25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Υποχρεωτική δήλωση του υπευθύνου φαρμακοποιού κατά την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου

Νομικές Αναλύσεις
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 4168/15-10-2019 - Προς: Περιφέρειες της Χώρας - Κοινοποίηση: 1. Διεύθυνση Φαρμάκου Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Β΄ 2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Υποχρεωτική δήλωση του υπευθύνου φαρμακοποιού κατά την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου»

Ως είναι γνωστό, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 2 του υπ’ αριθμόν 64/2018 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου» ορίζεται ότι: «2. Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία αυτός δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου».

Παρατηρείται όμως το φαινόμενο σε περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας φαρμακείων, κατά την υποβολή της αιτήσεως για χορήγηση ίδρυσης φαρμακείου από φαρμακοποιό που ήδη κατέχει και άλλη άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, να μην δηλώνει τον φαρμακοποιό που θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, κατά παράβαση της ανωτέρω διατάξεως.

Ομοίως παρατηρείται το φαινόμενο, ένας φαρμακοποιός να υποβάλει στην αυτή Περιφέρεια πολλές αιτήσεις για χορήγηση ίδρυσης φαρμακείου, χωρίς να δηλώνει, ως απαιτείται, υπεύθυνο φαρμακοποιό για τις επιπλέον της πρώτης αιτήσεις. Τοιουτοτρόπως όμως καταστρατηγείται τύποις και ουσία η διαδικασία υποβολής χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, καθότι οι εν λόγω αιτούντες (οι οποίοι μάλιστα έχουν συνήθως παλαιά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού) αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων αιτούντων κατά την διαδικασία προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017).

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να χορηγούνται πολλές άδειες ιδρύσεως φαρμακείου στον αυτό αιτούντα (τις οποίες συνήθως δεν αξιοποιεί συγκροτώντας φαρμακείο εντός του προβλεπόμενου εξαμήνου), και φαρμακοποιοί οι οποίοι έχουν νεώτερες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος να στερούνται επί της ουσίας της δυνατότητας να τους χορηγηθεί άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απαιτείτε από τους αιτούντες για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στις ανωτέρω περιπτώσεις, κατά την υποβολή της αιτήσεως να δηλώνουν τον υπεύθυνο φαρμακοποιό, άλλως η αίτηση να απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

 

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.