15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

ΠΦΣ: Καμιά αναφορά για δέσμευση των αποθεμάτων των φαρμακείων στην ΠΝΠ της 14-3-2020

Π.Φ.Σ.
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αρ. Πρωτ. 936/16-3-2020 - ΠΡΟΣ Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κλήθηκε, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης , από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Παπαθανάση σε συνάντηση για την επόμενη μέρα. Στα γραφεία του υπουργού διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για σύσκεψη φορέων στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωπος της ΟΣΦΕ κ. Μαρίνος, εκπρόσωπος των ιδιωτικών Φαρμακαποθηκών κ. Σκυλακάκης και ο πρόεδρος του ΦΣΑ κ. Λουράντος. Στη συζήτηση ο λόγος δόθηκε καταρχήν στους εκπροσώπους του χονδρεμπορίου αναφορικά με το πρόβλημα των ελλείψεων που αφορά στις μάσκες, στα αντισηπτικά υγρά και στα μαντηλάκια, και το πρόβλημα των αυξημένων τιμών που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στους εισαγωγείς και προμηθευτές και γενικώς στην εφοδιαστική αλυσίδα που διαθέτει το τελικό προϊόν στα φαρμακεία.

Οι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου ενημέρωσαν τον Υπουργό για την εισαγωγή εντός της εβδομάδος ενός μεγάλου αριθμού, ύψους εκατομμυρίων μασκών και ότι τα ελληνικά εργοστάσια παραγωγής αντισηπτικών υγρών σταδιακά , θα ομαλοποιήσουν τη ζήτηση. Εκ μέρους του ΠΦΣ ζητήθηκε να δοθεί η δυνατότητα να προμηθευόμαστε κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου, την αιθανόλη και την αιθυλική αλκοόλη αφορολόγητη, για την δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης φθηνών αντισηπτικών διαλυμάτων . Επίσης τέθηκε το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ από 24% σε χαμηλότερη κατηγορία

Εκ μέρους του Υπουργού διατυπώθηκε η πρόθεση για την δημιουργία πλατφόρμας προκειμένου να δηλώνουν οι εισαγωγείς και οι προμηθευτές τα αποθέματά τους. Στην συζήτηση ποτέ δεν τέθηκε θέμα να συμμετέχουν και τα φαρμακεία. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στη χθεσινή ΠΝΠ η υποχρέωση αυτή αφορά και στα φαρμακεία. Πράγμα που μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν 10.000 φαρμακεία να δηλώνουν ουσιαστικά τις μηδενικές ποσότητες ή τις μεταβολές για τις ελάχιστες ποσότητες που λαμβάνουν κάθε μέρα και εξαντλούνται την ίδια μέρα.

Στην ΠΝΠ που σας αποστέλλουμε δεν γίνεται καμιά αναφορά σε δέσμευση των αποθεμάτων μας. Ο προβληματισμός και η ανησυχία που δημιουργήθηκε χθές για το θέμα αυτό, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα .
Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να καλύψει πρώτιστα τις ανάγκες των φαρμακείων μάσκες και αντισηπτικά υγρά , για χρήση του δυναμικού των φαρμακείων κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο λόγο του καταναλωτικού κοινού.
Ζητήσαμε από τον Υπουργό χθες να αναθεωρήσει την ανεφάρμοστη υποχρέωση των φαρμακείων που προκύπτει από την ΠΝΠ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει πέραν των άλλων από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ να δοθεί παράταση της εκτέλεσης των συνταγών τουλάχιστον για 2 μήνες από τις 5 εργάσιμες μέρες που ισχύει, όπως και να δοθεί η δυνατότητα προαιρετικά για όσα φαρμακεία το επιθυμούν, να εξυπηρετούν το κοινό μέσα από τα ρολά ή από την θυρίδα ασφαλείας.

Ο επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος μας απαιτεί στις μέρες που διανύουμε να επιδείξουμε ψυχραιμία και απόλυτη προσήλωση στην σοβαρή αποστολή που έχουμε να επιτελέσουμε για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14-3-2020 ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 : Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο δεύτερο

Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής

1.Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε: α) χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.
2.Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ' ελάχιστο στοιχεία ως εξής:
α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα),
β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.
Τα στοιχεία των περ. α, β' και γ' επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.
3.Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.
4.Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και
β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
5.Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2.
6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται με τη δήλωση της παρ. 3, οι περιπτώσεις διαβάθμισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4.
7.Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε φορά μηνών.
8.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.