18
Σαβ, Μάι
3 Νέα Άρθρα

Ενημέρωση και διευκρινίσεις από ΠΦΣ για τις ισχύουσες κλίμακες rebate

Π.Φ.Σ.
Typography

Αθήνα 8/12/12    Αριθμ. Πρωτ. 3432    ΠΡΟΣ Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Επειδή συνεχίζει να υπάρχει σύγχυση ως προς τα rebate που ισχύουν και την αναδρομικότητα αυτών, σας ενημερώνουμε ότι οι ισχύουσες λίστες  είναι οι εξής:

1.     Η βασική Λίστα (αρχικό) rebate για τον ΕΟΠΥΥ του Ν. 3918/11 που έλαβε την τελική της μορφή με την ψήφιση του Ν. 4052/2012:

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4052/2012:

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πίνακας rebate 1

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2012.»

Το αναδρομικό rebate αφορά μόνο στην παραπάνω  λίστα και συγκεκριμένα μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012 εκτός από τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο  και Απρίλιο για τους οποίους λόγω εμπρόθεσμης πληρωμής μας , έχει παρακρατηθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι για όσα ταμεία δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ πχ. ΕΥΔΑΠ, ΤΥΠΕΤ, εξακολουθεί να ισχύει  το rebate του   άρθρου 34 του ν. 3918/11.

Δηλαδή, όπως ο πίνακας που ακολουθεί:

rebate2

2. Το δεύτερο rebate  θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 4052/2012 και αφορά σε τζίρους άνω των 35.000 ευρώ. Αναλυτικά το Άρθρο 24 Ν. 4052/2012:

Πίνακας rebate 3

Πίνακας rebate 4

Στο δεύτερο rebate το τελικό ποσό που υπόκειται σε παρακράτηση προκύπτει αφαιρώντας το ΦΠΑ, τα αναλώσιμα και τα ΦΥΚ.

Δεν υφίσταται αναδρομικότητα γιατί όπως αναφέραμε παραπάνω έχει ήδη παρακρατηθεί rebate από τους λογαριασμούς του αντίστοιχου μήνα.

3.  Και τέλος έχουμε το rebate που νομοθετήθηκε με το Ν. 4093/2012 (παρ. ΙΒ.2 υποπαρ. 7) που αφορά στα ΦΥΚ και έχει παρακράτηση 5%.

Πίνακας rebate 5

Αφορά μόνο τα ακριβά φάρμακα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/11. Ούτε σε αυτό το rebate ισχύει η αναδρομικότητα.

Τέλος, σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι η  χορήγηση φαρμάκων με Χ.Τ. άνω των 200 ευρώ και  μικτό κέρδος μόνο 30 ευρώ, καθίσταται ζημιογόνος για τα φαρμακεία μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.