15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακοποιού

Ίδρυση και Λειτουργία Φαρμακείου
Typography

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. -Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή


-Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Β’ κύκλου σπουδών τμήματος «Βοηθών Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή
-Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Α’ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή
2. Πρακτική άσκηση 1 ή 2 χρόνια ανάλογα με το πτυχίο
3. Επιτυχείς εξετάσεις (πραγματοποιούνται 4-6 φορές το χρόνο)

A. Δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση επιτυχίας από την εξεταστική επιτροπή
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 αντί της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου ΔΙΑΔΠ/Α/25026/3-11-2006 (ΦΕΚ/Β΄/ 1637 / 7-11-2006)
3. Υπεύθυνη δήλωση του N.1599 / 86 αντί του πιστοποιητικού περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη. ΚΥΑ 11726/2005 (ΦΕΚ/Β΄/838/21-6-2005).
4. Δυο φωτογραφίες πρόσφατες.
5. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου και τέλος χαρτοσήμου
6. Πιστοποιητικό για την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Για τους ομογενείς, άδεια εργασίας (από το Υπουργείο Εργασίας) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης) Για τους αλλοδαπούς επιπλέον, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών,  πλην των προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ε. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια και άδεια διαμονής.
8. Βεβαίωση του ΙΚΑ για την ασφάλιση του μαθητευόμενου κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
9. Αίτηση

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.