21
Τρι, Μάι
22 Νέα Άρθρα

Υπουργική Απόφαση Τιμολόγησης Φαρμάκων (ΦΕΚ Β' 1958 11-9-2015) και Διόρθωση

Νομοθεσία Φαρμάκων
Typography

Παράταση 45 ημερών για τη διάθεση αποθεμάτων φαρμάκων. ΦΕΚ Β' 1958 11-9-2015 Αριθ. Γ5(α)/οικ. 69976 ∆ιατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων.  άρθρο 13, παράγραφος 7: «Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την κατά τα ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία».

ΦΕΚ Β' 2678/11-12-15 (Διόρθωση στην παραπάνω Υ.Α.)

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Γ5 (α)/οικ. 69976/8−9−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1958/Β/11−9−2015.

Στην με αριθμό πρωτοκόλλου Γ5(α)/οικ.69976/8−9−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1958/Β/11−9−2015, στην παράγραφο 7, του άρθρου 13 διορθώνεται το εσφαλμένο: «30 ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία», στο ορθό: «20 ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία».

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.