18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

Από τα φαρμακεία αποκλειστικά η χορήγηση των αναλωσίμων του Σακχαρώδη Διαβήτη

Π.Φ.Σ.
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 730/03-03-2020 - Θέμα: «Αποκλειστική χορήγηση των αναλωσίμων του Σ.Δ. από τα φαρμακεία»

Προς: 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 2. Αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ.

Ο Π.Φ.Σ. επανειλημμένως έχει θέσει στον ΕΟΠΥΥ το ζήτημα της διαθέσεως των αναλωσίμων του Σακχαρώδη Διαβήτη αποκλειστικά από τα φαρμακεία κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (βλ. ενδεικτικώς υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 607/12.02.2019 και 2211/05.6.2019 έγγραφα).

Όταν μάλιστα τον Ιούνιο του 2019 αφαιρέθηκε από τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις των εν λόγω ειδών η επισήμανση «Διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία» (η οποία είχε προστεθεί κατόπιν ενεργειών του Π.Φ.Σ. προκειμένου να καταστεί σαφές προς όλους ότι τα αναλώσιμα του ΣΔ διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία), η παρέμβαση του Π.Φ.Σ. ήταν άμεση και όπως απεδείχθη, στέφθηκε με επιτυχία, παρά τις αντιδράσεις των υπόλοιπων παρόχων, αλλά και τρίτων που ενεργούσαν για λογαριασμό των εν λόγω παρόχων.

Κατόπιν της παρεμβάσεώς μας το ζήτημα της διαθέσεως των αναλωσίμων του Σακχαρώδη Διαβήτη αποκλειστικά από τα φαρμακεία, ετέθη από την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προς το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.

Πράγματι, ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους με γνωμοδότησή του απεδέχθη πλήρως τα νομικά επιχειρήματα που προβάλαμε, γνωμοδοτώντας ότι τα in vitro αυτοδιαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία.

Κατόπιν της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως από την 28η.02.2020 στις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις των εν λόγω ειδών έχει προστεθεί η επισήμανση «Διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. δ΄ της υπ’ αριθμόν ΔΥ8δ/οικ.3607/892/23.07.2001 κοινής υπουργικής αποφάσεως (ΦΕΚ Β΄ 1060/ 10.8.2001) ως «αυτοδιαγνωστικό προϊόν» ορίζεται κάθε προϊόν που προορίζεται από τον κατασκευαστή του για να χρησιμοποιείται κατ’ οίκον από άτομα τα οποία δεν είναι ειδήμονες. Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 23 της άνω ΚΥΑ, ως προστέθηκε με το άρθρο 25 της ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ Β΄ 2198/2.10.2009), ορίζεται ότι: «Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, τα in vitro αυτοδιαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ) της παρούσας απόφασης, διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία».

Συνεπώς τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη (Ταινίες Μέτρησης Σακχάρου, σκαρφιστήρες, βελόνες κλπ) ως in vitro αυτοδιαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και με την Γνωμοδότηση του Νομικού Σύμβουλου του Κράτους.

Αποδεικνύεται έτσι και στην πράξη ότι η διαρκής προσπάθεια και η συστράτευση όλων μας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση αλλά και το κλειδί της επιτυχίας για την επίτευξη των σκοπών που ο κλάδος θέτει.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας

 

Απόστολος Βαλτάς      Κωνσταντίνος Κούβαρης

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.