22
Τετ, Μάι
22 Νέα Άρθρα

Τρόπος χορήγησης ναρκωτικών φαρμάκων Ν.1729-87

Ναρκωτικά
Typography

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ)

Για τη χορήγησή τους είναι απαραίτητα: Συνταγή με διπλή κόκκινη γραμμή και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας).

ΜΟΡΦΙΝΗ: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp (μέγιστη ημερήσια δόση)
ΠΕΘΙΔΙΝΗ: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100 mg ή 5 των 50 mg (μέγιστη ημερήσια δόση)
ΚΩΔΕΪΝΗ TABL: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15 TABL (μέγιστη δόση)
MORFICONTIN: Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση υης Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής.
DOLCONTIN: (10Χ60 mg) Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (Δόση για πέντε μέρες)
DUROGESIC: Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.
Δύναται να χορηγείται με ευθύνη του γιατρού με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε ημερών.
Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθούς, θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή κατόπιν αδείας της Δ/νσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας η οποία έχει ισχύ ένα μήνα.
ROMIDON TABL: Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή
ROMIDON AMP: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή
ZIDERON AMP: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.

Σε περίπτωση παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας όλα τα παραπάνω σκευάσματα, χορηγούνται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν.1729/87


ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
Τα φάρμακα του πίνακα Δ χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται η σφραγίδα της Νομαρχίας ή του ΙΚΑ (σε περίπτωση που η συνταγή είναι του ΙΚΑ) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3, ή 6 τεμάχια. Οι συνταγές αυτές φυλλάσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με τη σφραγίδα του φαρμακείου, αριθμούνται και τοποθετούνται σε φακέλους κατά μήνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β και Γ
Χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία (σε συνεχιζόμενη θεραπεία, με Νομαρχιακή απόφαση).
Οι δίγραμμες συνταγές του ν.1729/87 αριθμούνται και αναγράφονται αυθημερόν υποχρεωτικά στο συνταγολόγιο. Επίσης φυλάσσονται στο φαρμακείο για τρία χρόνια.

ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 1729/87
Οι απλές συνταγές του ν.1729/87 αριθμούνται και φυλάσσονται για δύο χρόνια στο φαρμακείο.

AKINETON, ARTAN ΚΑΙ ΟΜΟΙΑ ΤΟΥΣ
Τα ιδιοσκευάσματα AKINETON, ARTANE και όμοιάτους παρόλο που δεν ανήκουν στον Ν. 1729/87, για να χορηγηθούν χρειάζονται απλή συνταγή.

NALOREX
Χορηγείται με διπλότυπη ειδική "Συνταγή Ανταγωνιστικών Ουσιών" που φυλάσσεται για 3 χρόνια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ
Τα κωδείνούχα χορηγούνται ως εξής:
Α) Για κωδεϊνούχα συνολικής περιεκτικότης μέχρι 200 mg ανά εμβαλάγιο και ανά συνταγή, απαιτείται απλή συνταγή χωρίς κόκκινη διαγράμμιση και χωρίς θεώρηση από την Νομαρχία φυλλασόμενη για δύο χρόνια (π.χ. ένα μόνο κουτί LONARID-N TAB).
Β) Για κωδεϊνούχα άνω των 200 mg ανά εμβαλάγιο και ανά συνταγή απαιτείται συνταγή με μονή κόκκινη διαγράμμιση και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θεωρημένη με σφραγίδα της Νομαρχίας φυλασσόμενη για 3 χρόνια (π.χ. δύο κουτιά LONARID-N TAB).
Η στρογγυλή σφραγίδα του Ι.Κ.Α. σε συνταγές του Ι.Κ.Α. επέχει θέση σφραγίδας της Νομαρχίας.
Γ) LONALGAL : Οι ταμπλέτες (έστω και ένα κουτί) και τα υπόθετα (από δύο κουτιά και πάνω) αναγράφονται σε συνταγή με μονή κόκκινη διαγράμμιση και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θεωρημένη από την Νομαρχία που φυλάσσεται για τρία χρόνια στο φαρμακείο. Για ένα κουτί υπόθετα LONALGAL απαιτείται απλή φυλασσόμενη συνταγή για δύο χρόνια.
Για το Ι.Κ.Α. ισχύει ό,τι και παραπάνω.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1729/1987 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΚΑΚΑΣ Δ

ACTIQ ΦΕΝΤΑΝΙΛΗ
ANCONEVRON ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
APOLLONSET ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
ARIPAX ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
ATARVITON ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
CENTRAC ΠΡΑΖΕΠΑΜΗ
CICLETAN ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
DIPHENAL ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
DISTEDON ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
DORM ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
DORMICUM ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ
EVAGELIN ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
FRISIUM ΚΛΟΜΠΑΖΑΜΗ
GARDENAL ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
HIPNOSEDON ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
ILMAN ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
IMOVANE ΖΟΠΙΚΛΟΝΗ
LEXOTANIL ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
LIBRAX ΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ
LIBRONIL-R ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
LINEA ΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ
LONALGAL ΚΩΔΕΙΝΗ
LORAMET ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ
LUMIDROPS ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
MALIASIN ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
METATOP ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ
MODIUM ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
NEO-NIFALIUM ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
NIFALIN ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
NILIUM ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
NORMISON ΤΕΜΑΖΕΠΑΜΗ
NOTORIUM ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
NOVHEPAR ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
OASIL ΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ
PASCALIUM ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ
PENTOTHAL ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ
PRONEURIT ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
RIVOTRIL ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ
SATURNIL ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ
SONATA ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ
STEDON ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
STESOLID ENEMA ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ
STILNOX ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ
SUBUTEX ΜΠΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ
TAVOR ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
THIOPENTAL ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ
TITUS ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
TRANKILIUM ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ
TRANXENE ΚΛΟΡΑΖΕΠΑΤΗ
VULBEGAL ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ
XANAX ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ
ZOLPIDEM / GENTHON ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ
ZOLPIDEM / BIOCHEMIE ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ


ΠΙΚΑΚΑΣ Γ Σ

CO-DEPON ΚΩΔΕΙΝΗ
CODIPRONT-N ΚΩΔΕΙΝΗ
LONARID - N ΚΩΔΕΙΝΗ
SIVAL B ΚΩΔΕΙΝΗ


ΠΙΚΑΚΑΣ Γ

DELAVIRAL ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DEMETOVIX ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DEVIXIL ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DOLCONTIN (CR) ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΙΝΗ
DOVAVIXIN ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DUO EXTOLEN ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
DUROGESIC ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ
FENTANYL ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ
FORTAL ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗ
JACTUSS ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ
MONGOL ΜΟΡΦΙΝΗ
MORFICONTIN ΜΟΡΦΙΝΗ
NUBAIN ΝΑΛΒΟΥΦΙΝΗ
ORAMORPH ΜΟΡΦΙΝΗ
RAPIFEN ΑΛΦΕΝΤΑΝΥΛΗ
ROMIDON ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ
ULTIVA ΡΕΜΙΦΑΙΝΤΑΝΙΛΗ
ZIDERON ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ

 

Α) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΚΑΙ Δ' ΤΟΥ Ν.1729/87:

Σχετικά με την διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών φαρμάκων, εκτός αυτών του Μονοπωλίου, των οποίων έχει λήξει η ισχύς και έχουν καταστεί ακατάλληλα προς χρήση, σας γνωστοποιούμε ότι αυτή προβλέπεται από τις υπ.αριθ. Φ1/Γ5/11652/1973 και Υ6/7250/12-7-1993 αποφάσεις.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω αποφάσεων προκύπτει ότι φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2161/93 και τα οποία για οιανδήποτε αιτία έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα, καταστρέφονται μια φορά το χρόνο εντός του μηνός Απριλίου σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο Νομάρχης με απόφαση, παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Για την ανωτέρω καταστροφή οι Διευθύνσεις Υγείας - Πρόνοιας των Νομαρχιών πρέπει να ενημερώνουν τον ΕΟΦ, υπάλληλος του οποίου θα παρίσταται στην καταστροφή και ο οποίος θα λαμβάνει μέριμνα για την ταινία γνησιότητας και θα προσυπογράψει το πρωτόκολλο.
Εάν ο ΕΟΦ αδυνατεί να παρίσταται στην ανωτέρω καταστροφή, αυτή πραγματοποιείται παρουσία μόνο του υπαλλήλου της οικείας Νομαρχίας ο οποίος λαμβάνει μέριμνα για την ταινία γνησιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τις Δ/νσεις Υγείας των οικείων Νομαρχιών.
Μετά το πέρας της καταστροφής συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία της Νομαρχίας και στην Δ/νση Φαρμάκων - Φαρμακείων του Υπουργείου.

Β) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΤΟΥ Ν.1729/87:

Ουσίες ή φαρμακευτικά σκευάσματα που υπάγονται στον πίνακα Β του άρθρου 4 του Ν.1729/87 και έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως των, προκειμένου να καταστραφούν, επιστρέφονται στην Κεντρική Διαχείριση Ναρκωτικών ή στα παραρτήματα αυτής.
Για την επιστροφή απαιτείται έγκριση από το Υπ.Υγείας και Πρόνοιας ύστερα
α) από αίτηση του ενδιαφερόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου, προς την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Δ/νση ή Τμήμα Υγιεινής) η οποία διαβιβάζεται στην Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υ.Υ.Π. και
β) γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Ν.1729/87, άρθρο 2

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.