25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Δυνατότητα διεξαγωγής με τηλεδιάσκεψη των Γενικών Συνελεύσεων των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Π.Φ.Σ.

Π.Φ.Σ.
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 1755/09-04-2021 - Δυνατότητα διεξαγωγής με τηλεδιάσκεψη των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο Π.Φ.Σ. 2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 3. Τακτικοί αντιπρόσωποι της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.

Ο Π.Φ.Σ. αρχικώς δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5058/09.12.2020 και εγγράφου του υπέβαλε ερώτημα προς τον Υπουργό Υγείας, αν επιτρέπεται η διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων να λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Ο Υπουργός Υγείας δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π.84066/ 10.02.2020 εγγράφου του, έκανε δεκτό το αίτημα του Π.Φ.Σ. αναφέροντας συγκεκριμένα ότι συμφωνεί με την διεξαγωγή των Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων με τηλεδιάσκεψη. Η ως άνω έγκριση του Υπουργού Υγείας εστάλη όμως στον Π.Φ.Σ. ταχυδρομικώς με αποτέλεσμα να μας κοινοποιηθεί στις 01.3.2021, ήτοι μετά την καταληκτική παρέλευση της δυνατότητας διεξαγωγής Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη που όριζε (28.02.2021) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4573/2020 (ΦΕΚ Α΄ 227).

Εν συνεχεία, επανήλθαμε στο ανωτέρω αίτημα δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1372/16.3.2021 εγγράφου μας.

Εν τέλει, ο Υπουργός Υγείας δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/ Γ.Π.17102/05.4.2020 εγγράφου του με θέμα «Δυνατότητα διεξαγωγής με τηλεδιάσκεψη των Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων (αριθμός πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 1684/05.4.2021) έκανε δεκτό το αίτημα του Π.Φ.Σ. αναφέροντας συγκεκριμένα ότι συμφωνεί με την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 491 του Ν. 4781/2021 (ΦΕΚ Α΄ 31/28.02.2021 και την υπ’ αριθμόν 429/2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 850/13.3.2020). Αντίγραφο του ανωτέρω εγγράφου σας κοινοποιείται με το παρόν.

Κατόπιν των ανωτέρω τόσο ο Π.Φ.Σ. όσο και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που το επιθυμούν, ενεργώντας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3601/1928 και στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους, δύνανται να διεξάγουν τη Γενική Συνέλευση τους με τηλεδιάσκεψη, με δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη των αποφάσεων των ηλεκτρονικώς παρόντων. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Ο δε Σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των διαδικασιών συμμετοχής όλων των μελών του στην ως άνω συνεδρίαση, τον έλεγχο της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου, την προέλευση της ψήφου, την διενέργεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

 

Απόστολος Βαλτάς              Σεραφείμ Ζήκας


Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.