16
Κυρ, Ιουν

Πρόσθετα τροφίμων Ε που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενημέρωση για την Υγεία
Typography

Οι αριθμοί E είναι κώδικες για τις πρόσθετες ουσίες τροφίμων και έχουν θεσμοθετηθεί από την ευρωπαική ένωση για να γνωρίζουν οι καταναλωτές ποιά πρόσθετα περιλαμβάνουν οι συσκευασμένες τροφές που καταναλώνουν.

Έτσι τα Ε βρίσκονται συνήθως στις ετικέτες τροφίμων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετές χώρες εκτός ευρωπαικής ένωσης έχουν εναρμονιστεί με τις οδηγίες της όσον αφορά τη σήμανση Ε και έτσι οι αριθμοί Ε έχουν πάρει ποιά παγκόσμιο χαρακτήρα. Το σχέδιο αρίθμησης των Ε ακολουθεί τις σταθερές του διεθνούς συστήματος αρίθμησης (INS) όπως καθορίζεται από την επιτροπή "Codex Alimentarius" .

Μόνο ένα υποσύνολο των πρόσθετων ουσιών INS έχει εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πρόθεμα Ε.

Τα πρόσθετα τροφίμων είναι φυσικές ή συνθετικές ουσίες που προστίθενται σκόπιμα στα τρόφιμα για να εκτελέσουν ορισμένες τεχνολογικές λειτουργίες.

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία στα " πρόσθετα τροφίμων " περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ουσία που είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, δεν καταναλώνεται συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στα τρόφιμα, για τεχνολογικούς σκοπούς κατά την κατασκευή, τη μεταποίηση, την παρασκευή, την κατεργασία, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή την αποθήκευση, έχει ως αποτέλεσμα ή αναμένεται λογικά να έχει ως αποτέλεσμα το να αποτελέσουν η ίδια ή τα παράγωγά της συστατικό στοιχείο των τροφίμων αυτών, άμεσα ή έμμεσα.

Τα πρόσθετα αξιολογούνται για την ασφάλειά τους πριν να εγκριθούν. Ανεξάρτητες επιτροπές επιστημόνων υποβάλλουν τα πρόσθετα σε κατάλληλες δοκιμές και τοξικολογική αξιολόγηση. Εάν αποδειχθεί η τεχνολογική ανάγκη για τη χρήση τους και η ασφάλειά τους, δηλαδή ότι δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, εγκρίνονται.

Τα πρόσθετα τροφίμων ομαδοποιούνται σε κατηγορίες σύμφωνα με την κύρια λειτουργία τους. Ωστόσο η κατάταξη ενός πρόσθετου σε συγκεκριμένη κατηγορία δεν αποκλείει τη χρησιμοποίησή του και σε άλλες λειτουργίες.

Σε κάθε πρόσθετο αντιστοιχεί ένας τριψήφιος ή τετραψήφιος αριθμός. Πριν από τον αριθμό υπάρχει η ένδειξη Ε που δηλώνει ότι έχει εγκριθεί η κυκλοφορία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό δεν συγχέονται τα πρόσθετα που έχουν περισσότερα από ένα ονόματα, ή παρόμοια ονόματα. Επίσης εξοικονομείται χώρος κατά την επισήμανση του τροφίμου.

Στη συσκευασία όλων των τροφίμων υπάρχει υποχρεωτικά ο κατάλογος των συστατικών του, ο οποίος συνίσταται στην παράθεση όλων των συστατικών του τροφίμου κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βάρος, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων. Ο καταναλωτής μπορεί επομένως να ελέγξει ποια πρόσθετα περιέχονται σε ένα τρόφιμο, διαβάζοντας την ετικέτα.

Στον κατάλογο των συστατικών τα πρόσθετα αναφέρονται υποχρεωτικά με το όνομα της κατηγορίας και το ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό Ε.

Με την έγκριση που λαμβάνουν τα πρόσθετα τροφίμων , προσδιορίζεται:
1. Σε ποια τρόφιμα επιτρέπεται η χρήση τους,
2. οι όροι σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η προσθήκη αυτή,
3. Η ελάχιστη δόση που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Τα πρόσθετα τροφίμων ομαδοποιούνται σε κατηγορίες σύμφωνα με την κύρια λειτουργία τους. Ωστόσο η κατάταξη ενός πρόσθετου σε συγκεκριμένη κατηγορία δεν αποκλείει τη χρησιμοποίησή του και σε άλλες λειτουργίες.
Σε κάθε πρόσθετο αντιστοιχεί ένας τριψήφιος ή τετραψήφιος αριθμός. Πριν από τον αριθμό υπάρχει η ένδειξη Ε που δηλώνει ότι έχει εγκριθεί η κυκλοφορία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι κατηγορίες των πρόσθετων τροφίμων καθώς και η λειτουργία τους είναι οι εξής:

Χρωστικές: προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου που έχει χαθεί κατά την επεξεργασία του.

Συντηρητικά: παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς.

Αντιοξειδωτικά: παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από την οξείδωση (όπως το τάγγισμα των λιπών και οι μεταβολές χρώματος).
Φορείς: χρησιμοποιούνται για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου τροφίμων χωρίς να μεταβάλλουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του (και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του.

Γαλακτωματοποιητές: επιτρέπουν το σχηματισμό ή τη διατήρηση ομοιογενούς μείγματος δύο ή περισσοτέρων μη μειγνυόμενων φάσεων, όπως το λάδι και το νερό, σε τρόφιμο.

Γαλακτωματοποιητικά άλατα: μετατρέπουν τις πρωτεΐνες που περιέχονται στο τυρί σε διασπαρμένη μορφή και, κατ' αυτόν τον τρόπο, επιφέρουν ομοιογενή κατανομή των λιπών και των άλλων συστατικών.

Πυκνωτικά μέσα: αυξάνουν το ιξώδες ενός τροφίμου.

Πηκτωματογόνοι παράγοντες: προσδίδουν σε ένα τρόφιμο υφή μέσω του σχηματισμού ενός πηκτώματος.

Σταθεροποιητές: επιτρέπουν τη διατήρηση της φυσικο-χημικής κατάστασης ενός τροφίμου, δηλαδή επιτρέπουν τη διατήρηση της ομοιογενούς διασποράς δύο ή περισσότερων μη μειγνυόμενων ουσιών σε ένα τρόφιμο. Περιλαμβάνουν επίσης ουσίες που σταθεροποιούν, συντηρούν ή εντείνουν το υπάρχον χρώμα ενός τροφίμου.

Ενισχυτικά γεύσης: ενισχύουν την υπάρχουσα γεύση ή / και οσμή του τροφίμου.

Οξέα: αυξάνουν την οξύτητα των τροφίμων ή / και τους προσδίδουν όξινη γεύση.

Ρυθμιστές οξύτητας: μεταβάλλουν ή ελέγχουν την οξύτητα ή την αλκαλικότητα του τροφίμου.

Αντισυσσω΅ατοποιητικοί παράγοντες: μειώνουν την τάση μεμονωμένων σωματιδίων του τροφίμου να προσκολλώνται μεταξύ τους.

Τροποποιημένα άμυλα: λαμβάνονται με μία ή περισσότερες χημικές επεξεργασίες βρώσιμων αμύλων, μπορεί να έχουν υποστεί φυσική ή ενζυματική επεξεργασία, και μπορούν να έχουν υποστεί όξινη ή αλκαλική αραίωση ή λεύκανση.

Γλυκαντικά: χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν γλυκιά γεύση στα τρόφιμα ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. Η χρήση γλυκαντικών υλών αντί της ζάχαρης είναι δικαιολογημένη για την παραγωγή τροφίμων μειωμένων θερμίδων, τροφίμων που δεν προκαλούν τερηδόνα ή τροφίμων χωρίς προσθήκη ζάχαρης για την παράταση του χρόνου διατήρησης χάρις στην αντικατάσταση της ζάχαρης, καθώς και για την παραγωγή διαιτητικών προϊόντων.

Διογκωτικά αρτοποιΐας: αυξάνουν τον όγκο της ζύμης ή του παναρίσματος ελευθερώνοντας αέριο.

Αντιαφριστικοί παράγοντες: προλαμβάνουν ή περιορίζουν το σχηματισμό αφρού.

Αφριστικοί παράγοντες: επιτρέπουν την ομοιογενή διασπορά αερίου φάσεως σε υγρό ή στερεό τρόφιμο.

Υλικά για γλασάρισμα (συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών μέσων) προσδίδουν στιλπνότητα ή παρέχουν προστατευτική επικάλυψη, τοποθετούμενα στην εξωτερική επιφάνεια του τροφίμου.

Βελτιωτικό αλεύρων: προστίθενται στο αλεύρι ή στη ζύμη προκειμένου να βελτιώσουν την αρτοποιητική ικανότητά τους.

Σκληρυντικοί παράγοντες: καθιστούν ή διατηρούν τους ιστούς των φρούτων ή των λαχανικών σκληρούς ή τραγανούς, ή αλληλεπιδρούν με τους πηκτωματογόνους παράγοντες για την παρασκευή ή την ενίσχυση πηκτώματος.

Υγροσκοπικά μέσα: αποτρέπουν τη ξήρανση των τροφίμων ή προάγουν τη διάλυση μιας σκόνης σε υδατικό μέσο.

Συμπλοκοποιητές: σχηματίζουν χημικά σύμπλοκα με μεταλλικά ιόντα.

Διογκωτικοί παράγοντες: συμβάλλουν στη διόγκωση τροφίμου χωρίς να συμβάλλουν σημαντικά στη διαθέσιμη ενεργειακή αξία του.

Αέρια συσκευασίας: τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία εισάγονται σε περιέκτη πριν, κατά ή μετά την τοποθέτηση τροφίμου στον εν λόγω περιέκτη.

Προωστικοί παράγοντες: τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία προκαλούν την αποβολή τροφίμου από περιέκτη.

περιέκτη.

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   
Γλυκαντικά
Ε 420 Σορβιτόλη
  (i) σορβιτόλη
  (ii) σιρόπι σορβιτόλης
Ε 421 Μαννιτόλη
Ε 953 Ισομαλτιτόλη (Isomalt)
Ε 965 Μαλτιτόλη
  (i) μαλτιτόλη
  (ii) σιρόπι μαλτιτόλης
Ε 966 Λακτιτόλη
Ε 967 Ξυλιτόλη
Ε 950 Ακετοσουλφαμη Κ
Ε 951 Ασπαρτάμη
Ε 952 Κυκλαμινικό οξύ, νάτριο και ασβέστιο
Ε 954 Ζαχαρίνη, άλατα με Na, K και Ca
Ε 957 Θαυματίνη
Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC
   
   

 

   

Χρωστικές

E100 Κουρκουμίνη
E101 (i) Ριβοφλαβίνη
  (ii) 5’ φωσφορική ριβοφλαβίνη
E102 Ταρτραζίνη
E104 Κίτρινο της κινολίνης
E110 Κίτρινο Sunset FCF;
  Κιτρινοπορτοκαλί S
E120 Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες
E122 Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη
E123 Αμαράνθη
E124 Πονσώ 4R; Ερυθρό της κοχενίλης A
E127 Ερυθροσίνη
E128 Ερυθρό 2G
E129 Ερυθρό-Allura AC
E131 Μπλε πατεντέ V
E132 Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη
E133 Λαμπρό κυανό FCF
E140 Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες
E141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό
E142 Πράσινο S
E150α Απλό καραμελόχρωμα
E150β Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα
E150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E150δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα
E151 Λαμπρό Μαύρο BN; Μαύρο PN
E153 Φυτικός άνθρακας
E154 Καστανό FK
E155 Καστανό HT
E160α Καροτένια:
  i. Μείγματα καροτενίων
  ii. β-καροτένιο
E160β Αννάτο, μπιξίνη, νορμπιξίνη
E160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη
E160δ Λυκοπένιο
E160ε β-από-8’-καροτενάλη (C30)
E160στ Αιθυλεστέρας του β-από-8’καροτενικού οξέως (C30)
E161β Λουτεΐνη
E161ζ Κανθαξανθίνη
E162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη
E163 Ανθοκυάνες (Ανθοκυανίνες)
E170 Ανθρακικό ασβέστιο
E171 Διοξείδιο του τιτανίου
E172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου
E173 Αργίλιο (αλουμίνιο)
E174 Άργυρος
E175 Χρυσός
E180 Λιθορουμπίνη BK
   

 

   

Συντηρητικά

Ε 200 Σορβικό οξύ
Ε 202 Σορβικό κάλιο
Ε 203 Σορβικό ασβέστιο
Ε 210 Βενζοϊκό οξύ
Ε 211 Βενζοϊκό νάτριο
Ε 212 Βενζοϊκό κάλιο
Ε 213 Βενζοϊκό ασβέστιο
Ε 214 p-Υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο
Ε 215 p-Υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου, άλας µε νάτριο
Ε 216 p-Υδροξυβενζοϊκό προπύλιο
Ε 217 p-Υδροξυβενζοϊκού προπυλίου, άλας µε νάτριο
Ε 218 p -Υδροξυβενζοϊκό µεθύλιο
Ε 219 p-Υδροξυβενζοϊκού µεθυλίου, άλας µε νάτριο
Ε 220 . Διοξείδιο του θείου
Ε 221 Θειώδες νάτριο
Ε 222 Όξινο θειώδες νάτριο
Ε 223 Πυροθειώδες νάτριο
Ε 224 Πυροθειώδες κάλιο
Ε 226 Θειώδες ασβέστιο
Ε 227 Όξινο θειώδες ασβέστιο
Ε 228 Όξινο θειώδες κάλιο
Ε 230 Διφαινύλιο
Ε 231 Ορθοφαινυλο-φαινόλη
Ε 232 Ορθοφαινυλο-φαινολικό νάτριο
Ε 234 Νισίνη
Ε 235 Ναταµυκίνη
Ε 239 Εξαµεθυλενοτετραµίνη
Ε 242 Πυροκαρβονικό διµεθύλιο
Ε 249 Νιτρώδες κάλιο
Ε 250 Νιτρώδες νάτριο
Ε 251 Νιτρικό κάλιο
Ε 252 Νιτρικό νάτριο
Ε 280 Προπιονικό οξύ
Ε 281 Προπιονικό νάτριο
Ε 282 Προπιονικό ασβέστιο
Ε 283 Προπιονικό κάλιο
Ε 284 Βορικό οξύ
Ε 285 Βορικό νάτριο (βόραξ)
Ε 1105 Λυσοζύμη

 

   

Αντιοξειδωτικά

Ε 300 Ασκορβικό οξύ
Ε 301 Ασκορβικό νάτριο
Ε 302 Ασκορβικό ασβέστιο
Ε 304 Εστέρες λιπαρών οξέων µε ασκορβικό οξύ
  i) Παλµιτικό ασκορβύλιο
  ii) Στεατικό ασκορβύλιο
Ε 306 Εκχύλισµα πλούσιο σε τοκοφερόλες
Ε 307 α-Τοκοφερόλη
Ε 308 γ-Τοκοφερόλη
Ε 309 δ-Τοκοφερόλη
Ε 310 Γαλλικός προπυλεστέρας
Ε 311 Γαλλικός οκτυλεστέρας
Ε 312 Γαλλικός δωδεκυλεστέρας
Ε 315 Ερυθορβικό οξύ
Ε 316 Ερυθορβικό νάτριο
Ε 320 Βουτυλική υδροξυανισόλη (BHA)
Ε 321 Βουτυλικό υδροξυτολουόλιο (BHT)
   

 

Γαλακτωµατοποιητές, Πυκνωτικά µέσα, Πηκτωµατογόνοι παράγοντες, Συµπλοκοποιητές, Σταθεροποιητές  
 
Ε 322  Λεκιθίνες  
Ε 400  Αλγινικό οξύ  
Ε 401  Αλγινικό νάτριο  
Ε 402  Αλγινικό κάλιο  
Ε 403  Αλγινικό αµµώνιο  
Ε 404  Αλγινικό ασβέστιο  
Ε 405  Αλγινική προπανοδιόλη-1,2  
Ε 406   Άγαρ -άγαρ  
Ε 407  Καραγενάνη  
Ε 407α  Τροποποιηµένα φύκη Eucheuma  
Ε 410  Κόµµι χαρουπιών  
Ε 412  Κόµµι γκουάρ  
Ε 413  Τραγακάνθινο κόµµι  
Ε 414  Κόµµι ακακίας (αραβικό κόµµι)  
Ε 415  Ξανθανικό κόµµι  
Ε 416 Κόμμι καράγια  
Ε 417  Κόµµι τάρα  
Ε 418  Κόµµι τζελάν  
Ε 425 Konjac  
  i) Κόµµι konjac  
  ii) Γλυκοµανάνη konjac  
E 432 Μονολαυρική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 20)   
E 433 Μονοελαϊκή πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 80)  
E 434 Μονοπαλµιτική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 40)  
E 435 Μονοστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 60)  
E 436 Τριστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη (polysorbate 65)  
Ε 440  Πηκτίνες  
  i) Πηκτίνη  
  ii) Αµιδούχος πηκτίνη  
Ε 442  Φωσφατίδια του αµµωνίου  
Ε 444  Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη  
Ε 445  Εστέρες γλυκερίνης µε κολοφώνιο ξύλου  
Ε 460  Κυτταρίνη (µικροκρυσταλλική ή σε σκόνη)  
Ε 461  Μεθυλοκυτταρίνη  
Ε 463  Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη  
Ε 464  Υδροξυπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη  
Ε 465  Αιθυλοµεθυλοκυτταρίνη  
Ε 466 Καρβοξυµεθυλοκυτταρίνη  
  Καρβοξυµεθυλοκυτταρινικό νάτριο  
E 468  Νάτριο της καρβοξυµεθυλο κυτταρίνης µε σταυροδεσµούς  
Ε 469  Προϊόν ενζυµικής υδρόλυσης της καρβοξυµεθυλοκυτταρίνης  
Ε 470 α  Άλατα λιπαρών οξέων µε νάτριο, κάλιο και ασβέστιο  
Ε 470 β  Άλατα λιπαρών οξέων µε µαγνήσιο  
Ε 471  Μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων  
Ε 472 α  Εστέρες του οξικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων  
Ε 472 β Εστέρες του γαλακτικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων  
Ε 472 γ  Εστέρες του κιτρικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων  
Ε 472 δ  Εστέρες του τρυγικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων  
Ε 472 ε  Εστέρες του µονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων  
Ε 472 στ  Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων  
Ε 473  Εστέρες λιπαρών οξέων µε σακχαρόζη  
Ε 474  Σακχαρογλυκερίδια  
Ε 475  Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων  
Ε 476  Πολυγλυκερίδια του πολυρυκινελαϊκού οξέος  
Ε 477  Εστέρες λιπαρών οξέων µε προπανο- διόλη-1,2  
Ε 479β  Θερµικώς οξειδωµένο σογιέλαιο που έχει αντιδράσει µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων  
Ε 481  Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο  
Ε 482  Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό ασβέστιο  
Ε 483  Τρυγικό στεατύλιο  
E 491 Μονοστεατική σορβιτάνη  
E 492 Τριστεατική σορβιτάνη  
E 493 Μονολαυρική σορβιτάνη  
E 494 Μονοελαϊκή σορβιτάνη  
E 495 Μονοπαλµιτική σορβιτάνη  
Ε 1103 Ιµβερτάση  

 

Ενισχυτικά γεύσης, Οξέα, Ρυθμιστές οξύτητας, Αντισυσωµατοποιητικοί παράγοντες, Τροποποιηµένα άµυλα, Διογκωτικά αρτοποιίας, Αντιαφριστικοί παράγοντες, Υλικά για γλασάρισμα, Βελτιωτικό αλεύρων, Σκληρυντικοί παράγοντες, Υγροσκοπικά µέσα, Ένζυµα , Διογκωτικοί παράγοντες, Προωστικοί παράγοντες, Αέρια συσκευασίας  
 
 
 
Ε 170 Ανθρακικά άλατα ασβεστίου  
  i) Ανθρακικό ασβέστιο  
  ii) Όξινο ανθρακικό ασβέστιο    
Ε 260  Οξικό οξύ  
Ε 261  Οξικό κάλιο  
Ε 262  Άλατα του οξικού οξέος µε νάτριο  
  i) Οξικό νάτριο  
  ii) Όξινο οξικό νάτριο (διοξικό νάτριο)  
Ε 263  Οξικό ασβέστιο  
Ε 270  Γαλακτικό οξύ  
Ε 290 . Διοξείδιο του άνθρακα  
Ε 296  Μηλικό οξύ  
Ε 297  Φουµαρικό οξύ  
Ε 325  Γαλακτικό νάτριο  
Ε 326  Γαλακτικό κάλιο  
Ε 327  Γαλακτικό ασβέστιο  
Ε 330  Κιτρικό οξύ  
Ε 331  Άλατα του κιτρικού οξέος µε νάτριο  
  i) Δισόξινο κιτρικό νάτριο  
  ii) Όξινο κιτρικό νάτριο  
  iii) Κιτρικό νάτριο  
Ε 332  Άλατα του κιτρικού οξέος µε κάλιο  
  i) Δισόξινο κιτρικό κάλιο  
  ii) Κιτρικό κάλιο  
Ε 333  Άλατα του κιτρικού οξέος µε ασβέστιο  
  i) Δισόξινο κιτρικό ασβέστιο  
  ii) Όξινο κιτρικό ασβέστιο  
  iii) Κιτρικό ασβέστιο  
Ε 334  Τρυγικό οξύ L+-  
Ε 335  Άλατα του τρυγικού οξέος µε νάτριο  
  i) Όξινο τρυγικό νάτριο  
  ii) Τρυγικό νάτριο  
Ε 336  Άλατα του τρυγικού οξέος µε κάλιο  
  i) Όξινο τρυγικό κάλιο  
  ii) Τρυγικό κάλιο  
Ε 337  Τρυγικό καλιονάτριο  
Ε 338  Φωσφορικό οξύ  
E 339  Φωσφορικά άλατα νατρίου  
  i) Δισόξινο φωσφορικό νάτριο  
  ii) Όξινο φωσφορικό νάτριο  
  iii) Φωσφορικό νάτριο  
E 340  Φωσφορικά άλατα καλίου  
  i) Δισόξινο φωσφορικό κάλιο  
  ii) Όξινο φωσφορικό κάλιο  
  iii) Φωσφορικό κάλιο  
E 341  Φωσφορικά άλατα ασβεστίου  
  i) Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο  
  ii) Όξινο φωσφορικό ασβέστιο  
  iii) Φωσφορικό ασβέστιο  
E 343  Φωσφορικά άλατα µαγνησίου  
  i) Δισόξινο φωσφορικό µαγνήσιο  
  ii) Όξινο φωσφορικό µαγνήσιο  
Ε 350   Άλατα του µηλικού οξέος µε νάτριο  
  i) Μηλικό νάτριο  
  ii) Όξινο µηλικό νάτριο  
Ε 351  Μηλικό κάλιο  
Ε 352  Άλατα του µηλικού οξέος µε ασβέστιο  
  i) Μηλικό ασβέστιο  
  ii) Όξινο µηλικό ασβέστιο  
Ε 353  Μετατρυγικό οξύ  
Ε 354  Τρυγικό ασβέστιο  
Ε 355 Αδιπικό οξύ  
Ε 356 Αδιπικό νάτριο  
Ε 357 Αδιπικό κάλιο  
Ε 363  Ηλεκτρικό οξύ  
Ε 380   Κιτρικό αµµώνιο  
Ε 385  Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο (άλας του EDTA µε ασβεστιονάτριο)  
Ε 422  Γλυκερίνη  
Ε 431  Στεατικό πολυοξυαιθυλένιο (40)   
E 450  Άλατα του πυροσφωρικού οξέος  
  i)           Δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο  
  ii)         Όξινο πυροφωσφορικό κάλιο  
  iii)        Πυροφωσφορικό νάτριο  
  iv)       Πυροφωσφορικό κάλιο  
  v)         Πυροφωσφορικό ασβέστιο  
  vii)   Δισόξινο πυροφωσφορικό ασβέστιο  
E 451  Άλατα του τριφωσφορικού οξέος  
  i) Τριφωσφορικό νάτριο  
  ii) Τριφωσφορικό κάλιο  
E 452  Πολυφωσφορικά άλατα  
  i) Πολυφωσφορικό νάτριο  
  ii) Πολυφωσφορικό κάλιο  
  iii) Πολυφωσφορικό ασβέστιο- νάτριο  
  iv) Πολυφωσφορικά άλατα ασβεστίου   
E 459  β-κυκλοδεξτρίνη  
Ε 500 Ανθρακικά άλατα νατρίου  
  i) Ανθρακικό νάτριο  
  ii) Όξινο ανθρακικό νάτριο  
  iii) Σεσκιανθρακικό νάτριο  
Ε 501 Ανθρακικά άλατα καλίου  
  i) Ανθρακικό κάλιο  
  ii) Όξινο ανθρακικό κάλιο  
Ε 503 Ανθρακικά άλατα αµµωνίου  
  i) Ανθρακικό αµµώνιο  
  ii) Όξινο ανθρακικό αµµώνιο  
Ε 504 Ανθρακικά άλατα µαγνησίου  
  i) Ανθρακικό µαγνήσιο  
  ii) Ανθρακικό υδροξείδιο του µαγνησίου ( Όξινο ανθρακικό µαγνήσιο)  
Ε 507 Υδροχλωρικό οξύ  
Ε 508 Χλωριούχο κάλιο  
Ε 509 Χλωριούχο ασβέστιο  
Ε 511  Χλωριούχο µαγνήσιο  
Ε 512  Χλωριούχος κασσίτερος  
Ε 513 Θειικό οξύ  
Ε 514 Άλατα του θειϊκού οξέος µε νάτριο  
  i) Θειικό νάτριο  
  ii) Όξινο θειικό νάτριο  
Ε 515 Άλατα του θειικού οξέος µε κάλιο  
  i) Θειικό κάλιο  
  ii) Όξινο θειικό κάλιο  
Ε 516 Θειικό ασβέστιο  
Ε 517  Θειϊκό αµµώνιο  
Ε 520  Θειϊκό αργίλιο  
Ε 521  Θειϊκό αργιλιονάτριο  
Ε 522  Θειϊκό αργιλιοκάλιο  
Ε 523  Θειϊκό αργιλιοαµµώνιο  
Ε 524  Υδροξείδιο του νατρίου  
Ε 525  Υδροξείδιο του καλίου  
Ε 526  Υδροξείδιο του ασβεστίου  
Ε 527  Υδροξείδιο του αµµωνίου  
Ε 528  Υδροξείδιο του µαγνησίου  
Ε 529  Οξείδιο του ασβεστίου  
Ε 530  Οξείδιο του µαγνησίου  
Ε 535  Σιδηροκυανιούχο νάτριο  
Ε 536  Σιδηροκυανιούχο κάλιο  
Ε 538  Σιδηροκυανιούχο ασβέστιο  
Ε 541 Φωσφορικό αργιλιονάτριο, όξινη ουσία  
E 551 Διοξείδιο του πυριτίου  
E 552 Πυριτικό ασβέστιο  
E 553α i) Ορθοπυριτικό µαγνήσιο  
  ii) Τριπυριτικό µαγνήσιο  
E 553β Τάλκης  
E 554 Πυριτικό αργιλιονάτριο  
E 555 Πυριτικό αργιλιοκάλιο  
E 556 Πυριτικό αργιλιασβέστιο  
Ε 558  Μπεντονίτης  
E 559 Πυριτικό αργίλιο (καολίνης)  
Ε 570  Λιπαρά οξέα  
Ε 574  Γλυκονικό οξύ  
Ε 575  Γλυκονο-δ-λακτόνη  
Ε 576   Γλυκονικό νάτριο  
Ε 577  Γλυκονικό κάλιο  
Ε 578  Γλυκονικό ασβέστιο  
Ε 579  Γλυκονικός σίδηρος  
Ε 585  Γαλακτικός σίδηρος  
Ε 620  Γλουταµινικό οξύ  
Ε 621  Όξινο γλουταµινικό νάτριο  
Ε 622  Όξινο γλουταµινικό κάλιο  
Ε 623  Όξινο γλουταµινικό ασβέστιο  
Ε 624  Όξινο γλουταµινικό αµµώνιο  
Ε 625  Όξινο γλουταµινικό µαγνήσιο  
Ε 626  Γουανιλικό οξύ  
Ε 627  Γουανιλικό νάτριο  
Ε 628  Γουανιλικό κάλιο  
Ε 629  Γουανιλικό ασβέστιο  
Ε 630  Ινοσινικό οξύ  
Ε 631  Ινοσινικό νάτριο  
Ε 632  Ινοσινικό κάλιο  
Ε 633   Ινοσινικό ασβέστιο  
Ε 634   Άλατα µε ασβέστιο των 5-ριβοζονουκλεοτιδίων  
Ε 635   Άλατα µε νάτριο των 5-ριβοζονουκλεοτιδίων  
Ε 640  Γλυκίνη και το άλας της µε νάτριο  
E 650  Οξικός ψευδάργυρος  
Ε 900 . Διµεθυλοπολυσιλοξάνιο   
E 901 Κηρός µελισσών, λευκός και κίτρινος  
E 902 Κανδελιλλικός κηρός  
E 903 Καρναουβικός κηρός  
E 904 Σελάκ  
E 905  Μικροκρυσταλλικός κηρός  
E 912  Εστέρες του µοντανικού οξέος  
E 914  Κηρός οξειδωµένων πολυαιθυλενίων  
Ε 920   L-Κυστεΐνη  
Ε 927β  Καρβαµίδιο  
Ε 938   Αργό  
Ε 939  Ήλιο  
Ε 941  Άζωτο  
Ε 942  Υποξείδιο του αζώτου  
E 943α  Βουτάνιο  
Ε 943β  Ισοβουτάνιο  
E 944  Προπάνιο  
Ε 948  Οξυγόνο  
E 949  Υδρογόνο  
Ε 999  Εκχύλισµα κιλάιας  
Ε 1200  Πολυδεξτρόζη  
Ε 1201  Πολυβινυλοπυρρολιδόνη  
Ε 1202  Πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη  
Ε 1404  Οξειδωµένο άµυλο  
Ε 1410 Δισόξινο φωσφορικό άµυλο  
Ε 1412  Όξινο φωσφορικό άµυλο  
Ε 1413  Φωσφορυλιωµένο όξινο φωσφορικό άµυλο  
Ε 1414  Ακετυλιωµένο όξινο φωσφορικό άµυλο  
Ε 1420   Ακετυλιωµένο άµυλο  
Ε 1422  Ακετυλιωµένο όξινο αδιπικό άµυλο  
Ε 1440  Υδροξυ προπυλ άµυλο  
Ε 1442  Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλ άµυλο  
Ε 1450  Οκτενυλ ηλεκτρικόαµυλονάτριο  
E 1451  Ακετυλιωµένο οξειδωµένο άµυλο  
  Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000  
Ε 1505  Κιτρικό τριαιθύλιο  
E 1518  Τριοξικό γλυκερύλιο (τριακετίνη)  
E 1520  Προπανο-1,2-διόλη (προπυλενογλυκόλη)  

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.