25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Π.Φ.Σ.
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αρ. Πρωτ. 2007/24-04-2021 - Της Χώρας Θέμα: Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/18-4-2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (ΦΕΚ 1588 Β')»

Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί από εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα εκδόθηκε νέα εγκύκλιος με την οποία διευκρινίζονται ζητήματα αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Τα κύρια σημεία της διευκρινιστικής εγκυκλίου που αφορούν και τα φαρμακεία είναι τα εξής:

Οι εργοδότες, στους κλάδους που εμπίπτουν στην ΚΥΑ, εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, οφείλουν με ατομική τους ευθύνη να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο με δική τους δαπάνη χωρίς να έχουν υποχρέωση να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. (Μπορούν να δηλώνουν προαιρετικά το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.)

Επίσης, μέλη οργάνων διοίκησης, καθώς και συγγενείς α' και β' βαθμού που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, αλλά οι ίδιοι δεν συνδέονται με αυτούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ.

Αναφορικά με το χρόνο διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2. του άρθρου 2, αυτός διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την οποία αποστείλαμε πρόσφατα «Ειδικά για την εβδομάδα από Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 μέχρι την Κυριακή 2 Μαΐου 2021, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία δωρεάν 2 self test (με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης)» . Τα δυο self test αντιστοιχούν στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους για τις δύο προσεχείς εβδομάδες, (δηλαδή από 26.04.2021 έως 02.05.2021 και από 03.05.2021 έως 09.05.2021).

Κατά την εβδομάδα από 03.05.2021 έως 09.05.2021 οι εργαζόμενοι θα προμηθευτούν ένα ακόμα self test που θα αντιστοιχεί στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από αυτούς για την εβδομάδα από 10.5.2021 μέχρι 16.05.2021. Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους έως 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στο τόπο εργασίας και η δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την προσέλευσή τους στο τόπο εργασίας ξεκινά από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021.»

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, σε δύο περιπτώσεις:

1. Eφόσον ο/η εργαζόμενος/η δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCRtest)

2. Eφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ακολουθώντας τη διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος του άρθρου 5.

Εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται μετά από την αποστολή, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, των στοιχείων των εργαζομένων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και είναι υπόχρεοι υπαγωγής στη διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, υποχρεούνται να υποβληθούν, πριν προσέλθουν για πρώτη φορά στον τόπο εργασίας τους, αποκλειστικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε α) σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε

β) σε ιδιωτική δομή, με επιβάρυνση του εργοδότη τους, μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση δήλωσης των αποτελεσμάτων του διαγνωστικού ελέγχου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Στη συνέχεια τα στοιχεία των εργαζομένων αυτών θα συμπεριληφθούν στα επικαιροποιημένα αρχεία που αποστέλλει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ΗΔΙΚΑ στην αρχή κάθε εβδομάδας.

 

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

 

Απόστολος Βαλτάς               Σεραφείμ Ζήκας

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.