17
Τετ, Ιουλ
28 Νέα Άρθρα

Δημοσίευση λίστας δραστικών ουσιών για υποχρεωτικό ελάχιστο απόθεμα γενοσήμων από τα φαρμακεία

Υπουργείο Υγείας
Typography

Υπουργείο Υγείας - Αριθ. Πρωτ.: Δ3(α) οικ. 5133/21-1-2019 - ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση λίστας δραστικών ουσιών της Δ3(α) 46627/15-6-2018 (ΦΕΚ Β΄2285) Υπουργικής Απόφασης».

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172) «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων», όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του π.δ. 312/1992 (Α΄157) «Οργάνωση και συγκρότηση φαρμακείων».
3) Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α' 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
4) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/19-1-2017 Απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (Β΄94), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1β/ Γ.Π. οικ. 40077/26-5-2017 (Β΄1883), τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1β/ Γ.Π. οικ. 65091/25-8-2017 (Β΄2993) όμοια Απόφαση και ισχύει.
5) Tο άρθρο 26 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022».
6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ3(α) 46627/15-6-2018 (ΦΕΚ Β΄2285) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία»
7) Το από 9-1-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας η λίστα των γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία της σχετικής 6 απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη δημοσίευση της λίστας δραστικών ουσιών βάσει της οποίας κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει ως απόθεμα μια τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ALENDRONATE SODIUM
ALFACALCIDOL
ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE
ALLOPURINOL
ALPRAZOLAM
AMLODIPINE BESYLATE
AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM
ANASTROZOLE
ARIPIPRAZOLE
ATENOLOL
ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE
AZITHROMYCIN DIHYDRATE
BECLOMETASONE DIPROPIONATE
BISOPROLOL HEMIFUMARATE
BROMAZEPAM
BUDESONIDE
BUDESONIDE
BUDESONIDE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE
CALCIUM, COMBINATION WITH VITAMIN D AND/OR OTHER DRUGS
CANDESARTAN CILEXETIL
CANDESARTAN CILEXETIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
CAPTOPRIL
CAPTOPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
CARVEDILOL
CEFACLOR MONOHYDRATE
CEFPROZIL MONOHYDRATE
CEFUROXIME
CHOLECALCIFEROL
CILOSTAZOL
CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
CITALOPRAM
CLARITHROMYCIN
CLOPIDOGREL
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
DONEPEZIL HYDROCHLORIDE
DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE,TIMOLOL MALEATE
DULOXETINE HYDROCHLORIDE
ENALAPRIL MALEATE
ENALAPRIL MALEATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE
EPLERENONE
ESCITALOPRAM OXALATE
ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM
ETORICOXIB
EXEMESTANE
EZETIMIBE
FERROUS GLUCONATE
FERROUS GLUCONATE
FLUOXETINE HYDROCHLORIDE
FLUTICASONE PROPIONATE
FLUTICASONE PROPIONATE
FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE
GABAPENTIN
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE
HYDROCORTISONE
IBANDRONIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE
IOPAMIDOL
IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE
IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE,SALBUTAMOL SULFATE
IRBESARTAN
IRBESARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
IVABRADINE
LAMOTRIGINE
LANSOPRAZOLE
LATANOPROST
LATANOPROST,TIMOLOL MALEATE
LETROZOLE
LEUPRORELIN ACETATE
LEVETIRACETAM
LEVODOPA,CARBIDOPA,ENTACAPONE
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
LISINOPRIL DIHYDRATE
LORAZEPAM
LOSARTAN POTASSIUM
LOSARTAN POTASSIUM,HYDROCHLOROTHIAZIDE
MAGNESIUM ASPARTATE DIHYDRATE,MAGNESIUM CITRATE
MAGNESIUM OXIDE
MAGNESIUM PIDOLATE
MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE
MEMANTINE HYDROCHLORIDE
METFORMIN HYDROCHLORIDE
MIRTAZAPINE
MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE (MICRONISED)
MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT
MONTELUKAST SODIUM
MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE
NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE
NIFEDIPINE
NIMODIPINE
NORFLOXACIN
OLANZAPINE
OLMESARTAN MEDOXOMIL
OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
OMEPRAZOLE
PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
PARACETAMOL
PAROXETINE HYDROCHLORIDE
PEFLOXACINE MESYLATE
PIPERACILLIN SODIUM,TAZOBACTAM SODIUM
PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
PRAVASTATIN SODIUM
PREDNISOLONE
PREGABALIN
QUETIAPINE FUMARATE
QUINAPRIL HYDROCHLORIDE,HYDROCHLOROTHIAZIDE
RABEPRAZOLE SODIUM
RAMIPRIL
RAMIPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
RISEDRONATE SODIUM
RISPERIDONE
RIVASTIGMINE
ROSUVASTATIN CALCIUM
ROXITHROMYCIN
SERTRALINE HYDROCHLORIDE
SIMVASTATIN
SOLIFENACIN SUCCINATE
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
TELMISARTAN
TELMISARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
TIMOLOL MALEATE
TOLTERODINE L-TARTRATE
TOPIRAMATE
TRANDOLAPRIL
TRAVOPROST
VALSARTAN
VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.