09
Πεμ, Ιουλ

luxurius

repel

Κατάθεση Συνταγών Φαρμακείων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρ. οικ.38425/31-10-14 καθώς και από την συλλογική σύμβαση που υπογράφτηκε 31-10-18 μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ καθώς και την επέκταση της για την παροχή υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προΐόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής 02-01-2017 η διαδικασία υποβολής λογαριασμών των φαρμακείων θα γίνεται σύμφωνα με τα απλά βήματα περιγράφουμε παρακάτω.

Τα παρακάτω ισχύουν για κάθε μήνα και θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς με έναρξη εφαρμογής την κατάθεση των συνταγών μηνός Ιανουαρίου 2017.

Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής λογαριασμών φαρμακείων

1. Χρονικά περιθώρια κατάθεσης

Η υποβολή των δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ γίνεται αυστηρά εντός των πρώτων 5 εργασίμων ημερών κάθε μήνα στις οποίες παραλαμβάνονται οι φάκελοι με τις συνταγές, καταχωρούνται στο μηχανογραφημένο σύστημα του ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ, συσκευάζονται και αποστέλλονται με την κούριερ στο ΚΜΕΣ-ΕΙΟΠΥΥ.
    
Κατά την 5η μέρα γίνεται η διαδικασία ελέγχου, καταχώρησης και συσκευασίας των δαπανών προκειμένου να τα παραλάβει η κούριερ και να ενημερωθεί το ΚΜΕΣ με την αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων της δαπάνης.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω η κατάθεση των συνταγών στον ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ θα πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων τεσσάρων εργάσιμων ημερών του μήνα προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος διεκπεραίωσης. Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγκριση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάποιους μεγάλους Συλλόγους διότι σε αυτούς, λόγω ιδιαιτεροτήτων, υπάρχει διαφορετικός τρόπος κατάθεσης, όπως αναφέρεται και στην Συλλογική Σύμβαση.

Τα δρομολόγια του αυτοκινήτου για την παραλαβή των συνταγών από την Παιονία περιχώρων καθώς και των υπολοίπων απομακρυσμένων περιοχών του Κιλκίς θα εκτελούνται την 2η και 3η εργάσιμη ημέρα του μήνα και μετά από

τηλεφωνική συνεννόηση και ραντεβού με τον υπεύθυνο παραλαβής.

Σε περίπτωση που κάποιος για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να παραδώσει τη δαπάνη του στα προγραμματισμένα δρομολόγια θα πρέπει με δική του ευθύνη και μέσο να καταθέσει την δαπάνη στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 4η εργάσιμη ημέρα.

Η 5η μέρα είναι αφιερωμένη στην μηχανογραφική καταχώρηση, έλεγχο, συσκευασία και προετοιμασία παράδοσης των κιβωτίων στην υπηρεσία ταχυμεταφοράς για αποστολή στο ΚΜΕΣ.

Προσοχή! Από την υποβολή συνταγών μηνός Ιανουαρίου 2017 η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) περιλαμβάνει μαζί τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων, ανασαφαλίστων ν.4368/16 και Ευρωπαίων Ασφαλισμένων.

Προσοχή στη νεότερη ενημέρωση ΜΟΝΟ για τις χειρόγραφες συνταγές

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ με την αρ. πρ. ΔΒ4Β/Π60/3/2-2-2017 εγκύκλιο, η αρίθμηση των χειρόγραφων συνταγών, για τον τρέχοντα μήνα (Ιανουάριο 2017) μπορούν να κατατεθούν όπως έχουν ήδη αριθμηθεί, από την επόμενη υποβολή οι χειρόγραφες συνταγές θα πρέπει να τοποθετούνται κανονικά στη σειρά τους και να τίθεται χειρόγραφα επί της συνταγής ο αριθμός που προκύπτει από το σύστημα του φαρμακείου την ημέρα της εκτέλεσης τους. (δεν χρειάζεται πλέον να διαχωρίζονται και να γίνονται ξεχωριστό πεκέτο)

2. Προετοιμασία Φακέλων Συνταγών

Η κατάθεση θα πρέπει να διαχωρίζεται και θα γίνεται ως εξής:

Α. Ένας φάκελος (η και περισσότεροι) με τις συνταγές φαρμάκων  όπου πλέον μαζί με των Ασφαλισμένων θα συμπεριλαμβάνονται και οι χειρόγραφες συνταγές, οι συνταγές των ανασφαλίστων του ν.4368/16.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειρόγραφες εκτελέσεις (είτε είναι ηλεκτρονικές συνταγές, είτε χειρόγραφες, π.χ. εμβόλια απευαισθητοποίησης) πρέπει να τοποθετούνται κανονικά ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ μαζί με τις ηλεκτρονικές και ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να είναι αριθμημένες με την αρίθμηση που προκύπτει από το σύστημα του φαρμακείου την ημέρα της εκτέλεσής τους.

Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν (φωτοαντίγραφα):

 • 1 Φωτοαντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής (ΣΚΠ με barcode)
 • 1 Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου φαρμάκων
 • 1 Φωτοαντίγραφο Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (εκτύπωση ΣΣΥ eopyykmes.gr)

Β. Ένας φάκελος ΕΚΑΑ με τις συνταγές των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (εάν υπάρχουν)

Μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν (φωτοαντίγραφα):

 • 1 Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα, τα δε τιμολόγια θα πρέπει να έχουν εκδοθεί ΜΟΝΟ μηχανογραφικά και οι καταστάσεις να έιναι εκτύπωση του νέου τύπου με το 18ψήφιο barcode στην κεφαλίδα της.

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να επικολλάται εξωτερικά το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία υποβολής που εκδίδεται από το ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ.

Ο φάκελος των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (Β),  θα μπαίνει εντός του φακέλου των Φαρμάκων (Α) στον οποίο και θα πρέπει επίσης να επικολλάται εξωτερικά το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία υποβολής που εκδίδεται από το ΚΜΕΣ-ΕΟΠΥΥ.

Γ.  Ένας φάκελος ή και περισσότεροι, με τις γνωματεύσεις αναλωσίμων υλικών (αναλώσιμα ΣΔ και υπόλοιπα αναλώσιμα υλικά), με επικολλημένο από έξω το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία υποβολής της κάθε δαπάνης το οποίο εκτυπώνετι από το σύστημα του eΔΑΠΥ.

Μέσα στον κάθε φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν (φωτοαντίγραφα):

 • 1 πρωτότυπο τιμολόγιου αναλωσίμων υλικών
 • 1 Σημείωμα υποβολής
 • 1 Φορολογική Ενημερότητα (εμπρόθεσμη και για ποσά άνω των 1.496€)
 • 1 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ (εμπρόθεσμηκαι για ποσά άνω των 3.000€)

Ο φάκελος των Αναλωσίμων (Γ), είναι πλέον ξεχωριστός και όχι μέσα σε φάκελο των συνταγών φαρμάκων διότι υποβάλεται σε άλλο ελεγκτικό κέντρο και όχι στο ΚΜΕΣ.

Δεν είναι απαραίτητα άλλα φωτοαντίγραφα τιμολογίων και λοιπών εγγράφων για την υποβολή των αναλωσίμων.

3. Υπόλοιπα Συνοδευτικά Έγγραφα (εκτός φακέλων)

Εκτός των φακέλων συνταγών θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα .

Α. Πακέτο πρωτοτύπων εγγράφων προς ΚΜΕΣ

 • 1 Πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής φαρμάκων (με 18ψήφιο barcode)
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων (όχι χειρόγραφα)
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο Ευρωπαίων Ασφαλισμένων
 • 1 Πρωτότυπο τιμολόγιο αναλωσίμων υλικών
 • 1 Πρωτότυπο Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής
 • Αν τυχόν υπάρχουν Πιστωτικά Τιμολόγια rebate, περικοπών κλπ

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα, τα δε τιμολόγια θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκδοθεί μηχανογραφικά ή από την εφαρμογή του ΚΜΕΣ.

Β. Πακέτο αντιγράφων εγγράφων προς ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ

 • 1 Φωτοτυπία συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής φαρμάκων (με 18ψήφιο barcode)
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου φαρμάκων
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου Ευρωπαίων Ασφαλισμένων
 • 1 Φωτοτυπία τιμολογίου αναλωσίμων
 • 1 Φωτοτυπία Συγκεντρωτικού Σημειώματος Υποβολής
 • 1 Αίτηση προς τον ΕΟΠΥΥ
 • 1 Φορολογική Ενημερότητα (εμπρόθεσμη και για ποσά άνω των 1.496€)
 • 1 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΙΚΑ (εμπρόθεσμη και για ποσά άνω των 3.000€)

Τέλος συμπληρώνετε το αποδεικτικό έντυπο παραλαβής του ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ (διανεμητικό) γράφοντας στους αντίστοιχους κωδικούς τα αιτούμενα ποσά των τιμολογίων και το πλήθος των συνταγών τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με αυτά του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής του ΚΜΕΣ.

Δεν χρειάζεται κανένα επιπλέον έγγραφο ή εκτύπωση κατάστασης πλην των παραπάνω. Οτιδήποτε επιπλέον είναι περιττό και δημιουργεί καθυστέρηση στην επεξεργασία του ελέγχου των εγγράφων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την συμπλήρωση των στοιχείων του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής.

Τα αιτούμενα ποσά των τιμολογίων θα πρέπει πάντα να συμπληρώνονται σωστά και να συμφωνούν επακριβώς με τα ποσά του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής.

Σε περίπτωση που στο μέλλον υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στον τρόπο υποβολής θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Γίνονται δεκτά πλέον απλά φωτοαντίγραφα φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων καθώς και ιατρικών γνωματεύσεων, βλέπε περισσότερα στο έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2740/28.1.2015 .

Έντυπα υποδείγματα υποβολής

pdfΚατεβάστε υποδείγματα εντύπων της αίτησης προς ΕΟΠΥΥ και του αποδεικτικού υποβολής συνταγών στο ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ.

 

Φορολογικά Στοιχεία ΕΟΠΥΥ

E.O.Π.Υ.Υ.
Απ. Παύλου 12
151 23 Μαρούσι
Α.Φ.Μ. 997478553
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε υποβολή άλλου Ταμείου π.χ. ΤΥΠΕΤ, που δεν ανήκει στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να κατατίθεται σε ξεχωριστό διαφορετικό φάκελο ανεξάρτητα από τον ΕΟΠΥΥ (όχι σε σακούλα του ΕΟΠΥΥ) και με ότι ισχύει για αυτό το Ταμείο.

Διάβασε περισσότεραΔιάβασε περισσότερα στα παρακάτω άρθρα για αναλυτική ενημέρωση με την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους.

 
 

Άρθρα σχετικά με το θέμα Υποβολή Συνταγών ΕΟΠΥΥ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.