15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Φάρμακα που εξετάζονται από Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους 29-06-2017

ΕΟΠΥΥ
Εργαλεία
Typography

ΕΟΠΥΥ - Αρ. Πρωτ.: οικ. 27463/29-06-2017 - Θέμα: «Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους».

Σχετικά: 1. Η Υ.Α. Γ5(α)/39260/26.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1863) Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
2. Το με αρ. πρωτ. οικ.14129/30.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΧΟΞ7Μ-ΛΛ6) έγγραφο σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
3. Η Υ.Α. 3457/16.01.2014 (ΦΕΚ Β’ 64) αρ.11 παρ.4
4. Το υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ32/οικ.8774/01.03.2017 (ορθή επανάληψη 15.03.2017) έγγραφο σχετικά με παραλαβή σημειωμάτων επιτροπών
5. Το υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ32/οικ.12075/17.03.2017 έγγραφο σχετικά με κατάθεση δικαιολογητικών στις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ.
6. Το υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ31/6/οικ.1267/04.01.2017 έγγραφο αναφορικά με οδηγίες λειτουργίας Γραμματείας Επιτροπών Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
7. Το υπ΄ αρ. πρωτ ΔΒ4Α /Γ99/οικ.18880/05.05.2017 (ΑΔΑ: 6Υ4ΟΟΞ7Μ-ΞΣΠ) έγγραφο σχετικά με αποστολή αιτημάτων για έγκριση φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Επιτροπές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ
8. Το υπ΄ αρ. πρωτ. Γ32/οικ.14111/30.03.2017 έγγραφο σχετικά με πρότυπο γνωμάτευσης που αφορά στο ραδιοφάρμακο XOFIGO
9. Το υπ΄ αρ. πρωτ. Γ32/43972/15/13.06.2017 έγγραφο σχετικά με πρότυπο γνωμάτευσης που αφορά στα νευρολογικά φάρμακα BOTOX-DYSPORT-NEUROBLOC

Σε συνέχεια της έκδοσης Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (σχετικό 1) και με βάση τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3457/16.01.2014 (σχετικό 3), τα φάρμακα που θα εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του Οργανισμού θα είναι τα κάτωθι:

Α/Α ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
1 ALDURAZYME LARONIDASE
2 BENLYSTA BELIMUMAB
3 BLINCYTO BLINATUMOMAB
4 BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A
5 CAPRELSA VANDETANIB
6 CEHADO ALITRETINOIN
7 CERDELGA ELIGLUSTAT
8 CEREZYME IMIGLUCERASE
9 COTELLIC COBIMETINIB
10 CYRAMZA RAMUCIRUMAB
11 DAKLINZA DACLATASVIR
12 DYSPORT BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX
13 ELAPRASE IDURSULFASE
14 EPCLUSA VELPATASVIR, SOFOSBUVIR
15 ERIVEDGE VISMODEGIB
16 ESBRIET PIRFENIDONE
17 EXVIERA DASABUVIR
18 EYLEA AFLIBERCEPT
19 FABRAZYME AGALSIDASE BETA
20 FORSTEO TERIPARATIDE
21 HARVONI SOFOSBUVIR, LEDIPASVIR
22 ILARIS CANAKINUMAB
23 IMBRUVICA IBRUTINIB
24 JAKAVI RUXOLITINIB
25 JETREA OCRIPLASMIN
26 KEYTRUDA PEMBROLIZUMAB
27 KUVAN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE
28 LENVIMA LENVATINIB MESILATE
29 LUCENTIS RANIBIZUMAB
30 LYNPARZA OLAPARIB
31 MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM
32 MEKINIST TRAMETINIB
33 MYOZYME ALGLUCOSIDASE ALFA
34 NEUROBLOC BOTULINUM TOXIN TYPE B
35 OFEV NINTEDANIB
36 OLYSIO SIMEPREVIR
37 OPDIVO NIVOLUMAB
38 OZURDEX DEXAMETHAZONE
39 PRALUENT ALIROCUMAB
40 RAXONE IDEBENONE
41 REMODULIN TREPROSTINIL
42 REPATHA EVOLOCUMAB
43 REPLAGAL AGALSIDASE ALFA
44 SOVALDI SOFOSBUVIR
45 SYLVANT SILTUXIMAB
46 SYNAGIS PALIVIZUMAB
47 TAFINLAR DABRAFENIB
48 TAGRISSO OSIMERTINIB
49 VICTRELIS BOCEPREVIR
50 VIEKIRAX RITONAVIR, PARITAPREVIR, OMBITASVIR
51 VISUDYNE VERTEPORFIN
52 VPRIV VELAGLUCERASE ALFA
53 XOFIGO RADIUM (223RA) DICHLORIDE
54 XTANDI ENZALUTAMIDE
55 YERVOY IPILIMUMAB
56 ZAVESCA MIGLUSTAT
57 ZELBORAF VEMURAFENIB
58 ZEPATIER GRAZOPREVIR:ELBASVIR
59 ZYDELIG IDELALISIB
60 ZYTIGA ABIRATERONE


Επισημαίνεται ότι τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C του ανωτέρω πίνακα θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Αθήνας τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.

Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιτροπές δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ. 154/29-02-2012 (ΦΕΚ 545/Β΄/01-03-2012) η οποία κοινοποιήθηκε με το 16217/09-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία αρμόδια είναι ειδική Επιτροπή του ΕΟΦ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.