18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΕΟΦ εφιστά προσοχή για τις μονο-δίγραμμες συνταγές ναρκωτικών

Ε.Ο.Φ.
Typography

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Έχοντας υπόψη τα πορίσματα ελέγχων, της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, της Περιφέρειας, από τους διενεργούμενους ελέγχους των αρμοδίων επιθεωρητών της άνω Υπηρεσίας, στα υπό εξέταση φαρμακεία όλης της Περιφέρειας, επί το πλείστον Αττικής,

για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά» και Ν.4139/20-3-13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών..» για τα φάρμακα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του παραπάνω νόμου αλλά και της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας , ήτοι του Ν.Δ.96/73 « Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών προϊόντων», διαπιστώθηκε η ύπαρξη πληθώρας συνταγών του Ν.3459/2006 (πρώην Ν. 1729/87) στις οποίες έχουν συνταγογραφηθεί ποσότητες κωδεϊνούχων ιδιοσκευασμάτων μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στην Υπουργ. Απόφαση ΔΥΓ3γ/86706/17-10-2008 και συγκεκριμένα σε μονόγραμμες, αθεώρητες από την υγειονομική υπηρεσία συνταγές αντί δίγραμμων θεωρημένων, και όχι στις προσήκουσες ποσότητες, γεγονός που επισύρει κυρώσεις κατά την κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα του άρθρου 8 παρ.1,2 Ν.4139/20-3-2013, σύμφωνα με το οποίο «Ιατροί που εκδίδουν και φαρμακοποιοί που εκτελούν συνταγές που αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ,.., με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του ΕΟΦ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τον Πανελλήνιο Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο

Να εφιστήσει την προσοχή των μελών του, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, για την σύννομη συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών και αντίστοιχη εκτέλεση των συνταγών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

 

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.