16
Κυρ, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Παράταση της δωρεάν διάθεσης αντιιικών φαρμάκων

Υπουργείο Υγείας
Typography

Αρ.Πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.6893/28 -1/-2016 Θέμα: «Δωρεάν διάθεση αντιιικών φαρμάκων»

Σχετ.:
1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.81918/26-10-2015 Εγκύκλιος «Οδηγίες για την εποχική γρίπη 2015-2016 – Αντιγριπικός εμβολιασμός.» (ΑΔΑ: 7Θ7Θ465ΦΥΟ-Α9Π)
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.3460/15-1-14 Απόφαση «Δωρεάν διάθεση αντιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία». ΑΔΑ: ΒΙΨΟΘ-8ΔΗ.
3. Η υπ’ αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.4188/15-1-2015 Εγκύκλιος «Δωρεάν διάθεση αντιικών φαρμάκων» (ΑΔΑ: 7ΗΑΡΘ-1ΟΘ)
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8555/27-1-2016 έγγραφο της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

Στα πλαίσια της εξασφάλισης διαθεσιμότητας αντιικών φαρμάκων (οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη) που χορηγούνται με σκοπό την αποτροπή εμφάνισης επιπλοκών από τη γρίπη σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διευκρινίζεται ότι και κατά τη φετινή ενδημική περίοδο της γρίπης ισχύει η διαδικασία και οι προϋποθέσεις δωρεάν διάθεσης αντιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, όπως περιγράφονται στη ανωτέρω σχετ.2 Απόφαση.

Ως εκ τούτου, παρατείνεται η ισχύς της σχετ.3 εγκυκλίου έως την 30η Ιουνίου 2016 όσον αφορά την διάθεση της οσελταμιβίρης και έως την 1η Οκτωβρίου της ζαναμιβίρης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.