18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

Δωρεάν διάθεση αντιικών φαρμάκων οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Υπουργείο Υγείας
Typography

Αρ. Πρωτ.: Υ1/Γ.Π.οικ. 3460/15-1 -2014 ΘΕΜΑ: «Δωρεάν διάθεση αντιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2519/97 (τ. Α΄ ΦΕΚ 165/21-8-97), «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το
φάρμακο και άλλες διατάξεις».
2. To Π.Δ. με αρ. 95/2000 (τ. Α’ ΦΕΚ 76/10-3-2000), «Οργανισμός του Υπουργείου και
Πρόνοιας», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 3172/03 (τ. Α’ ΦΕΚ 197/6-8-03), «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 3370/05 (τ. Α’ ΦΕΚ 176/11-7-05), «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Το με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 3075/14-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα
«Αποστολή αντιικών φαρμάκων στα νοσοκομεία».
6. Το υπ’ αρ. πρωτ.οικ.361 / 13 -1-14 έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ.
7. Η υπ’ Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.95847/15-10-13 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας «Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη»

Αποφασίζουμε

Τα ιδιωτικά φαρμακεία που δεν διαθέτουν ικανό απόθεμα αντιικών φαρμάκων δύνανται να χορηγούν με απλή ιατρική συνταγή δωρεάν στους ασθενείς τα αντιικά φάρμακα οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη, τα οποία θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από το Εθνικό Απόθεμα που βρίσκεται στα φαρμακεία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Οι διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ παρακαλούνται όπως διευκολύνουν τη διάθεση αντιικών από το απόθεμά τους στα ιδιωτικά φαρμακεία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς.

Η χορήγηση αντιικών φαρμάκων στους ασθενείς που πληρούν τις ενδείξεις θεραπείας, εξακολουθεί να πραγματοποιείται δωρεάν και από τα Φαρμακεία των Δημοσίων Νοσοκομείων καθώς και από τα Κέντρα Υγείας, από τα ιατρεία των ασφαλιστικών ταμείων  και από τα οργανωμένα ιατρεία των Καλλικρατικών Δήμων, με απλή ιατρική συνταγή.

Προϋπόθεση για την δωρεάν προμήθεια των ιδιωτικών φαρμακείων με τα εν λόγω αντιικά φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) είναι η συμπλήρωση πρωτόκολλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ ιδιώτη και κρατικού φαρμακοποιού. Στη συνέχεια ο ιδιώτης φαρμακοποιός θα παραδίδει στο φαρμακείο του Νοσοκομείου ισάριθμα με τον αριθμό των σκευασμάτων αντίγραφα ιατρικών συνταγών που παρέλαβε με το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Κάθε αντίγραφο συνταγής πρέπει να φέρει επικολλημένη την ετικέτα της συσκευασίας (κουπόνι),σφραγίδα του ιδιωτικού φαρμακείου, υπογραφή του ιδιώτη φαρμακοποιού και τον ΑΜΚΑ του.

Τα πρωτότυπα θα πρέπει να φυλάσσονται από το ιδιωτικό φαρμακείο και τα αντίγραφα από το φαρμακείο του Νοσοκομείου επί τριετία. Για διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, η προσκόμιση των αντιγράφων των ιατρικών συνταγών στο φαρμακείο του Νοσοκομείου μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα από τον ιδιώτη φαρμακοποιό, ο οποίος θα φυλάσσει τα πρωτότυπα με ευθύνη του.

Η παρούσα Απόφαση ισχύει μέχρι της ανάκλησής της.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.