15
Δευ, Ιουλ

Οδηγίες, εγκύκλιοι, νομοθεσία πίνακες και σχετικά άρθρα που αφορούν τη συνταγογράφιση ναρκωτικών φαρμάκων και ουσιών, ποια χρειάζονται Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών.

eidikii syntagi narkotikonΑπό τις 15/07/2019 τέθηκε σε εφαρμογή στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) το άρθρο 90 του νόμου 4600/2019 περί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών ουσιών.

Στο ΣΗΣ έχουν ενταχθεί τα φάρμακα τα οποία περιέχουν ναρκωτικές ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Β, Γ και Δ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, είτε αυτά περιλαμβάνονται στη Θετική λίστα φαρμάκων είτε όχι.

Τα ναρκωτικά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη Θετική λίστα φαρμάκων συνταγογραφούνται αποκλειστικά με εμπορική ονομασία, σε ξεχωριστή συνταγή και ο ασφαλισμένος καταβάλλει το σύνολο της αξίας του φαρμάκου.

Ναρκωτικά που ανήκουν σε διαφορετικούς πίνακες (Β, Γ και Δ) πρέπει να εκδίδονται σε ξεχωριστές συνταγές.

Τον πίνακα στον οποίο ανήκει το ναρκωτικό μπορείτε να τον δείτε πατώντας το εικονίδιο ‘Πληροφορίες Φαρμάκου’ κατά την ‘Αναζήτηση Φαρμάκου’.

Για τα ναρκωτικά επιτρέπεται να καταχωρισθεί επαναλαμβανόμενη συνταγή έως και τρίμηνη.

Με την έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής ναρκωτικών δεν απαιτείται συνοδευτική χειρόγραφη συνταγή.

Σας διευκρινίζουμε τον τρόπο συνταγογράφησης των ναρκωτικών ουσιών μετά την εφαρμογή του παραπάνω νόμου:

1- Από 15/7/2019 και μετά, η συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών γίνεται ηλεκτρονικά! Το νέο έντυπο συνταγής φέρει σήμανση «Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών» και δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από τις παλιού τύπου ειδικές συνταγές (κόκκινες, μονόγραμμες/δίγραμμες)

2- Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. πρωτ 2992/30.7.2019, εξαιρούνται μόνο οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες η συνταγογράφηση θα γίνεται όπως και πριν με χειρόγραφες κόκκινες, μονόγραμμες/δίγραμμες, έως ότου το μηχανογραφικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Ν.4600/2019:

 • Ασφαλισμένοι φορέων (πχ ΥΠΕΘΑ – ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ , Τράπεζα της Ελλάδος) που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
 • Πολίτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)
 • Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ
 • Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ ναρκωτικά φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).
 • Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία (αφορά για εσωτερική διακίνηση των σκευασμάτων εντός του νοσοκομείου) ή ιδιωτικά θεραπευτήρια (που προμηθεύονται για τους ασθενείς τα φαρμακευτικά αυτά σκευάσματα από ιδιωτικά φαρμακεία).

Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τους κτηνιάτρους η παρ. δ του ΠΔ 148/2007 παρέμεινε σε ισχύ και εξακολουθεί να ισχύει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή : … «η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου»

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν δικαιολογείται χειρόγραφη συνταγή ναρκωτικών!

Συνοπτικές οδηγίες για την διευκόλυνση μας ως προς την ορθή εκτέλεση των συνταγών αυτών:

- Εκτελούμε υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τις νέες συνταγές (εκτός των παραπάνω περιπτώσεων), εκτυπώνουμε 2ο φύλλο της εκτέλεσης, υπογράφει ο ασφαλισμένος, σφραγίζουμε/υπογράφουμε, φυλλάσουμε για 3 χρόνια

- Καταγράφουμε στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών μόνο τις συνταγές που αντιστοιχούν σε παλιές δίγραμμες (Πίνακες Β, Γ, ΓΣ σύμφωνα με το νόμο πχ Πεθιδίνες, Μορφίνες, durogesic,fentenil, για lonarid για άνω 400mg κωδεϊνης)

- Σύμφωνα μς τον Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ A’ 110/30.06.2021) (άρθρο 78), από 1.7.2021 τηρείται ηλεκτρονικά το Βιβλίο Ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό, που θα ενημερώνεται αυτόματα από τα Προγραμμάτα Διαχείρισης Φαρμακείου κατά την εκτέλεση των συνταγών ναρκωτικών.

Διαμορφωμένο αρχείο σε μορφή EXCEL για την ηλεκτρονική καταχώρηση του Βιβλίου Ναρκωτικών, όπως είναι υποχρεωτικό να τηρείται από 1.7.2021 βάσει του ν. 4812/2021 άρθρο 78, μόνο για Φαρμακοποιούς που δεν διαθέτουν πρόγραμμα διαχείρισης Φαρμακείου και εκτελούν ηλεκτρονικές συνταγές μέσω ΗΔΙΚΑ.

- Δεχόμαστε παλιές μονόγραμμες / δίγραμμες:

 • για συνταγές που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 15-7-2019 με τον παλιό τύπο και συνοδεύονται από μονόγραμμες ή δίγραμμες τις οποίες κρατάμε κανονικά
 • για συνταγές που είναι επαναλαμβανόμενες κι είχαν εκδοθεί με τον παλιό τύπο συνταγής
 • για όλες τις εξαιρέσεις που αναφέρουμε παραπάνω

- Δεν νοείται πια χειρόγραφη απλή συνταγή για 1 εμβαλλάγιο Lonarid, όσον αφορά την ηλεκτρονική έκδοση ειδικής συνταγής ναρκωτικών.
- Χειρόγραφες μονόγραμμες ή δίγραμμες δεν δικαιολογούνται με καμία αιτιολογία (πχ κατ΄οίκον επίσκεψη), εφόσον μπορούν να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά
- Όσες συνταγές εκδόθηκαν με την ταυτόχρονη αναγραφή άλλων φαρμάκων (ή και ναρκωτικών διαφορετικού πίνακα) για όσο καιρό το σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν υποστήριζε την ορθή λειτουργία θεωρούνται κανονικά εκδοθείσες και εκτελεσθείσες από τα φαρμακεία
- Τα ναρκωτικά αρνητικής λίστας (π.χ. Sival) γράφονται σε ηλεκτρονική συνταγή με 100% συμμετοχή. Την εκτελούμε ηλεκτρονικά όπως κάθε άλλη (εκτύπωση με υπογραφή παραλήπτη και φύλαξη αυτής), αλλά δεν την καταθέτουμε πουθενά.
- Η ΗΔΙΚΑ με ανακοίνωση της, έλυσε εν μέρει το πρόβλημα με την συνταγογράφηση πεθιδίνης, μορφίνης, (μπορεί να συνταγογραφηθεί και μια φύσιγγα των παραπάνω, όπως και πολλαπλάσια του 0,1 γρ. σκόνης μορφίνης). Όπως επίσης θα πρέπει να γίνεται χρήση ως ταινία γνησιότητας, ο μοναδικός αριθμός 190000000000 σε όλα τα τεμάχια των σκευασμάτων, ώστε να εκτελεστεί η συνταγή. Το παρόν ισχύει μέχρι νεωτέρας.
- Οι αποφάσεις της Περιφέρειας που λαμβάνονται για χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων έχουν καταργηθεί για όλες τις περιπτώσεις. Οι θεωρήσεις χειρόγραφων μονόγραμμων ή δίγραμμων συνταγών , όπου απαιτούνται εξακολουθούν και ισχύουν για τις εξαιρέσεις που αναφέραμε παραπάνω


Πίνακες ΝαρκωτικώνΠίνακες Ναρκωτικών (φάρμακο και δραστική ουσία): ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ Β

1.  Πίνακας Δ

Συνταγογράφηση Ναρκωτικών του Πίνακα Δ (π.χ. tavor, lexotanil κτλ)

Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. του Ν. 1729/87 χορηγούνται με απλή συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια.

Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.

Φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.

2.  Πίνακας ΓΣ

Α) Τα φάρμακα του Πίνακα ΓΣ που δεν περιέχουν κωδεΐνη χορηγούνται με μονόγραμμη θεωρημένη από τη Νομαρχία συνταγή, φυλασσόμενη επί τριετία.

Β) Τα κωδεϊνούχα φάρμακα του πίνακα ΓΣ χορηγούνται ως εξής:

     1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200mg.

         π.χ. 1 κουτί Lonarid-N tbl (200mg)

                1 κουτί Lonarid-N supp (120mg)

     2) Με απλή συνταγή ναρκωτικών (μονόγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.

         π.χ. 2 κουτιά Lonarid-N tbl (400mg)

                3 κουτιά Lonarid-N supp (360mg)

                1 κουτί Lonalga tbl (300mg)

     3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.

         π.χ. 3 κουτιά και άνω Lonarid-N tbl

 Παραδείγματα Συνταγογράφησης Κωδεϊνούχων

Μέχρι 200mg ανά συνταγή με απλή συνταγή (φυλασσόμενη για 2 χρόνια):

 • 1 κουτί Lonarid-N tbl (10mg ανά δισκίο, άρα 200 τα 20 δισκία)
 • 1 κουτί Lonarid-N supp (20mg ανά υπόθετο, άρα 120mg)

Μέχρι 400mg ανά συνταγή με μονόγραμμη θεωρημένη -στρογγυλή σφραγίδα- από Νομαρχία (φυλασσόμενη για 3 χρόνια):

 • μέχρι 2 κουτιά Lonarid-N tbl (400mg)
 • μέχρι 3 κουτιά Lonarid-N supp (360mg)
 • 1 κουτί Lonalgal tbl (30mg ανά δισκίο, άρα 300mg τα 10 δισκία)

Από 400mg και πάνω με δίγραμμη θεωρημένη από Νομαρχία (και καταχώρηση στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών)

3.  Πίνακας Γ και Πίνακας Β 

Χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη κόκκινη) θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας), φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).

Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο, αυθημερόν.

Συνταγογράφηση Ναρκωτικών Φαρμάκων για τα οποία απαιτείται Δίγραμμη Συνταγή (π.χ. Durogesic)

 • ΜΟΡΦΙΝΗ Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp (μέγιστη ημερήσια δόση).
 • ΠΕΘΙΔΙΝΗ Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100 mg ή 5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση).
 • ΚΩΔΕΪΝΗ TABL Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15TABL (μέγιστη δόση).MORFICONTIN Χορηγείται μόνο μετά από απόφασητης Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
 • MORFICONTIN. Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
 • DOLCONTIN TABL (10Χ 60mg) Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 ημέρες).
 • ROMIDON TABL Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή.
 • ROMIDON AMP Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 • ZIDERON AMP Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 • DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση)

Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.

Δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) σε ποσότητα μέχρι 300 μg/hr (που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση) για θεραπεία 15ημερών, και για όσες φορές χρειαστεί ανά δεκαπενθήμερο.Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί (σε περίπτωση καρκινοπαθούς), θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διευθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας.

Παραδείγματα συνταγογράφησης Ναρκωτικών Φαρμάκων για τα οποία απαιτείται Δίγραμμη Συνταγή:

DUROGESIC 300μg/hr:

 • DUROCESIC 100μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2
 • DUROCESIC 100 μg/hr Bt 3

DUROGESIC 250 μg/hr:

 • DUROGESIC 100 μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt 1

DUROGESIC 100 μg/hr Bt1:

 • DUROGESIC 100 μg/hr Bt 1
 • DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2
 • DUROGESIC 25 μg/hr Bt 4
 • DUROGESIC 75 μg/hr Bt 1+ DUROGESIC 25 μg/hr Bt 1

Η κάθε συνταγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες

Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο του Ν. 1729/87, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας.

Σε περίπτωση, επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενηςθεραπείας με άλλα φάρμακα του Ν. 1729/87 τότε χρειάζεται ερώτημα στην Νομαρχία.

Η κάθε συνταγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο του ν. 3459/2006, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας. Σε περίπτωση επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας με άλλα φάρμακα του ν. 3459/2006 τότε χρειάζεται απόφαση της Νομαρχίας.

Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη Διεύθυνση ή τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιό μέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από τον φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος.

Η απλή συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μία κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα « συνταγή του ν. 3459/2006 » και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών. Για τα φάρμακα του Πίνακα ΓΣ πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Διεύθυνση ή τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ για τα φάρμακα του Πίνακα Δ δεν χρειάζεται θεώρηση.

Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου.

Συνταγογράφηση του ACTIQ

Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/79851/03 απόφαση του Υφπουργού Υγείας Ε. Νασιώκα, καθορίστηκε ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ACTIQ που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν.1729/87, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ), και είναι ο εξής:

1. Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ (πεπιεσμένοι τροχίσκοι με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής) τα 6,4 mg. Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 4 τροχίσκους των 1600μg (mcg) ημερησίως.

2. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.

Καταχώρηση Συνταγών Ναρκωτικών

α) Όλες οι συνταγές, οι μονόγραμμες ή οι απλές, φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.

β) Στο συνταγολόγιο αναγράφονται αυθημερόν, υποχρεωτικά, όλες οι δίγραμμες συνταγές.

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, κατάσταση στην οποία αναγράφονται:

          α) η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους και οι προμήθειες που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους.

          β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συνταγές.

          γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος αυτό για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Οι καταστάσεις που στάλθηκαν από τα φαρμακεία, υποβάλλονται από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, με αντίστοιχες συνοπτικές που συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου κάθε έτους, ανυπερθέτως.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ηλεκτρονική τήρηση του Βιβλίου Ναρκωτικών από τον Φαρμακοποιό

Σύμφωνα μς τον Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ A’ 110/30.06.2021) (άρθρο 78), από 1.7.2021 τηρείται ηλεκτρονικά το Βιβλίο Ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό

α) Οι συνταγές που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α’ 191), και καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο από τον φαρμακοποιό επί τριετία.

β) Οι χειρόγραφες συνταγές που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί τριετία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας είτε σε φυσικό αρχείο.

γ) To βιβλίο αντιγραφής συνταγών (Συνταγολόγιο) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 312/1992 (Α’ 157), στο οποίο αναγράφονταν οι δίγραμμες συνταγές ναρκωτικών, τηρείται ηλεκτρονικά από τον φαρμακοποιό και καταχωρίζονται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007. Οι ανωτέρω συνταγές που καταχωρίζονται ηλεκτρονικώς, αποθηκεύονται απευθείας στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής από τον φαρμακοποιό.

δ) Στις περιπτώσεις χειρόγραφων συνταγών που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να καταχωρήσει αυθημερόν στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών τα στοιχεία της εν λόγω συνταγής (ημερομηνία, όνομα ιατρού, ονομασία ιδιοσκευάσματος ή σκευάσματος, είδος συσκευασίας, περιεκτικότητα, όνομα ασθενούς), έχοντας είτε αποθηκεύσει τη συνταγή αυτή με τη μορφή αρχείου εικόνας στο ηλεκτρονικό αρχείο είτε διατηρήσει την εν λόγω συνταγή σε φυσικό αρχείο, επί τριετία.

Αναλυτικότερα:

α) Δεν απαιτείται πλέον η επανεκτύπωση ή φωτοτύπηση των ηλεκτρονικών συνταγών ναρκωτικών για τη φύλαξή τους επί τριετία αλλά - όπως συμβαίνει και με τα αντιβιοτικά - οι συνταγές φυλάσσονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό αρχείο.

β) Καταργείται το αναχρονιστικό χειρόγραφο Βιβλίο Ναρκωτικών και οι συνταγές που απαιτείται να αναγράφονται στο Βιβλίο (δίγραμμες) καταγράφονται αυτόματα σε αυτό ηλεκτρονικά και αποθηκεύονται απευθείας. Μόνο για τις εξαιρέσεις των χειρόγραφων συνταγών ναρκωτικών υπάρχει η υποχρέωση είτε να αποθηκεύονται ως αρχείο εικόνας είτε να φυλάσσονται ως φυσικό αρχείο σε ιδιαίτερο φάκελο επί τριετίας.

Τα μηχανογραφικά προγράμματα:

1. Θα δημιουργήσουν ηλεκτρονικό αρχείο συνταγών ναρκωτικών φαρμάκων (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

2. Οι χειρόγραφες συνταγές θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο από τον φαρμακοποιό σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσει το κάθε μηχανογραφικό πρόγραμμα.

Έτσι, οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί θα έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης ανά πάσα στιγμή οποιασδήποτε συνταγής ναρκωτικών, του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Ναρκωτικών, όπως και οποιουδήποτε αρχείου ζητηθεί, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ελεγκτικό μηχανισμό.

Για τα ελάχιστα φαρμακεία που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό πρόγραμμα, από 1.07.2021 θα πρέπει να τηρούν τις δίγραμμες συνταγές του βιβλίου ναρκωτικών σε ηλεκτρονική μορφή (excel κ.λ.π) με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναγράφονται στο Ειδικό Συνταγολόγιο Ναρκωτικών.

Υποβολή απογραφής ναρκωτικών φαρμάκων

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ.14 του Ν 4139/2013, κάθε χρόνο από 1η  έως 15η  Ιανουαρίου, πρέπει τα φαρμακεία να συντάσουν και να καταθέτουν υποχρεωτικά και αυτοπροσώπως εις διπλούν, την κατά την 31/12 απογραφή αποθεμάτων των ναρκωτικών φαρμάκων του φαρμακείου τους, στην Περιφέρεια που ανήκουν (Δ/νση Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Κιλκίς). Αυτό ισχύει υποχρεωτικά ΚΑΙ για τα φαρμακεία που έχουν πρόσκαιρο κλείσιμο.

α) του Ν.1729/87 – 3459/06 στο έντυπο που σας επισυνάπτουμε καθώς και καταστάσεις με τα αγορασθέντα ναρκωτικά φάρμακα εντός του τρέχοντος έτους (τις αποστέλλουν οι προμηθευτές)  και

β) του Κρατικού μονοπωλίου συμπληρώνοντας το ειδικό βιβλίο που θα πρέπει πλέον να διαθέτουν υποχρεωτικά όλοι οι φαρμακοποιοί. Για την αγορά τους απαραίτητη προυπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης για την χορήγηση άδειας αγοράς ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου.

Όσοι δεν διακινούν καθόλου ναρκωτικά του κρατικού μονοπωλίου θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν με μηδενικές ποσότητες ή να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. (Σύμφωνα με το αρ.5 παρ.4 ν.4558/2018 ΦΕΚ Α΄140 01-08-2018, κάθε φαρμακείο πλέον δύναται και δεν υποχρεούται να εφοδιάζεται με ναρκωτικά του Κρατικού Μονοπωλίου.)

Οι καταστάσεις καθώς και η αίτηση θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον φαρμακοποιό.

Επίσης θα πρέπει να φροντίσετε να μην έχετε ληγμένα ναρκωτικά (πίνακας Β) κατά τις επιθεωρήσεις που γίνονται (είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στο φαρμακείο 5 μορφίνες και 5 πεθιδίνες, ΟΧΙ ΛΗΓΜΕΝΕΣ).

Όσοι έχουν προμηθευτεί ναρκωτικά μέσα στο 2015 (νέοι φαρμακοποιοί) θα πρέπει πρίν την κατάθεση της απογραφής (1 έως 15.1.2016) να έχουν φροντίσει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Περιφέρειες, ώστε να θεωρήσουν το βιβλίο των ετησίων καταστάσεων ναρκωτικών.

Τονίζουμε ότι οι πίνακες πρέπει να είναι εις διπλούν (εις τετραπλούν, σε περίπτωση συστεγασμένου φαρμακείου), να φέρουν τα στοιχεία ή την σφραγίδα του φαρμακείου στην πρώτη και τελευταία σελίδα και την υπογραφή του φαρμακοποιού. Επίσης,παρακαλούνται οι φαρμακοποιοί να έχουν σωστά συμπληρωμένα τα μπλοκ ναρκωτικών και να μην έχουν κόψει από μέσα τα στελέχη, προκειμένου να θεωρηθούν και να σφραγιστούν όλες οι σελίδες.

Κατέβασε τα έντυπα!

Λοιπά φάρμακα που απαιτούν φυλασσόμενη συνταγή

Τα παρακάτω φάρμακα δεν ανήκουν στους πίνακες Ναρκωτικών αλλά χορηγούνται με απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία:

 • ΑΚΙΝΕΤΟΝ tab 2mg, 4mg
 • DISTRANEURINE caps, sir
 • ARTANE 2mg, 5mg
 • DECA-DURABOLIN amp & NADROLONE amp
 • ROACCUTAN caps και όλα τα σκευάσματα ISOTRETINOIN caps
 • NALOREX & NALOXONE

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες, χορηγούνται από τα φαρμακεία με ειδική «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ». Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει την συνταγή. Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Επίσης υπογραφή από τον παραλήπτη των φαρμάκων και υπογραφή και σφραγίδα φαρμακοποιού. Τα ίδια στοιχεία θα αναγράφονται και στο στέλεχος. Οι συνταγές και τα στελέχη τους θα φυλάσσονται επί τριετία.

 • ΦΕΚ Β' 265/5-3-2003 Καθιορισμός ουσιών, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης ανταγωνιστικών ουσιών στη θεραπεία εξάρτησης από αλκοόλ  και οπιοειδή (Ν. 2955/2001).
 • ΦΕΚ Β' 448/14-4-2003 - Όροι και προϋποθέσεις συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες.

Διάβασε περισσότεραΔιάβασε περισσότερα στα παρακάτω άρθρα για αναλυτική ενημέρωση με την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους.

Άρθρα σχετικά με το θέμα Συνταγογράφηση Ναρκωτικών

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.