18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

Τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία ηλεκτρονικής θεώρησης των συνταγών φαρμάκων του ΤΥΠΕΤ

ΤΥΠΕΤ
Εργαλεία
Typography

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση του Ταμείου Υγείας για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, τον έλεγχο των δαπανών και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μελών, από τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία ηλεκτρονικής θεώρησης των συνταγών των φαρμάκων, όπου αυτό απαιτείται.

Το έργο αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Η.ΔΙ.Κ.Α., η οποία και έχει την ευθύνη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φαρμάκων.

Από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων, αξίας από €100,00 έως €599,99, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί σε μονάδα συνταγογράφησης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και συνεπώς απαιτείται θεώρηση αυτών από ελεγκτή ιατρό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. , δεν θα προσκομίζονται ή αποστέλλονται μέσω fax στο Ταμείο Υγείας για έγκριση, καθώς η έγκριση θα δίνεται ηλεκτρονικά.

Κατά την έκδοση της συνταγής και σε περίπτωση που αυτή χρήζει θεώρησης, το σύστημα αυτόματα θα ζητά από τον ιατρό την καταχώριση κινητού τηλεφώνου του ασφαλισμένου, ώστε ο ελεγκτής ιατρός να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του για τυχόν διευκρινίσεις που μπορεί να απαιτηθούν, ενώ παράλληλα θα εκτυπώνεται σχετικό σχόλιο επί της συνταγής.

Η ηλεκτρονική θεώρηση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες 08:00 - 14:00. Συνταγές που εκδίδονται μετά τις 14:00 ή σε μη εργάσιμες ημέρες, θα θεωρούνται το πρωί της αμέσως επόμενης εργάσιμης.

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής ιατρός απορρίψει τη συνταγή, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θα ενημερώνει σχετικά τον ασφαλισμένο στο τηλέφωνο που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής.

Συνταγή για την οποία απαιτείται θεώρηση δεν θα μπορεί να εκτελεστεί από τον φαρμακοποιό, αν δεν προηγηθεί θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό.

Αναφορικά με τις συνταγές αξίας €600,00 και άνω η διαδικασία παραμένει η ίδια. Η συνταγή δηλαδή, επί της οποίας θα έχει εκτυπωθεί και σχετικό σχόλιο με οδηγίες, θα προσκομίζεται ή θα αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να εγκριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή.

Μετά την έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής η συνταγή θα θεωρείται ηλεκτρονικά, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί στα φαρμακεία και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.