12
Τετ, Δεκ

Οδηγίες, εγκύκλιοι, νομοθεσία πίνακες και σχετικά άρθρα που αφορούν τη συνταγογράφιση ναρκωτικών φαρμάκων και ουσιών, ποια χρειάζονται συνοδευτικά κόκκινη μονόγραμμη ή δίγραμμη συνταγή.

Πίνακες ΝαρκωτικώνΠίνακες Ναρκωτικών (φάρμακο και δραστική ουσία): ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ Β

1.  Πίνακας Δ

Συνταγογράφηση Ναρκωτικών του Πίνακα Δ (π.χ. tavor, lexotanil κτλ)

Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. του Ν. 1729/87 χορηγούνται με απλή συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια.

Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.

Φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.

2.  Πίνακας ΓΣ

Α) Τα φάρμακα του Πίνακα ΓΣ που δεν περιέχουν κωδεΐνη χορηγούνται με μονόγραμμη θεωρημένη από τη Νομαρχία συνταγή, φυλασσόμενη επί τριετία.

Β) Τα κωδεϊνούχα φάρμακα του πίνακα ΓΣ χορηγούνται ως εξής:

     1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200mg.

         π.χ. 1 κουτί Lonarid-N tbl (200mg)

                1 κουτί Lonarid-N supp (120mg)

     2) Με απλή συνταγή ναρκωτικών (μονόγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.

         π.χ. 2 κουτιά Lonarid-N tbl (400mg)

                3 κουτιά Lonarid-N supp (360mg)

                1 κουτί Lonalga tbl (300mg)

     3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.

         π.χ. 3 κουτιά και άνω Lonarid-N tbl

 Παραδείγματα Συνταγογράφησης Κωδεϊνούχων

Μέχρι 200mg ανά συνταγή με απλή συνταγή (φυλασσόμενη για 2 χρόνια):

 • 1 κουτί Lonarid-N tbl (10mg ανά δισκίο, άρα 200 τα 20 δισκία)
 • 1 κουτί Lonarid-N supp (20mg ανά υπόθετο, άρα 120mg)

Μέχρι 400mg ανά συνταγή με μονόγραμμη θεωρημένη -στρογγυλή σφραγίδα- από Νομαρχία (φυλασσόμενη για 3 χρόνια):

 • μέχρι 2 κουτιά Lonarid-N tbl (400mg)
 • μέχρι 3 κουτιά Lonarid-N supp (360mg)
 • 1 κουτί Lonalgal tbl (30mg ανά δισκίο, άρα 300mg τα 10 δισκία)

Από 400mg και πάνω με δίγραμμη θεωρημένη από Νομαρχία (και καταχώρηση στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών)

3.  Πίνακας Γ και Πίνακας Β 

Χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη κόκκινη) θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας), φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).

Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο, αυθημερόν.

Συνταγογράφηση Ναρκωτικών Φαρμάκων για τα οποία απαιτείται Δίγραμμη Συνταγή (π.χ. Durogesic)

 • ΜΟΡΦΙΝΗ Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp (μέγιστη ημερήσια δόση).
 • ΠΕΘΙΔΙΝΗ Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100 mg ή 5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση).
 • ΚΩΔΕΪΝΗ TABL Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15TABL (μέγιστη δόση).MORFICONTIN Χορηγείται μόνο μετά από απόφασητης Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
 • MORFICONTIN. Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
 • DOLCONTIN TABL (10Χ 60mg) Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 ημέρες).
 • ROMIDON TABL Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή.
 • ROMIDON AMP Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 • ZIDERON AMP Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 • DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση)

Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.

Δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) σε ποσότητα μέχρι 300 μg/hr (που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση) για θεραπεία 15ημερών, και για όσες φορές χρειαστεί ανά δεκαπενθήμερο.Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί (σε περίπτωση καρκινοπαθούς), θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διευθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας.

Παραδείγματα συνταγογράφησης Ναρκωτικών Φαρμάκων για τα οποία απαιτείται Δίγραμμη Συνταγή:

DUROGESIC 300μg/hr:

 • DUROCESIC 100μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2
 • DUROCESIC 100 μg/hr Bt 3

DUROGESIC 250 μg/hr:

 • DUROGESIC 100 μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt 1

DUROGESIC 100 μg/hr Bt1:

 • DUROGESIC 100 μg/hr Bt 1
 • DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2
 • DUROGESIC 25 μg/hr Bt 4
 • DUROGESIC 75 μg/hr Bt 1+ DUROGESIC 25 μg/hr Bt 1

Η κάθε συνταγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες

Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο του Ν. 1729/87, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας.

Σε περίπτωση, επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενηςθεραπείας με άλλα φάρμακα του Ν. 1729/87 τότε χρειάζεται ερώτημα στην Νομαρχία.

Η κάθε συνταγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο του ν. 3459/2006, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας. Σε περίπτωση επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας με άλλα φάρμακα του ν. 3459/2006 τότε χρειάζεται απόφαση της Νομαρχίας.

Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη Διεύθυνση ή τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιό μέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από τον φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος.

Η απλή συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μία κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα « συνταγή του ν. 3459/2006 » και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών. Για τα φάρμακα του Πίνακα ΓΣ πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Διεύθυνση ή τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ για τα φάρμακα του Πίνακα Δ δεν χρειάζεται θεώρηση.

Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου.

Συνταγογράφηση του ACTIQ

Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/79851/03 απόφαση του Υφπουργού Υγείας Ε. Νασιώκα, καθορίστηκε ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ACTIQ που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν.1729/87, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ), και είναι ο εξής:

1. Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ (πεπιεσμένοι τροχίσκοι με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής) τα 6,4 mg. Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 4 τροχίσκους των 1600μg (mcg) ημερησίως.

2. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.

Καταχώρηση Συνταγών Ναρκωτικών

α) Όλες οι συνταγές, οι μονόγραμμες ή οι απλές, φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.

β) Στο συνταγολόγιο αναγράφονται αυθημερόν, υποχρεωτικά, όλες οι δίγραμμες συνταγές.

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, κατάσταση στην οποία αναγράφονται:

          α) η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους και οι προμήθειες που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους.

          β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συνταγές.

          γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος αυτό για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Οι καταστάσεις που στάλθηκαν από τα φαρμακεία, υποβάλλονται από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, με αντίστοιχες συνοπτικές που συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου κάθε έτους, ανυπερθέτως.

Υποβολή απογραφής ναρκωτικών φαρμάκων

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ.14 του Ν 4139/2013, κάθε χρόνο από 1η  έως 15η  Ιανουαρίου, πρέπει τα φαρμακεία να συντάσουν και να καταθέτουν υποχρεωτικά και αυτοπροσώπως εις διπλούν, την κατά την 31/12 απογραφή αποθεμάτων των ναρκωτικών φαρμάκων του φαρμακείου τους, στην Περιφέρεια που ανήκουν (Δ/νση Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Κιλκίς). Αυτό ισχύει υποχρεωτικά ΚΑΙ για τα φαρμακεία που έχουν πρόσκαιρο κλείσιμο.

α) του Ν.1729/87 – 3459/06 στο έντυπο που σας επισυνάπτουμε καθώς και καταστάσεις με τα αγορασθέντα ναρκωτικά φάρμακα εντός του τρέχοντος έτους (τις αποστέλλουν οι προμηθευτές)  και

β) του Κρατικού μονοπωλίου συμπληρώνοντας το ειδικό βιβλίο που θα πρέπει πλέον να διαθέτουν υποχρεωτικά όλοι οι φαρμακοποιοί.

Όσοι δεν διακινούν καθόλου ναρκωτικά του κρατικού μονοπωλίου θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με μηδενικές ποσότητες. (Σύμφωνα με το αρ.5 παρ.4 ν.4558/2018 ΦΕΚ Α΄140 01-08-2018, κάθε φαρμακείο πλέον δύναται και δεν υποχρεούται να εφοδιάζεται με ναρκωτικά του Κρατικού Μονοπωλίου.)

Οι καταστάσεις καθώς και η αίτηση θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον φαρμακοποιό.

Επίσης θα πρέπει να φροντίσετε να μην έχετε ληγμένα ναρκωτικά (πίνακας Β) κατά τις επιθεωρήσεις που γίνονται (είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στο φαρμακείο 5 μορφίνες και 5 πεθιδίνες, ΟΧΙ ΛΗΓΜΕΝΕΣ).

Όσοι έχουν προμηθευτεί ναρκωτικά μέσα στο 2015 (νέοι φαρμακοποιοί) θα πρέπει πρίν την κατάθεση της απογραφής (1 έως 15.1.2016) να έχουν φροντίσει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Περιφέρειες, ώστε να θεωρήσουν το βιβλίο των ετησίων καταστάσεων ναρκωτικών.

Κατέβασε τα έντυπα!

Λοιπά φάρμακα που απαιτούν φυλασσόμενη συνταγή

Τα παρακάτω φάρμακα δεν ανήκουν στους πίνακες Ναρκωτικών αλλά χορηγούνται με απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία:

 • ΑΚΙΝΕΤΟΝ tab 2mg, 4mg
 • DISTRANEURINE caps, sir
 • ARTANE 2mg, 5mg
 • DECA-DURABOLIN amp & NADROLONE amp
 • ROACCUTAN caps και όλα τα σκευάσματα ISOTRETINOIN caps
 • NALOREX & NALOXONE

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες, χορηγούνται από τα φαρμακεία με ειδική «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ». Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει την συνταγή. Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Επίσης υπογραφή από τον παραλήπτη των φαρμάκων και υπογραφή και σφραγίδα φαρμακοποιού. Τα ίδια στοιχεία θα αναγράφονται και στο στέλεχος. Οι συνταγές και τα στελέχη τους θα φυλάσσονται επί τριετία.

 • ΦΕΚ Β' 265/5-3-2003 Καθιορισμός ουσιών, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης ανταγωνιστικών ουσιών στη θεραπεία εξάρτησης από αλκοόλ  και οπιοειδή (Ν. 2955/2001).
 • ΦΕΚ Β' 448/14-4-2003 - Όροι και προϋποθέσεις συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες.

Διάβασε περισσότεραΔιάβασε περισσότερα στα παρακάτω άρθρα για αναλυτική ενημέρωση με την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους.

Άρθρα σχετικά με το θέμα Συνταγογράφηση Ναρκωτικών

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.