Μόλις εκδόθηκε η Γ5(β)-Γ.Π.οικ.6915-28-01-2016 Νέα ΚΥΑ για τα Φαρμακεία

Blog
Typography

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ: 1) Εκδόθηκε η νέα Κ.Υ.Α. από τον κ. Υπουργό Υγείας. Δημοσιεύεται εντός ολίγου στο ΦΕΚ.

2) Τροποποιεί μερικά την Κ.Υ.Α. Γ.Π.οικ.82829/29-10-2015 (ΦΕΚ 2330 τ. Β’), η οποία εφαρμόζεται κατά τα λοιπά ως έχει.

3) Ο υπολογισμός των κενών θέσεων φαρμακείων γίνεται με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011, ΟΧΙ με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. 82829/29-10-2015, η οποία καταργείται.

Επομένως ο υπολογισμός των κενών θέσεων γίνεται με βάση τον πληθυσμό των επιμέρους εδαφικών περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων και την αναλογία ένα φαρμακείο ανά χίλιους κατοίκους ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ που όριζε η καταργηθείσα διάταξη της παραπάνω Κ.Υ.Α.

4) Καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 1963/91 που όριζε ότι οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου χορηγούνται βάσει της ημερομηνίας επιδόσεως της αιτήσεως στην αρμόδια αρχή.

5) Η προτεραιότητα για τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως φαρμακείου κρίνεται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/91 που έχει ως εξής:

«Μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για συγκεκριμένο «δήμο ή κοινότητα ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)» την ίδια ημέρα, προτιμάται κατά την εξής σειρά:

α) Εκείνος που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου σε άλλο «δήμο ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α)».

β) Εκείνος που έχει αρχαιότερη άδεια εξασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος κατά την έννοια των διατάξεων του σχετικού νόμου και ο οποίος δεν έχει λάβει προηγουμένως άλλη άδεια ιδρύσεως φαρμακείου.

γ) Εκείνος που προηγείται στη λήψη του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής του πανεπιστημίου και, σε περίπτωση συγχρόνου λήψεως του πτυχίου, εκείνος που έχει μεγαλύτερο βαθμό.

δ) Ο πολύτεκνος ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.»

6) Η προτεραιότητα των ιδιωτών για την επ’ ονόματί τους χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείων θα κρίνεται από τα στοιχεία του συνεταίρου τους κατά 20% φαρμακοποιού στη συσταθησόμενη μεταξύ τους ΕΠΕ. Επομένως, οι αιτούντες ιδιώτες πρέπει, μαζί με την αίτηση, να ονομάζουν και τον συνεταίρο φαρμακοποιό, στο πρόσωπο του οποίου θα κρίνεται η προτεραιότητα.

7) Διατηρείται η δυνατότητα των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών Μελών της ΟΣΦΕ να ιδρύουν επ’ ονόματί τους φαρμακεία, κατ’ αποκλεισμό των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών.

8) Προηγούνται των Συνεταιρισμών οι αιτούντες φαρμακοποιοί και οι αιτούντες ιδιώτες.

9) Με εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας προς τις Περιφέρειες της χώρας, οι τελευταίες υποχρεούνται εντός της ημέρας να αναρτήσουν τις κενές θέσεις με βάση την παρ. 3 του άρθρου 36 Ν. 3918/2011.

Πέραν αυτού, ουδέν.

Τεράστια τα κενά.

Πολλά τα ερωτήματα.

Επανέρχομαι αυθημερόν.

 

Αθήνα, 29-01-2016

Χρήστος Αρβανίτης

arvanitislaw.gr

Πηγή

 

Χρήσιμα για την Υγεία

Μάθε χρήσιμες πληροφορίες για τους μύκητες των νυχιών στα πόδια και τα χέρια τα συμπτώματα και τρόπους περιποίησης και φυσικής αντιμετώπισης με ομοιοπαθητικά σκευάσματα και αιθέρια έλαια περισσότερα στο μπλογκ Nail Fungus Cure .

Μάθε για την σιδηροβλαστική αναιμία κληρονομική ή επίκτητη, τύπος αναιμίας που συνδέεται με διαταραχή στην χρησιμοποίηση του σιδήρου και χαρακτηρίζεται από την παρουσία δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών στο μυελό, στο ιστολόγιο Sideroblastic Anemia διαβάστε περισσότερα.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.