15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.30 στα πλαίσια ισχύος της νέας ΚΥΑ 12.11.2020

Ωράριο - Νομοθεσία
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 4586/13-11-2020 - Θέμα: «Υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.30»

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.72687/12.11.2020 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899)» (ΦΕΚ Β΄ 4999/12.12.2020), την οποία σας κοινοποιούμε, όλα τα φαρμακεία (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων που λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, ήτοι τα διευρυμένα φαρμακεία) παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά μετά τις 20.30.

Συνεπώς, μετά τις 20:30 τις καθημερινές ημέρες, και μετά τις 20:00 το Σάββατο, και μέχρι τις 08:00 την επόμενη ημέρα, λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τα φαρμακεία που έχουν οριστεί να εφημερεύουν. Ουδέν άλλο φαρμακείο.

Η ως άνω ΚΥΑ ισχύει από την 13η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 (άρθρο 4).

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.


Δ1α/ΓΠ.οικ.72687/12.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4999/12.12.2020)

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.