25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Νέα Υ.Α. για την Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλείου στα ιδιωτικά φαρμακεία

Ναρκωτικά
Typography

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1902/Β/4-9-09 δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ/117237/1-9-2009 σχετική Υπουργική Απόφαση που αφορά την Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλείου στα ιδιωτικά φαρμακεία, που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3459/06 περί ναρκωτικών.

 

Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ/117237

Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103/25.5.2006).
2) Το π.δ. 312/92 άρθρο 4. (ΦΕΚ Α΄ 157/16.9.1992).
3) Την υπ’ αριθμ. Α6β/5558/4.7.1979, Υπ. Απόφαση όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 2211/4.7.1979 απόφαση.
4) Την Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών αριθμ. 6/9.6.2009.
5) Την Πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
6) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε όπως κάθε αδειούχος φαρμακοποιός διατηρεί υποχρεωτικά στο φαρμακείο του τις κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών φαρμάκων, δηλαδή:

α) Πέντε (5) φύσιγγες Μορφίνης των 0,010 γραμμαρίων.
β) Πέντε (5) φύσιγγες Πεθιδίνης των 0,050 ή 0,100 γραμμαρίων.
2) Καθορίζουμε την ανώτατη ετήσια ποσότητα των κάτωθι ειδών του Κ.Μ.Ν που δύναται κάθε αδειούχος φαρμακοποιός να προμηθεύεται, ως εξής:
α) Δέκα γραμμάρια (10 gr) σκόνης υδροχλωρικής Μορφίνης.
β) Εκατό (100) φύσιγγες υδροχλωρικής Μορφίνης των 0,010 γραμμαρίων.
γ) Διακόσιες (200) φύσιγγες υδροχλωρικής Πεθιδίνης των 0,100 ή 0,050 γραμμαρίων.
3) Εξαίρεση από την ανωτέρω ετήσια ποσότητα, αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η επιπλέον ζητούμενη ποσότητα, προορίζεται για τις ανάγκες βαρέως πασχόντων και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Νομαρχίας.

Τα παραπάνω ναρκωτικά είδη φυλάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.