18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

Διευκρινίσεις για το προσωρινό κλείσιμο φαρμακείου

Νομικές Αναλύσεις
Typography

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Αριθμ. Πρωτ. 33/25-01-2022 - Θέμα : «Περί προσωρινού κλεισίματος φαρμακείου»

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Κατόπιν σχετικών πολλών ερωτημάτων που ετέθησαν αναφορικά με τη νομοθεσία που ρυθμίζει το προσωρινό κλείσιμο ενός φαρμακείου, λόγω της χθεσινής χιονόπτωσης που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας, επαγόμεθα τα κάτωθι:
Ως έχουμε αναφέρει στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 296/24.01.2018 έγγραφο του Π.Φ.Σ. προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με θέμα: «Νομικό Σημείωμα για τη νέα νομοθετική ρύθμιση περί του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5607/1932 (Α΄ 300), ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 257 παρ. 2 του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5), ορίζεται ότι:

«1. Φαρμακείο που βρίσκεται σε λειτουργία δε μπορεί να μείνει κλειστό, χωρίς άδεια του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Άδεια για προσωρινό κλείσιμο του φαρμακείου χορηγείται: α) Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες μόνον στις κάτωθι περιπτώσεις: αα) Για μεταφορά ή ανακαίνιση του φαρμακείου, ή ββ) για λόγους υγείας του φαρμακοποιού, ή γγ) για οικονομικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους, αν κατά την κρίση της αρμόδιας Αρχής είναι αδύνατη για το φαρμακοποιό η ανεύρεση αντικαταστάτη. β) Για χρονικό διάστημα μέχρι ένα μήνα το χρόνο, χωρίς ειδική αιτιολογία, μετά από γνώμη του αρμόδιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Επίσης κατάστημα φαρμακείου δεν μπορεί να αλλάξει τη χρήση του για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί ως φαρμακείο.
2. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, οι παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ που εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύει για τη είσπραξη δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του φαρμακείου χωρίς άδεια του αρμόδιου Περιφερειάρχη, για περισσότερο από τρεις (3) μήνες, ή αλλαγής χρήσης του καταστήματος που στεγάζει φαρμακείο, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη».

Στην περίπτωση λοιπόν που ο αδειούχος φαρμακοποιός για τον οιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να προσέλθει στο φαρμακείο του για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την ως άνω διάταξη της περ. β΄ παρ. 1, να ενημερώσει σχετικώς τόσο την αρμόδια Περιφέρεια όσο και τον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο ότι το φαρμακείο του θα παραμείνει κλειστό, χωρίς μάλιστα να απαιτείται ειδική αιτιολογία για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος – δήλωσης και την αποδοχή του. Το εν λόγω αίτημα - δήλωση δύναται να υποβληθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (email, φαξ ή αυτοπρόσωπη κατάθεση). Κατά την διάρκεια δε του έτους, το κλείσιμο του φαρμακείου χωρίς ειδική αιτιολογία δεν δύναται να υπερβεί τον ένα μήνα συνολικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και διαδικασία άλλωστε, τα φαρμακεία παραμένουν κλειστά κατά τις θερινές διακοπές. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση εφημερίας του φαρμακείου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω δυνατότητα.

Ειδικώς δε εν προκειμένω, εκτός της ανωτέρω νομοθετικής πρόβλεψης, στην περίπτωση που ο αδειούχος φαρμακοποιός αδυνατεί να μεταβεί στο φαρμακείο του λόγω της χιονοπτώσεως, συντρέχουν σε κάθε περίπτωση λόγοι ανωτέρας βίας για το κλείσιμο του φαρμακείου του, οπότε νομίμως το φαρμακείο αυτό παραμένει κλειστό.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

 
 
 
 

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.