15
Σαβ, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Φαρμακαποθήκης

Ίδρυση και Λειτουργία Φαρμακείου
Typography

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακαποθήκης

1. Αντίγραφο του καταστατικού, επικυρωμένο, από το οποίο θα προκύπτει ότι αποκλειστικός σκοπός είναι η ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης.
2. Διορισμός υπευθύνου Φαρμακοποιού Ν. 2166/93


3. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας περί μη διώξεως (άρθρο 1, Ν1963/91)
4. Το ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) στο οποίο έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών ή Ε.Π.Ε. η σύσταση της εταιρείας.
5. Αίτηση


Έκδοση άδειας λειτουργίας Φαρμακαποθήκης

1. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι δεν είναι αυθαίρετο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χώρο φαρμακαποθήκης και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές.
2. Βεβαίωση από την Πυροσβεστική ότι πληροί τους όρους πυρασφάλειας.
3. Σχέδιο κατόψεως του καταστήματος στο οποίο να φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του (εις διπλούν). ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ από υπεύθυνη δήλωση από το μηχανικό που το συνέταξε, για την ακρίβειά του.
4. Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα του καταστήματος όπου θα λειτουργήσει η Φαρμακαποθήκη ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο (θεωρημένο από την εφορία).
5. Άδεια ιδρύσεως Φαρμακαποθήκης (απόφαση που έχει κοινοποιηθεί).
6. Αίτηση

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.