25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Ενημέρωση ΠΦΣ για διαδικασίες που αφορούν στα φαρμακεία στο τέλος του έτους 2023

Π.Φ.Σ.
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 5279/27-12-2023 - Θέμα: «Ενημέρωση για διαδικασίες που αφορούν στα φαρμακεία στο τέλος του έτους 2023»

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έκδοση ενός Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2023 που θα συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ μηνός Δεκεμβρίου

Όπως κάθε χρόνο το πιστωτικό τιμολόγιο παρακρατήσεων έτους 2023 θα υποβληθεί στο φάκελο συνοδευτικών εγγράφων μηνός Δεκεμβρίου αφού δηλωθεί στην πύλη της ΚΜΕΣ ως τύπου «5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο» και συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ.

Στη διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ θα αναρτηθεί έως τέλος του έτους η «ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ» που αφορά ποσά τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί και αφορούν τις πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του 2023. Συγκεκριμένα:

1. Τις συνολικές παρακρατήσεις του rebate (Ν.3918/11)
2. Τις εκπτώσεις επί των τιμολογίων για ποσά άνω των 35.000 ευρώ (Ν.4052/12)
3. Τις πιθανές περικοπές σε συνταγές για το έτος 2023.

Κάθε φαρμακείο με βάση αυτή τη βεβαίωση, θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία εντός του 2023 ή μεταγενέστερη. Στη βεβαίωση θα υπάρχει η ανάλυση των ποσών παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ, προκειμένου να μεταφερθούν αυτά αντίστοιχα στο μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχείρισης του φαρμακείου και να εκδοθούν τα πιστωτικά τιμολόγια μηχανογραφικά, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν μηχανογραφικό πρόγραμμα (ή δεν το χρησιμοποιούν για την έκδοση τιμολογίων) θα μπορούν από την πύλη της ΚΜΕΣ να εκδώσουν Πιστωτικό Τιμολόγιο χρησιμοποιώντας την προσυμπληρωμένη φόρμα, η οποία συμπληρώνεται αυτόματα με τα ποσά των παρακρατήσεων και περικοπών, όπως αναφέρονται στη βεβαίωση.

  • Σας τονίζουμε ότι ο ΦΠΑ για τα Πιστωτικά τιμολόγια εφόσον εκδοθούν με ημερομηνία εντός του 2023, ο ΦΠΑ καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τελευταίου τριμήνου, ενώ αν εκδοθούν με ημερομηνία εντός του 2024 ο ΦΠΑ θα καταλογιστεί στην περιοδική δήλωση του Ιανουαρίου ή του πρώτου τριμήνου 2024.
  • Και στις δύο περιπτώσεις θυμίζουμε, ότι βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, τα ποσά των παρακρατήσεων όπως περιγράφονται στο Πιστωτικό τιμολόγιο, αναγνωρίζονται και συνυπολογίζονται στο οικονομικό έτος το οποίο αφορούν, δηλαδή το 2023.
  • Για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση με τον Οργανισμό, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής εντός του έτους, τα Πιστωτικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη της ημερομηνίας διακοπής των εργασιών στην Εφορία, με βάση την αναρτημένη βεβαίωση στην πύλη ΚΜΕΣ.

Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος κάθε χρόνου θα πρέπει να γίνει απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του Ν.3459/2006 τις οποίες διαθέτουν τα φαρμακεία στις 31/12/2023.

Στις καταστάσεις αυτές οι οποίες δύναται να είναι μηχανογραφημένες (μέσω των προγραμμάτων) ή χειρόγραφες θα πρέπει να αναγράφεται:

  • η επωνυμία του Φαρμακείου,
  • τα αποθέματα των φαρμάκων του Ν.3459/2006 την 31η.12.2023,
  • η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία,
  • σφραγίδα Φαρμακείου και υπογραφή.

Η κατάσταση απογραφής του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Το ένα διπλότυπο κατατίθεται στην Υπηρεσία ενώ το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται στο Φαρμακείο.

Για την απογραφή των φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου (πεθιδίνες, μορφίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Βιβλιάριο Ετήσιων Καταστάσεων Ναρκωτικών Φαρμάκων που είναι τριπλότυπο και τα δύο πρώτα φύλλα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. Η υποβολή των καταστάσεων, για όσα φαρμακεία διαθέτουν το Βιβλιάριο (διαθέτουν ονομαστική πάγια εντολή πώλησης ναρκωτικών), είναι υποχρεωτική έστω και αν η κίνηση μέσα στο έτος ήταν μηδενική.

Παρακράτηση φόρου 4% κατά την προμήθεια αγαθών και 8% από την παροχή υπηρεσιών από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης

Υπενθυμίζουμε πως για την παρακράτηση φόρου 4% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια των υποβολών των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, όπως επίσης και για την παρακράτηση φόρου 8% από τον ΕΟΠΥΥ για τα τιμολόγια της «επιβεβαίωσης των Ραντεβού εμβολιασμών COVID-19», των «εγγραφών των πολιτών στον προσωπικό ιατρό» και τιμολογίων που αφορούν το eΔΑΠΥ, δεν εκδίδεται καμία βεβαίωση καθώς η παρακράτηση θα εμφανιστεί αυτόματα στο σύστημα του Τaxisnet και θα συμψηφιστεί με τις λοιπές φορολογικές μας υποχρεώσεις.

Πρόκειται για παρακράτηση φόρου που εμπίπτει στο γενικό κανόνα για τις «Προμήθειες κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από Οργανισμούς και Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» και αντιστοιχεί στην απόκλιση του ποσού που ο ΕΟΠΥΥ εκκαθαρίζει στους παρόχους και του ποσού το οποίο τελικά κατατίθεται στο λογαριασμό τους.

Το συνολικό άθροισμα των ποσών αυτών τα οποία παρακρατούνται για κάθε μήνα, θα το δει ο Λογιστής συγκεντρωτικά μέσα στο σύστημα του Τaxisnet ως "Εικόνα αποδοχών 2023" και θα πρέπει να το προσμετρήσει ως "Φόρος που παρακρατήθηκε" από τον ετήσιο φόρο εισοδήματος, χωρίς καμία ενέργεια από το φαρμακοποιό.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς        Εμμανουήλ Κατσαράκης

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.