27
Κυρ, Νοε
6 Νέα Άρθρα

intermed eva intimaunipharma tonosan multivitamin 50+

Κατάλογος Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ)

Χρήσιμοι Πίνακες του Φαρμακοποιού
Typography

Κατάλογος φαρμάκων ειδικών παθήσεων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) και που μπορούν να χορηγηθούν. Φάρμακα με τιμή άνω των 3000 δεν δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Το ανώτατο όριο εκτέλεσης συνταγών των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία είναι 20.000 ανά μία άδεια λειτουργίας φαρμακείου ανά μήνα. Ανασφάλιστοι του Ν.4368/2016 όλα τα Φάρμακα υψηλού κόστους χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Ενα πολύ ακριβό φάρμακο δεν είναι απαραίτητα και ΦΥΚ, αν δεν βρίσκεται στο παρακάτω πίνακα.

Στον παρακάτω πίνακα τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους είναι χωρισμένα σε στήλες ανάλογα με τον τρόπο διάθεσής τους.

ΦΥΚ που χορηγούνται από φαρμακεία Νοσοκομείων & Ιδιωτικών Κλινικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ **

 

ΦΥΚ που χορηγούνται από ιδιωτικά Φαρμακεία υπό προϋποθέσεις

Άλλα Φάρμακα ΕΟΠΥΥ που ΔΕΝ χορηγούνται από ιδιωτικά Φαρμακεία (ειδικών παθήσεων, ορφανά)  
 
ACLASTA ABSEAMED ALTERMON  
ACTILYSE CATHFLO ADCIRCA ATRYN  
ADCETRIS ADEMPAS BONDRONAT  
ADRIBLASTINA ADVAGRAF BOTOX   
ALDURAZYME  AFINITOR BRAVELLE  
ALIMTA ARANESP DYSPORT  
ARITAXEL AUBAGIO ELONVA  
ARZERRA AVONEX ERBITUX  
ATRIANCE BARACLUDE GONAL-F  
AVASTIN BERINERT ILOMEDIN  
AXOPLAN BETAFERON INTRAGLOBIN-F  
BENLYSTA  BINOCRIT LUVERIS  
BEROMUN BONDRONAT FC TAB MENOGON  
BIOTAXEL BOSERTAN/MYLAN MENOPUR  
BONDRONAT IV BOSULIF MERIONAL  
BRINAVESS BRAMITOB NEUROBLOCK  
BUSILVEX CAPECITABINE TEVA NOXAFIL  
CAELYX CAPECITABINE/ ORGARAN  
CAMPTERIL CAPIBINE PENTACARINAT  
CAMPTO CAPRELSA PERGOVERIS  
CEDOL CARBAGLU PROLEUKIN  
CEREZYME  CAYSTON PUREGON  
DACOGEN CEHADO  SIMDAX  
DEMOTAXEL CELLCEPT TALINAC  
DEXDOR CERTICAN TARGOCID  
DOCETAXEL KABI CIMZIA TARGOPLANIN  
DOCETAXEL/ACTAVIS COPAXONE TEPADINA   
DOCETAXEL/EBEWE COPEGUS THYROGEN  
DOCETAXEL/HOSPIRA COSENTYX UFT  
DOCETAXEL/SPECIFAR DAKLINZA VALCYTE  
DOCETAXEL/TEVA DIFICLIR VERSATIS  
DOMETAXEL MONO DUODOPA VFEND  
DOTAXEL ENBREL WELLVONE  
DOXEN ENVARSUS ZAVEDOS  
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE/ EPORATIO ZYVOXID  
EBEWE EPREX    
DOXORUBIN ERIVEDGE    
EDOXEL ESBRIET     
ELAPRASE  EXJADE    
ELATOFEN EXTAVIA    
ELOXATIN EXVIERA    
ENTYVIO FAMPYRA    
ERBITUX FERRIPROX    
ETHYOL FILGRASTIM HEXAL    
EVOLTRA FIRAZYR    
EYLEA FLUDARA TABS    
FABRAZYME  FORSTEO    
FERINJECT FRESENIUS KABI    
FLEBOGAMMA GENEFADRONE    
FLEBOGAMMA DIF GILENYA    
FLUDARA IV GIOTRIF    
FLUDARABIN/EBEWE GLIVEC    
FLUDARABINE/SPECIFAR GRANOCYTE    
FLUDARABINE/TEVA GRANULOKINE    
FOSFARABINE GRASTOFIL    
GAMINEX HARVONI    
GAZYVARO HEPSERA    
GLIADEL HIZENTRA    
GLIOLAN HUMIRA    
HALAVEN HYCAMTIN CAPS    
HEPATECT CP HYQVIA    
HERCEPTIN IASIBON    
HYCAMTIN IV IBANDRONIC ACID/    
IASIBON IBANDRONIC ACID/ALET    
IG VENA ILARIS     
INFLECTRA IMBRUVICA    
INTRATECT IMNOVID    
IRICAN INCIVO δεν είναι επιτροπής από 4-3-16    
IRINOCAN INLYTA    
IRINOSYN IRESSA    
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE JAKAVI     
TRIHYDRATE/HOSPIRA KEPIVANCE    
IRINOTECAN/GENERICS KINERET    
IRINOTECAN/KABI KLIMURTAN    
IRINOTECAN/MEDICALIS KUVAN    
IRINOTECAN/MEDICUS LONQUEX    
IRINOTECAN/TEVA LYNPARZA    
IRITEC LYSODREN    
JAVLOR MIRCERA    
JETREA MITOXAN    
JEVTANA MODERIBA    
KADCYLA MOFETIL/GENERICS    
KEYTRUDA MOFETIL/SANDOZ    
KIOVIG MOZOBIL    
LEMTRADA MYCLAUSEN    
LETPAR MYCOPHENOLATE    
LEUSTATIN MYCOPHENOLATE    
LINOXAL MYFENAX    
LUCENTIS MYFETIL    
LUTECAN MYFORTIC    
MABTHERA NAVELBINE CAPS    
MACUGEN  NEORECORMON    
MEPACT NEULASTA    
MIZANTRONE NEXAVAR    
MUPHORAN NIVESTIM    
MYOCET NOVANTRONE    
MYOZYME  NPLATE    
NAVELBINE IV OFEV    
NEVOTECAM OLYSIO    
NORDELOZ OPSUMIT    
NORMOSANG ORENCIA SC    
NULOJIX OTEZLA    
OPDIVO PANRETIN    
ORENCIA ΙV PEGASYS    
OVAPAC PEGINTRON    
OXALIMED PLEGRIDY    
OXALIPLATIN/ACTAVIS PREOTACT    
OXALIPLATIN/DELTAPHARMA PROGRAF    
OXALIPLATIN/HOSPIRA PULMOZYME    
OXALIPLATIN/KABI RAPAMUNE    
OXALIPLATIN/MEDICALIS REBETOL    
OXALIPLATIN/TEVA REBIF    
OXALIPLATIN/THAMA REMODULIN     
OXALIPLATINE/GENERICS RETACRIT    
OXALIPROL REVATIO    
OXALIZOR REVLIMID    
OXALTINA REVOLADE    
OXAVIATIN RIBATREL    
OZURDEX RIBAVIRIN/SANDOZ    
PACLITAXEL/GENERICS RIBAVIRIN/TEVA    
PACLITAXEL/HOSPIRA RIBAVIRIN/TEVA PHARMA    
PACLITAXEL/KABI RIDOCA    
PACLITOL RILUTEK    
PACLIXEL ROACTEMRA SC    
PATAXEL SANDOSTATIN LAR    
PAXENE PACLITAXEL SEBIVO    
PAXITAL SIGNIFOR    
PENTAGLOBIN (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) SIKLOS    
PERJETA SIMPONI    
PEYONA SIMULECT    
PHOTOFRIN SIVEXTRO FCTAB    
PIXUVRI SOMATULINE    
POTACTASOL SOMATULINE AUTOGEL    
PRIVIGEN SOMAVERT    
PROGRAF IV SOVALDI    
RAPILYSIN SPECIFAR    
RECTOXAL SPRYCEL    
REMICADE STELARA    
REPLAGAL  STIVARGA    
ROACTEMRA SUTENT    
SANTACIL SYNAGIS (προέγγριση & χειρόγραφη)    
SAVENE TACNI    
SIVEXTRO PD.C.S.INF TAFINLAR    
STEFAMETA TARCEVA    
SYLVANT TARGRETIN    
TAXOPROL TASIGNA    
TAXOTERE TECFIDERA    
TAXOVINA TEMODAL    
TEMODAL IV TEMOMEDAC    
THYMOGLOBULINE TEMOZOLOMIDE/TEVA    
TOPOCAN TEVAGRASTIM    
TOPOTECAN HOSPIRA TEYSUNO    
TOPOTECAN/ACTAVIS TEZOLAMET    
TOPOTECAN/KABI THALIDOMIDE CELGENE    
TOPOTECAN/TEVA TOBI    
TOPOVIN TOBI Podhaler    
TORISEL TRACLEER    
TRISENOX TYVERB    
TYSABRI VARGATEF    
VECTIBIX VENTAVIS    
VELCADE VICTRELIS     
VELMINOX VIDAZA    
VENBIG VIEKIRAX    
VINORELBIN/EBEWE VIREAD (μόνο για ηπατίτιδα (245mg/tab))    
VINORELBINE/MEDICALIS VOLIBRIS    
VINTECAN VOTRIENT    
VISUDYNE VOTUBIA    
VORELBIN VYNDAQEL    
VPRIV  XAGRID    
XENIUS XALKORI    
YERVOY  * XALUPRINE    
YONDELIS XELODA    
ZAKOTAX XGEVA    
ZALTRAP XOLAIR    
ZAOLIN XTANDI    
ZINFORO ZARZIO (από 16-1-2017 η Demo δεν τα δίνει στα ιδιωτικά φαρμακεία)
   
ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA ZAVESCA     
ZOLEDRONIC ACID MYLAN ZELBORAF  *    
ZOLEDRONIC ACID TEVA ZYDELIG    
ZOLEDRONIC ACID/ACTAVIS ZYKADIA    
ZOLEDRONIC ACID/PFIZER ZYTIGA  *    
ZOLEDRONIC ACID/PFIZER CERDELGA
   
ZOLEDRONIC ACID/PFIZER COTELLIC
   
ZOLEDRONIC ACID/ZENTIVA LENVIMA
   
ZOLMESTAT MEKINIST
   
ZOMETA PRALUENT
   
ZOXALON RAXONE
   
DOCETAXEL/DEMO REPATHA
   
  TAGRISSO
   
  BLINCYTO
   
  CYRAMZA
   
  XOFIGO  *    
       

 

Φάρμακα με έγκριση Επιτροπής Δείτε περισσότερα για τη διαδικασία και την πρόσφατη εγκύκλιο με τον κατάλογο. Χρειάζονται απαραίτητα γνωμάτευση από την Ειδική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ. Τα φάρμακα του καταλόγου που φέρουν τη σήμανση της διαγραφής βρίσκονται πλέον εκτός καταλόγου φαρμάκων που χρειάζονται έγκριση επιστροπής. Πρότυπες επικαιροποιημένες γνωματεύσεις για νευρολογικά φάρμακα BOTOX,  DYSPORT,  NEUROBLOC που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ.

Φάρμακα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης - Διατίθενται ΜΟΝΟ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Δείτε περισσότερες πληροφορίες.

* Παρατηρήσεις

XGEVA: Αποζημιώνεται μόνο σε οστικές μεταστάσεις που οφείλονται σε συμπαγείς όγκους CA μαστού και προστάτη

YERVOY: Ως δεύτερης γραμμής θεραπεία.

ZELBORAF: Αποζημιώνεται μόνο όταν χορηγείται από νοσοκομείο ή φαρμακείο ΕΟΠΥΥ.

ZYTIGA: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη της θεραπείας του μεταστατικού ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με χημειοθεραπευτικό σχήμα που περιέχει ABIRATERONE.

XOFIGO: Δικαιολογητικά και πρϋποθέσεις χορήγησης του ραδιοφαρμάκου και επικαιοποιημένο πρότυπο γνωμάτευσης

Όλα τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο και που ήδη κυκλοφορούν ή ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και για βιο-ομοειδή προϊόντα.

Συνταγή με ΦΥΚ θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με γνωμάτευση ειδικού Ιατρού, η οποία πιστοποιεί την ανάγκη χορήγησης του φαρμάκου για τη συνέχιση της θεραπείας του ασθενούς στο σπίτι.

** Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Υγείας κάνει γνωστό ότι από 1-1-2016, τα νοσοκομειακά φάρμακα θα χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των κρατικών Νοσοκομείων, στους προϋπολογισμούς των οποίων έχουν προβλεφθεί για τον λόγο αυτό, αυξημένες πιστώσεις. Για τον λόγο αυτό δεν θα παραπέμπονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι, με την ένδειξη «στερείται» επί των συνταγών. Τα φάρμακα της στήλης αυτής δεν μπορούν να χορηγηθούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.