16
Κυρ, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Εφαρμογή των πληθυσμιακών κριτηρίων βάσει του Μόνιμου Πληθυσμού

Υπουργείο Υγείας
Typography

Αριθ.Πρωτ.:ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.28854 10-4-2013 Θέμα: «Σχετικά με την εφαρμογή των πληθυσμιακών κριτηρίων.»

Σχετ. 1) Ο Νόμος 3918/2011, (ΦΕΚ 31/2-3-2011 τ. Α΄), άρθρο 36 παρ.3 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ150/27-6-2011 τ. Α΄)
2) Το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τ. Β΄ όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013 τ.Β΄)
3) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 103/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με τα πληθυσμιακά κριτήρια για την έκδοση νέων αδειών ίδρυσης φαρμακείων και σε εφαρμογή των παραπάνω (1), (2), (3) σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013 τεύχος Β΄.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, τα παραπάνω έχουν εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 28-12-2012.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.