15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Διευρυμένου Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων

Υπουργείο Υγείας
Typography

Α.Π. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 124531/9-11-2011. Θέμα: Εφαρμογή της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ οικ.109282/7.10.2011 Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ2251/10-10-2011Β΄)«Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31.Α΄)».

Μετά την δημοσίευση της υπ΄ αριθ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ  οικ.109282/7.10.2011 Υπουργικής Απόφασης παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας των φαρμακείων, ως εξής:

1.Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου δύνανται να υποβάλλουν δηλώσεις ένταξης στις εφημερίες (διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις) επιλέγοντας οποιαδήποτε μέρα, Δευτέρα ή Τετάρτη ή Σάββατο (ή Τρίτη ή Πέμπτη κατά περίπτωση) ή και όλες τις προαναφερόμενες μέρες μαζί.

2.Η ανωτέρω επιλογή για την ένταξη στις εφημερίες της παραγράφου 1, προφανώς και δεν απαλλάσσει το φαρμακοποιό από την υποχρέωση ένταξης στο πρόγραμμα εφημεριών που καθορίζουν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι.

3.Ο καθορισμός του ωραρίου Δευτέρα ή Τετάρτη ή Σάββατο (ή Τρίτη ή Πέμπτη κατά περίπτωση), γίνεται από τα αρμόδια όργανα και με την διαδικασία της παραγράφου 35 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄).

4.Ειδικά για το 2011 και μόνο, επειδή είναι η πρώτη εφαρμογή της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και έχουν προκύψει προβλήματα ως προς την ερμηνεία της, δίνεται παράταση για την υποβολή των δηλώσεων ένταξης των φαρμακοποιών στον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο έως 30-11-2011 και ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος έως 10-12-2011 να κάνει την υποβολή των πινάκων ένταξης των φαρμακοποιών στις οικείες Περιφέρειες.

5.Οι τοπικοί φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους με κάθε πρόσφορο μέσον και με ανάρτηση στις Ιστοσελίδες τους, τόσο της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(β)/ΓΠοικ.109282/7-10-2011 όσο και της παρούσας εγκυκλίου, καθώς και για την έναρξη της εφαρμογής του ωραρίου μετά την έγκριση
των σχετικών πινάκων από την Περιφέρεια. Η έγκριση των πινάκων θα πρέπει να αναρτηθεί και στο διαδίκτυο.

6.Τέλος θέτουμε υπόψη σας, ότι οι φαρμακοποιοί που δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας των δηλώσεων ένταξή τους καθώς και αυτό των εφημεριών, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4025/2-1-2011 (ΦΕΚ228Α΄).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.