18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

Νομοθετική ρύθμιση για τη συμπλήρωση του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918-2011

Νομικές Αναλύσεις
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 563/03-02-2021 - Θέμα: «Νομοθετική ρύθμιση για τη συμπλήρωση του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 σε περίπτωση θανάτου του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση»

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Ο Π.Φ.Σ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που οδηγούσαν σε κλείσιμο συστεγαζόμενων φαρμακείων σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού, υπέβαλε νομοθετική πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας περί συμπλήρωσης της διατάξεως του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011, ώστε να χορηγείται στον παραμένοντα φαρμακοποιό (ήτοι του αποκαλούμενου και «νέου») άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου, σε περίπτωση θανάτου του φαρμακοποιού, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση (ήτοι του αποκαλούμενου και «παλαιού»), και η οποία πρόταση έγινε αποδεκτή.

Έτσι, με το άρθρο 29 του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ Α΄ 149/01.8.2020) προστέθηκε τέταρτο εδάφιο στην παρ. 2 και παρ. 4 στο άρθρο 30 του ν. 4272/2014 (A΄ 145), ως εξής:

Έτσι, με το άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο «Ρυθμίσεις θεμάτων φαρμακείων - Τροποποίηση του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011» του Ν. 4471/2021 (ΦΕΚ Α΄ 16/01.02.2021) προβλέπεται ότι:

«Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο, ή αποβιώσει, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου.
2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από 1.1.2020».

Με την ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη ρυθμίζεται ένα κενό στην αρχική διάταξη του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011, το οποίο κενό είχε προκαλέσει διαφορετικές ερμηνείες και εφαρμογές του, και διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου του «παλαιού» φαρμακοποιού, το φαρμακείο δεν θα κλείσει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει να λειτουργεί κατόπιν χορηγήσεως άδειας συνεχίσεως λειτουργίας επ’ ονόματι του παραμένοντος (ήτοι του «νέου») φαρμακοποιού.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

 
 

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.