15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Εμβολιασμοί προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών

Υπουργείο Υγείας
Typography

Αρ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.21373 18/3/2016 ΘΕΜΑ: «Εμβολιασμοί προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών»

Σχετ.:
1. Το ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173, τ.Β΄/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει έως σήμερα
2. Το ΠΔ με αρ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116,τ.Α΄,23/9/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.77529 (ΦΕΚ2200,τ. Β΄,13-10-2015) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας»
4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015 (ΑΔΑ:73ΟΖΘ-ΔΟΗ)
5. Το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. (ΑΔΑ : Ω5Φ6Θ-46Π)
6. Η με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 79180/15-10-2015 εγκύκλιος « Τροποποίηση Εθνικού προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2015» (72ΠΝ465ΦΥΟ-Φ6Ψ)
7. Το απόσπασμα πρακτικού της 2ης Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (9-3-2016) Σε συνέχεια του σχετικού 7 και σε ότι αφορά στους εμβολιασμούς των νεοεισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων καθώς και του υγειονομικού προσωπικού που εργάζεται σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σε συνέχεια του σχετικού 7 και σε ότι αφορά στους εμβολιασμούς των νεοεισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων καθώς και του υγειονομικού προσωπικού που εργάζεται σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

«Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δέχεται μαζική εισροή προσφύγων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, η οποία από το 2015 έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και προέρχεται από χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής (Συρία, Ιράκ) και το Αφγανιστάν. Σταθερή είναι επίσης η εισροή από χώρες όπως το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Τα θέματα υγείας των πληθυσμών αυτών είναι ιδιαίτερα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με όσο το δυνατόν πιο οργανωμένο τρόπο κατά την υποδοχή τους. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που περιγράφονται είναι ο ελλιπής εμβολιασμός, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τον γηγενή πληθυσμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η πλειονότητα των προσφύγων έχουν «άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού», εφόσον δεν διαθέτουν κατά την άφιξή τους έγγραφα που να πιστοποιούν την εμβολιαστική τους κάλυψη, με αποτέλεσμα την περαιτέρω δυσκολία στην ορθότερη προσέγγιση από τις υγειονομικές αρχές της χώρας υποδοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες οδηγίες για την αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών που εκδόθηκαν από το ECDC, η προσέγγισή τους αναφορικά με τους εμβολιασμούς συνοψίζεται ως εξής:

  • Η εμβολιαστική κατάσταση των νεοεισερχομένων μεταναστών και προσφύγων θα πρέπει να ελέγχεται άμεσα προκειμένου να πάρουν άδεια παραμονής (πράσινη κάρτα) οι πρώτοι και να φιλοξενηθούν προσωρινά ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οι δεύτεροι.
  • Κάθε γραπτή και ευκρινής τεκμηρίωση εμβολιασμού γίνεται αποδεκτή, εφόσον αυτός έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές συστάσεις (κατάλληλη ηλικία, εμβόλιο, μεσοδιάστημα δόσεων).
  • Βρέφη και παιδιά χωρίς πιστοποιητικό εμβολιαστικής κάλυψης, θεωρούνται ανεμβολίαστα και εμβολιάζονται εξαρχής ανάλογα με την ηλικία τους.

Οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο θα πρέπει κατά προτεραιότητα να εμβολιάζονται ως εξής:

1) Εμβολιασμός για ιλαρά-ερυθρά-παρωτίτιδα

Παιδιά και ενήλικες: 1 δόση εμβολίου MMR (για ιλαρά-ερυθρά-παρωτίτιδα), κατά προτεραιότητα στις ηλικίες από 12 μηνών έως <15 ετών.

2) Εμβολιασμός για διφθερίτιδα-τέτανο-κοκκύτη-πολιομυελίτιδα (αδρανοποιημένο εμβόλιο)

- Παιδιά 6 εβδομάδων έως 4 ετών:

1 δόση εμβολίου DTaP-IPV (για διφθερίτιδα-τέτανο-κοκκύτη(ακυτταρικό)-πολιομυελίτιδα (αδρανοποιημένο).

  • Σε περίπτωση έλλειψης τετραδύναμου εμβολίου μπορεί να γίνει πενταδύναμο (DTaP-IPV-Hib) ή εξαδύναμο (DTaP-IPV-Hib-HepB).
  • Επίσης, στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας ακυτταρικού εμβολίου κοκκύτη μπορεί να χορηγείται ολοκυτταρικό (έως την ηλικία των 7 ετών) συνδυασμένο με τα υπόλοιπα εμβόλια.

- Παιδιά >4 ετών, έφηβοι και ενήλικες: 1 δόση τετραδύναμου εμβολίου Tdap-IPV (εμβόλιο τύπου ενηλίκου για διφθερίτιδα-τέτανο-κοκκύτη (ακυτταρικό)-πολιομυελίτιδα (αδρανοποιημένο), με προτεραιότητα σε:

Α) παιδιά
Β) εφήβους
Γ) ενήλικες

- Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγείται εμβόλιο Td-IPV (εμβόλιο τύπου ενηλίκου για διφθερίτιδα-τέτανο-πολιομυελίτιδα (αδρανοποιημένο).

3) Εμβολιασμός νεογνών για φυματίωση

  • 1 δόση εμβολίου BCG (για φυματίωση) κατά τη διάρκεια της νεογνικής περιόδου.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η επιδημιολογική επιτήρηση καταδείξει συρροή κρουσμάτων συνιστάται:

  • Εμβολιασμός για μηνιγγιτιδόκοκκο, με συζευγμένο ή πολυσακχαριδικό εμβόλιο ανάλογα με την ηλικία: τετραδύναμο (για οροομάδες A, C, Y, W135) ή αντίστοιχο ολιγοδύναμο.
  • Εμβολιασμός για γρίπη, την περίοδο κυκλοφορίας του ιού, στις ηλικίες ≥6 μηνών.

Σε δεύτερο χρόνο και εφόσον η παραμονή στη χώρα παρατείνεται οι εμβολιασμοί συμπληρώνονται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και διενεργείται έλεγχος με φυματινοαντίδραση.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω συστάσεις θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη διαθεσιμότητα εμβολίων.

Είναι αυτονόητη η σημασία της διατήρησης υψηλού ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης του γηγενούς πληθυσμού, καθώς και όλων των επαγγελματιών υγείας που έρχονται σε επαφή με τον πληθυσμό αυτό για όλα τα λοιμώδη νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.

Τέλος σχετικά με το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων συνιστάται να είναι πλήρως εμβολιασμένο σύμφωνα με το Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων. Εάν δεν υπάρχει πλήρης εμβολιασμός πρώτη προτεραιότητα δίνεται σε:

  • 1 δόση MMR. Εάν δεν έχουν αποδεδειγμένη ανοσία και έχουν γεννηθεί μετά το 1957 πρέπει να εμβολιάζονται με 2 δόσεις MMR
  • 1 δόση τετραδύναμου εμβολίου TdaP-IPV τύπου ενηλίκου».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.