Αρ.Πρ.: ΔΒ4Α/Π60/1/οικ.17217/09-05-2019 - Θέμα: Σχετικά με τη συνταγογράφηση ναρκωτικών

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 1225/26-03-2019 - Θέμα: «Σύσταση και τροποποίηση εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου»

Η Ευρώπη σου - Υγεία

Η Ευρώπη σου

Καιρός

Please provide full Credentials Infomation

Επίκαιρα Θέματα

Grid List

Πληκτρολογώντας το σχετικό link https://www.certway.gr/pdp αποκτάτε πρόσβαση στην πλατφόρμα που αφορά στην συμμόρφωση των φαρμακείων στο GDPR.

Επισκόπηση του ρόλου & της συμβολής του φαρμακοποιού στον αντιγριπικό εμβολιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο & στην Ελλάδα - 2018 - Επιμέλεια – οργάνωση:Κώστας Βαρδιάμπασης πρόεδρος Φ.Σ.Ρεθύμνου - Συμμετοχή:Ελισάβετ Δερβενιωτάκη πρόεδρος Φ.Σ. Κοζάνης

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 3152/02-08-2019 - Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας - Θέμα: «Μονοεδρικά φαρμακεία, Δήμοι ή κοινότητες με 2-6 φαρμακεία, και λοιπές περιπτώσεις»

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Επικοινωνία Επισκεπτών

Χρήσιμα για την Υγεία

Μάθε χρήσιμες πληροφορίες για τους μύκητες των νυχιών στα πόδια και τα χέρια τα συμπτώματα και τρόπους περιποίησης και φυσικής αντιμετώπισης με ομοιοπαθητικά σκευάσματα και αιθέρια έλαια περισσότερα στο μπλογκ Nail Fungus Cure .

Μάθε για την σιδηροβλαστική αναιμία κληρονομική ή επίκτητη, τύπος αναιμίας που συνδέεται με διαταραχή στην χρησιμοποίηση του σιδήρου και χαρακτηρίζεται από την παρουσία δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών στο μυελό, στο ιστολόγιο Sideroblastic Anemia διαβάστε περισσότερα.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.