18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας λειτουργίας Φαρμακείου

Ίδρυση και Λειτουργία Φαρμακείου
Typography

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (Αίτηση για άδεια λειτουργίας ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)
2. Άδεια ίδρυσης (απόφαση που έχει κοινοποιηθεί).
3. Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα Φαρμακοποιό του καταστήματος όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο (θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.)


4. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα φαρμακεία που υπάρχουν κοντά στο φαρμακείο του ενδιαφερόμενου σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρων για δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων σε απόσταση μέχρι εκατόν ογδόντα (180) μέτρων για δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό από 5.000 έως 100.000 κατοίκους.
5. Κάτοψη του φαρμακείου σε κλίμακα 1:50 στο οποίο θα φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις.
6. Βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.
7. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
8. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που αποτύπωσε στο απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου τα φαρμακεία και συνέταξε το σχέδιο κάτοψης του φαρμακείου που θα δηλώνει ότι: «τα στοιχεία στο ρυμοτομικό χάρτη και η κάτοψη του φαρμακείου είναι ακριβή».
Σημείωση: Είναι δυνατόν να κατοχυρωθεί θέση φαρμακείου (πριν την έκδοση άδειας λειτουργίας και με ευθύνη του ενδιαφερόμενου για τις προϋποθέσεις της θέσης και του κτίσματος) με την κατάθεση αίτησης που θα συνοδεύεται από μισθωτήριο ή παραχωρητήριο ή συμβόλαιο αγοράς κτίσματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας λειτουργίας Φαρμακείου κατ' εξαίρεση

1. Αίτηση και από τους δύο φαρμακοποιούς (Αίτηση κατ' εξαίρεση)
2. Καταστατικό σύστασης της εταιρίας ( Υποχρεωτικά τα συστεγαζόμενα φαρμακεία της παρούσης διάταξης λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, και οι συστεγαζόμενοι φαρμακοποιοί συμμετέχουν με ίσα ποσοστά). Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( δηλ. το καταστατικό) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι θα καταθέσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα το καταστατικό σύστασης ή τροποποίησης της Ο.Ε., και ότι θα μετέχετε σε αυτήν με ίσα ποσοστά.
4. Τα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου, όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική παράγραφο.
Υπηρεσιακά ζητείται η γνωμοδότηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς για άδεια συστέγασης.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα φαρμακεία απαραιτήτως πρέπει  να έχουν :

1. Βιβλίο αντιγραφής συνταγών (συνταγολόγιο)
2. Βιβλίο ασκούμενων φοιτητών και πτυχιούχων της φαρμακευτικής.
3. Βιβλίο μαθητευόμενου βοηθού στο οποίο θα αναγράφονται α) ονοματεπώνυμο, β) ημερομηνία εγγραφή σε αυτό,  γ) παρουσίες - απουσίες, δ) ημερομηνία αποχώρησής του, ε) κρίση του φαρμακοποιού περί της επίδοσης και επιμέλειάς του.
4. Βιβλίο εργαστηρίου αναγραφής των εκάστοτε παρασκευαζόμενων σκευασμάτων και αποθετών φαρμάκων κατά την ισχύουσα ελληνική φαρμακοποιία εφόσον αυτά αναγράφονται σε αυτή ή γενικότερα σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιστήμης αν αυτά δεν αναγράφονται στην ελληνική φαρμακοποιία.
5. Τα βιβλιάρια ναρκωτικών στα οποία θα αναγράφεται η κίνηση αυτών.
6. Την ισχύουσα ελληνική φαρμακοποιϊα
7. Τη διατίμηση φαρμάκων.
8. Επιστημονική βιβλιοθήκη, τα βασικά βιβλία της οποίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού συλλόγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα με στοιχεία 1 μέχρι 5 βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα πριν από την χρησιμοποίηση τους από την οικεία Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας Λειτουργίας Μεταφερόμενου Φαρμακείου

1. Σχέδιο κατόψεως του καταστήματος στο οποίο να φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του (εις διπλούν). ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ από υπεύθυνη δήλωση από το μηχανικό που το συνέταξε, για την ακρίβειά του.
2. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι δεν είναι αυθαίρετο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χώρο φαρμακείου και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές.
3. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα Φαρμακεία
4. Βεβαίωση από την Πυροσβεστική ότι πληροί τους όρους πυρασφάλειας.
5. Άδεια ιδρύσεως (απόφαση που έχει κοινοποιηθεί).
6. Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα Φαρμακοποιό του καταστήματος όπου θα λειτουργήσει το Φαρμακείο ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο (θεωρημένο από την εφορία).
7. Αίτηση

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.