16
Τρι, Απρ
0 Νέα Άρθρα

Υποχρεώσεις φαρμακοποιών κατά διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων

Ωράριο - Νομοθεσία
Typography

Αριθμ. Πρωτ. 1672/17-7-2013 Θέμα: «Υποχρεώσεις φαρμακοποιών κατά διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων»

 

Ο Π.Φ.Σ. έχει καταστεί το τελευταίο διάστημα δέκτης αναφορών, καταγγελιών και παραπόνων, τόσο συναδέλφων, όσο και πολιτών, ότι μερικοί – ελάχιστοι – συνάδελφοί μας παραβαίνοντας το νόμο και ενεργώντας αντιδεοντολογικά, εκπληρώνουν τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις (κυρίως) κατά το δοκούν. Έτσι, μερικοί συνάδελφοι κατά την διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων τους, παρανόμως ενεργούντες, π.χ. είτε αρνούνται να χορηγήσουν φάρμακα, συνταγογραφούμενα ή μη, και φαρμακευτικά προϊόντα, είτε απουσιάζουν αδικαιολογήτως από το φαρμακείο τους.

Κατόπιν των ανωτέρω περιστατικών που εκθέτουν τον κλάδο, αλλά και δυνητικώς θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή συμπολιτών μας, θα θέλαμε να καταστήσουμε απολύτως σαφή τα κάτωθι:

1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991).

2ον. Καθ’ όλη την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως ο φαρμακοποιός υποχρεούται όπως παραμένει στο φαρμακείο του και να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Το ΠΔ 479/1981 ορίζει ειδικές διατάξεις μόνο για τους δήμους και κοινότητες στις οποίες λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία.  

3ον. Ο φαρμακοποιός κατά την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως υποχρεούται να χορηγεί ΜΥΣΥΦΑ και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, ως επίσης και κάθε άλλο προϊόν που πωλείται από το φαρμακείο (πχ. παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά κλπ), η δε άρνηση χορήγησης δύναται να επισύρει κατά του παραβάτη τις κατά το νόμο κυρώσεις. Ευνόητο είναι ότι δεν απαιτείται ιατρική συνταγή για τα ΜΥΣΥΦΑ και τυχόν απαίτησή της για την χορήγηση αυτών είναι παντελώς αυθαίρετη.

4ον. Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, με πρόστιμο και, σε περίπτωση υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1963/1991).

5ον. Οι φωτεινές σημάνσεις και ο σταυρός των φαρμακείων πρέπει να διατηρούνται σε λειτουργία μονό κατά τη διανυκτέρευση αυτών. Σχετικώς το Υπουργείο Υγείας δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ./36647/2010 έγγραφό του με θέμα «Διανυκτερεύσεις και φωτεινή σήμανση φαρμακείων» αναφέρει διαμαρτυρίες πολιτών για τη σύγχυση που προκαλείται εκ του γεγονότος ότι οι φωτεινές σημάνσεις και ο σταυρός ορισμένων φαρμακείων παραμένουν φωτεινές, χωρίς να διανυκτερεύουν τα φαρμακεία αυτά.

6ον. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα φαρμακεία που διανυκτερεύουν, οφείλουν να έχουν τις εισόδους τους καταλλήλως φωτισμένες (άρθρο 5 παρ. 5, τελευταίο εδάφιο του Β.Δ. 398/1963), και εφόσον υπάρχουν λόγοι ασφαλείας να χορηγούνται τα αιτούμενα φάρμακα, συνταγογραφούμενα ή μη, από την ειδική θυρίδα ασφαλείας εξυπηρετήσεως του κοινού (άρθρο 4 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του Ν. 1963/1991).
Παρακαλούμε όπως άμεσα γνωστοποιήσετε το παρόν σε όλα τα μέλη σας για να λάβουν γνώση, ούτως ώστε να εκλείψουν τα ελάχιστα έστω αντίστοιχα συμβάντα, τα οποία ενδέχεται να τύχουν εκμετάλλευσης από διάφορα κέντρα παραπληροφόρησης, τα οποία εργολαβικά υποσκάπτουν το ρόλο και το θεσμό του αδειούχου φαρμακοποιού.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
           

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.