17
Τετ, Ιουλ
28 Νέα Άρθρα

Μοριοδότηση φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ για την παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων

Π.Φ.Σ.
Typography

Ινστιτούτο Δια βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.) - Α.Π: 19/22-12-2016 - Προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

ΘΕΜΑ: Μοριοδότηση φαρμακοποιών για την παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων, στη διάρκεια του 2016 και του 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, στη διάρκεια του 2016 το ΙΔΕΕΑΦ εφάρμοσε με επιτυχία πιλοτικό πρόγραμμα μοριοδότησης των φαρμακοποιών που παρακολούθησαν επιστημονικές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα έτυχε  εντυπωσιακής ανταπόκρισης από τους φαρμακοποιούς. Υπενθυμίζουμε ότι βασική αρχή της  μοριοδότησης είναι η πιστοποίηση της επιστημονικής επάρκειας του επιστήμονα φαρμακοποιού, μέσω της δια βίου εκπαίδευσης.  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία, όλοι οι επιστήμονες υγείας οφείλουν να τεθούν σε καθεστώς πιλοτικής μοριοδότησης μέχρι το 2020, καθώς από το 2021 η συγκέντρωση του επιβεβλημένου αριθμού  μορίων κατ΄έτος θα είναι απαραίτητη.

Με αυτές τις σκέψεις, σας ενημερώνουμε για τα ισχύοντα σχετικά με τη μοριοδότηση, για το παρελθόν έτος 2016, καθώς και για τα επόμενα μέχρι το 2020.

1. Απαιτούμενος αριθμός μορίων: Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής μοριοδότησης, ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός μορίων ανά φαρμακοποιό, είναι 100 μόρια. Σε αυτά προσμετρούνται τόσο τα μόρια που έλαβε στη διάρκεια του 2016, όσο και όσα θα λάβει από το 2017 έως και το 2020.

2. Συλλογή μορίων:  Τα μόρια συλλέγονται κατά τη συμμετοχή σε μοριοδοτούμενες επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα), η με την παρακολούθηση των webinars του ΙΔΕΕΑΦ. Κάθε webinar δίδει 1 μόριο, ενώ για τον αριθμό μορίων κάθε εκδήλωσης αποφασίζει η επιτροπή μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ, ανάλογα με τη χρονική διάρκειά της και την εγκυρότητα των ομιλητών (αναλυτικά, η διαδικασία στο ideeaf.gr).

3. Μόρια ανά φαρμακοποιό:  Από τις αρχές του 2017, θα λειτουργήσει η νέα πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ, η οποία θα περιλαμβάνει και ηλεκτρονικές καρτέλες προσμέτρησης των μορίων για κάθε φαρμακοποιό. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει το σύστημα είναι η εκ νέου εγγραφή όλων των φαρμακοποιών στο ΙΔΕΕΑΦ, προκειμένου να λάβουν ένα μοναδικό κωδικό συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Με βάση αυτόν τον κωδικό θα πιστοποιείται η συμμετοχή του φαρμακοποιού σε επιστημονικές εκδηλώσεις η webinars και θα γίνεται η σχετική καταγραφή στην καρτέλα του. Βεβαίως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο οργανωτής κάθε εκδήλωσης, μετά το πέρας της, να στέλνει προς το ΙΔΕΕΑΦ η την ανάδοχο εταιρεία NOUFIO μία λίστα excel με τους κωδικούς και τα μόρια κάθε φαρμακοποιού.

4. Μοριοδοτήσεις 2016:  Για το 2016, περίοδο κατά την οποία δεν λειτουργούσε το νέο σύστημα καταγραφής μορίων, θα υπάρξει αναδρομική καταγραφή στη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2017. Ωστόσο, θα πρέπει οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που έχουν πραγματοποιήσει τέτοιες εκδηλώσεις, να σιγουρευτούν ότι έχουν αποστείλει στο ΙΔΕΕΑΦ η την ανάδοχο εταιρεία NOUFIO τις σχετικές λίστες συμμετοχής.


Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μακρυγιάννης

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.