25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών Φ.Σ. Κιλκίς 13 Νοεμβρίου 2016

Φ.Σ. Κιλκίς
Typography

Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς Αρ. Πρωτ.: 35 13-9-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, ολοκληρώνει τον Δεκέμβριο την τριετή του θητεία και στη συνεδρίασή του της 9ης Σεπτεμβρίου 2016 αποφάσισε, όπως προβλέπεται από τη Φαρμακευτική Νομοθεσία, την προκήρυξη εκλογών με ταυτόχρονη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, για την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου ώρα 10:30 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, για την Κυριακή 13 Νοεμβρίου  ώρα 10:30 . Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στην Κεντρική Αίθουσα του ξενοδοχείου Habitat στο Κιλκίς.

Οι φαρμακοποιοί μέλη του ΦΣ Κιλκίς των οποίων το όνομα έχει συμπεριληφθεί στον ανηρτημένο από την 13η Σεπτεμβρίου 2016 κατάλογο ψηφισάντων μελών, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τις 10:30 το πρωί της 13ης Νοεμβρίου έως στις 15:00 ώρα της ιδίας ημέρας.

Οι εκλογές πραγματοποιούνται για την ανάδειξη:

•  Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο
•  Δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Σύμφωνα με την Φαρμακευτική Νομοθεσία:

1. Τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών θα γίνει ανάρτηση του καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου. Ο κατάλογος αυτός θα έχει αναρτηθεί στο Σύλλογό μας έως την 13η Σεπτεμβρίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Ενδεχόμενες ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε 14 ημέρες από την ανάρτησή του.

2. Οι εκλογές, σύμφωνα με το νόμο, διεξάγονται και με το σύστημα των συνδυασμών. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, με γραπτή δήλωσή τους, ότι μετέχουν του συγκεκριμένου συνδυασμού. Κάθε συνδυασμός θα περιλαμβάνει υποψηφίους μέχρι του αριθμού των συμβούλων ή των αντιπροσώπων που αναφέρει η προκήρυξη του Δ.Σ. ,βλέπε περ. α παρ. 1. Απαγορεύεται  στους υποψηφίους να μετέχουν σε περισσότερους από ένα συνδυασμό (για το θέμα αυτό υποβάλλουν δήλωση στον Σύλλογο). Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φ.Σ.Κ. ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους (άρθρο 21, Ν.3601/28 όπως τροποποιήθηκε με την περ. α, παρ. Ζ΄ άρθρο 37 ν.1316/83) και που έχουν τα λοιπά προσόντα του νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 21 του ν. 3601/28, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν.1384/38.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.3601/28, για να είναι κάποιος υποψήφιος απαιτείται :

1.  Να είναι διπλωματούχος φαρμακοποιός.
2.  Να εκπλήρωσε την στρατιωτική του υποχρέωση ή να έχει απαλλαχθεί νόμιμα.
3.  Να μη στερείται της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας του.
4.  Να μην καταδικάσθηκε σε εγκληματική ποινή που να συνεπάγεται τις από τα άρθρα 22 και 24 του Ποινικού Νόμου, προβλεπόμενες, ή  να μη διατελεί υπό κατηγορία που συνεπάγεται τέτοια ποινή, με παραπεμπτικό βούλευμα.
5.  Να κατέχει τα εκλογικά του δικαιώματα όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο.

Σημειώνεται, ότι μετά την κατάρτιση και ανάρτηση του καταλόγου των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τις αρχαιρεσίες, απαγορεύεται , σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4559/1977 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αναγραφή σ΄αυτόν κάθε άλλου μέλους και συγκεκριμένα των φαρμακοποιών που έγιναν μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου μετά την ανάρτηση του καταλόγου, έστω και αν έχουν τα λοιπά κατά νόμο προσόντα.  
Τα μέλη αυτά, όσα και αν είναι , θα ψηφίσουν στις πρώτες αρχαιρεσίες που θα γίνουν μελλοντικά.

Θέματα που θα συζητήσει η Γενική Συνέλευση:(α) Έγκριση προϋπολογισμού,  (β) Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, (γ) Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής (δ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Δ.Σ. και αντιπροσώπων για τον Π.Φ.Σ.

Για την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών της 13ης Νοεμβρίου 2016, θα σας σταλούν ατομικές προσκλήσεις.

                          Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γραμματέας

               Αγαθόπουλος Δημήτριος                                     Βασιληάς Ευάγγελος

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.