15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 του Ν.3816 2012 - Πίνακας περιορισμών συνταγογράφησης

ΕΟΠΥΥ
Εργαλεία
Typography

Αθήνα, 07 Ιουνίου 2013  Αρ. Πρωτ.: 19896 Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010»

Υπουργική Απόφαση ΓΠοικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15-05-2013), «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 29311/26.03.2013 (ΦΕΚ Β ́692) «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013), Τροποποίηση της υπ' αριθ. 29311/26.03.2013 απόφασης (Β ́ 692), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. β ΓΠοικ.42927/15.05.2013 απόφαση (Β ́ 1184)».

Έγγραφό μας 14743/17-04-2013 με τίτλο: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων».

Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση ΓΠ οικ. 42927 (ΦΕΚ 1184/Β/15-05- 2013, σχετικό 1) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 47048 (ΦΕΚ 1240/Β/22-05-2013, σχετικό 2). Επισημαίνεται η ύπαρξη περιορισμών στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών. Προς διευκόλυνσή σας, οι εν λόγω περιορισμοί παρατίθενται κατωτέρω (Πίνακας 1).

Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός θα αποζημιώνει μόνον τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στον ανωτέρω κατάλογο.

Συνημμένα: Πίνακας περιορισμών (5 σελίδες).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

A02BC -Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων
Περιορισμός: Αποζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους,της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους. Ειδικότερα όσον αφορά τη γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση Η2 αναστολέων.
Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)


A02BC01  OMEPRAZOLE
A02BC02  PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
A02BC03  LANSOPRAZOLE
A02BC04  RABEPRAZOLE SODIUM

A02BC0S ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM
Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)
A02BC03 LANSOPRAZOLE
Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE
Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

A02BC01  OMEPRAZOLE
A02BC02  PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE

A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM

A06AD -Ωσμωτικώς δρώντα καθαρτικά
Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας"
A06AD11 LACTULOSE
A06AD12 LACTITOL MONOHYDRATE
Από του στόματος χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς) A06AD POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης

A06AGΕνέματα
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης
Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς)
A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID
A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC MONOHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE

A07FA -Προβιοτικά
Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Προφύλαξη των θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών"
A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII
Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Προφύλαξη των θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών"
A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII

A12AX -Ασβέστιο, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) Α12ΑΧ GLYCINE,CALCIUM CARBONATE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο ως δεσμευτικό του φωσφόρου στη νεφρική ανεπάρκεια

Α16ΑΑ -Αμινοξέα και παράγωγα
Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκεια L- καρνιτίνης.
Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση.

Α16ΑΑ01 LEVOCARNITINE

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκεια L- καρνιτίνης.
Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση.

A16AA01 LEVOCARNITINE

G03AC -Προγεσταγόνα
Ενδομήτρια χορήγηση (σύστημα ενδομήτριας χορήγησης) G03AC03 LEVONORGESTREL
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τις ενδείξεις "Ιδιοπαθής μηνορραγία και προφύλαξη από υπερπλασία του ενδομήτριου κατά τη διάρκεια θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης"

G03HA -Αντιανδρογόνα, αμιγή
Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) G03HA01 CYPROTERONE ACETATE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται για όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις του εκτός της ένδειξης "Ανδρογενετική αλωπεκία"

Μ03ΑΧ -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά
Μ03ΑΧ G1 -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά / Αλλαντοτοξίνη Τύπου Α
Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας
Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
M03AX01 BOTULINUM TOXIN TYPE A
M03AX G2 -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά/ΣύμπλοκοΑλλαντοτοξίνηςΤύπουΑ-Αιμοσυγκολλητίνης
Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας
Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
Μ03ΑΧ01 BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX

Μ09Α -Λοιπά Φάρμακα για τη θεραπεία των Μυοσκελετικών Παθήσεων
Μ09ΑΧ -Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο 2 ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Συνταγογράφηση μόνο από ορθοπεδικούς και ρευματολόγους.
Μ09ΑΧ01 HYALURONATE SODIUM

N01BB -Αμίδια
N01BB G1 -Αμίδια, αμιγή
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, αιμοκαθαιρόμενοι)
Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)
Ν01ΒΒ02 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
Ν01ΒΒ G2 -Αμίδια, συνδυασμοί
Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)
Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, αιμοκαθαιρόμενοι)
Ν01ΒΒ20 LIDOCAINE,PRILOCAINE

R03DX -Λοιπά φάρμακα για τις αποφρακτικές παθήσεις των αεροφόρων οδών, για συστηματική χορήγηση Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)
R03DX07 ROFLUMILAST
Περιορισμός: Συνταγογράφηση μόνο από πνευμονολόγους, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις

R06AA -Αμινοαλκυλαιθέρες (Αιθανολαμίνες)
Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) R06AA52 DIMENHYDRINATE,NICOTINIC ACID,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE
Περιορισμός: Αποζημιώνεται αποκλειστικά για βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση των εξάρσεων των ιλίγγων

S01XA -Άλλα οφθαλμικά
Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη "Σύνδρομο SJOGREN"
Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)
S01XA12 DEXPANTHENOL
S01XA20 CARBOMER
S01XA20 CARBOMER 974Ρ
Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) S01XA20 POLYVIDONE
S01XA20 POLYVIDONE Κ25
S01XA20 POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.