15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Περί παράνομης χρήσεως της λέξεως «φαρμακείο»

Π.Φ.Σ.
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 798/26-02-2019 - Θέμα: «Περί παράνομης χρήσεως της λέξεως «φαρμακείο»

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 2. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)

Ως γνωρίζετε και σας έχει ενημερώσει σχετικώς ο Π.Φ.Σ. δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2746/13.6.2018 εγγράφου του με θέμα «Περί λειτουργίας «παραφαρμακείων»», σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) ορίζεται ότι:

«1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.
2. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

Δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως απαγορεύεται ρητώς η χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, από οιαδήποτε επιχείρηση, πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

Ο Π.Φ.Σ. έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από Φαρμακευτικούς Συλλόγους (πχ. Ηρακλείου, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Πιερίας, Χίου κλπ), έχει επιληφθεί περιπτώσεων παραβίασης της ανωτέρω διατάξεως, ενημερώνοντας πάραυτα τον Ε.Ο.Φ. και τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, με αποτέλεσμα αφενός μεν να επιβάλλονται οι δέουσες ποινές, αφετέρου δε να αφαιρούνται οι παράνομες επιγραφές.

Παρατηρείται όμως δυστυχώς το φαινόμενο (κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα), παρά την παρέλευση ενός και πλέον έτους από την θέσπιση της ανωτέρω διατάξεως, να υφίστανται ακόμη παράνομες επιγραφές που περιέχουν τις λέξεις «παραφαρμακείο» σε καταστήματα πώλησης παραφαρμακευτικών προϊόντων ή «κτηνιατρικό φαρμακείο» σε καταστήματα πώλησης κτηνιατρικών προϊόντων, χωρίς ούτε ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος ή η Περιφέρεια να επιλαμβάνονται για την εφαρμογή του Νόμου, καίτοι πρόκειται για ξεκάθαρη αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, στην περίπτωση παραβίασης της ως άνω διατάξεως, να ενεργήσουν άμεσα και να προβούν σε σχετική αναφορά (ενημερώνοντας σχετικώς και τον Π.Φ.Σ.) α) στον Ε.Ο.Φ., προκειμένου να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις (αποστέλλοντας το σχετικό αποδεικτικό υλικό όπως πχ. φωτογραφίες, αποδείξεις λιανικής πώλησης για να αποδεικνύονται τα στοιχεία της επιχείρησης και οι γενόμενες πωλήσεις) και β) στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες είναι κατά νόμο εντεταλμένες να επιληφθούν επί των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών, επί σκοπώ όπως προβούν άμεσα στην αφαίρεση των εν λόγω επιγραφών,

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

 

Θεοδοσιάδης Κυριάκος         Σεραφείμ Ζήκας

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.