18
Σαβ, Μάι
3 Νέα Άρθρα

Υποχρεωτική η διημέρευση και η διανυκτέρευση για όλους τους φαρμακοποιούς

Νομικές Αναλύσεις
Typography

Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, όπως αναφέρει η Αριθμ. Πρωτ. 1618/16-5-2014 ανακοίνωση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Διαβάστε παρακάτω την απάντηση που έδωσε ο ΠΦΣ σε σχετικό ερώτημα του ΦΣ Κορίνθου.

Αριθμ. Πρωτ. 1618/16-5-2014

Προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορίνθου

Κοινοποίηση : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Απάντηση στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 39/06.5.2014 έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορίνθου»

Σε απάντηση του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 39/06.5.2014 εγγράφου σας, επαγόμεθα τα εξής:

1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991 ορίζει σχετικώς: «2. Της υποχρεώσεις εφημεριών απαλλάσσονται, μετά από απόφαση του νομάρχη προσκαίρως ή οριστικώς, οι φαρμακοποιοί, για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, αποδεικνυόμενοι με πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή άλλοι σοβαροί λόγοι, για τους οποίους θα εκφέρει γνώμη ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος».

2ον. Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, με πρόστιμο και, σε περίπτωση υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1963/1991).

Το δε άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228) ορίζει ότι: «5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το ωράριο που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε φορά ύστερα από εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται με την ίδια διαδικασία η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για έξι μήνες.»

3ον. Η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β) Γ.Π.118308/08.02.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κατόπιν ομοφώνου γνωμοδότησης της Φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, απεφάνθη ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διευρυμένο ωράριο η πλήρης συμμετοχή του φαρμακοποιού στο κατά νόμον καταρτισθέν πρόγραμμα εφημεριών χωρίς εξαιρέσεις.

Είναι απολύτως σαφές ότι η συστηματική αποφυγή εκτέλεσης των διανυκτερεύσεων που ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος δια της άτυπου παραχώρησης αυτών σε έτερο φαρμακοποιό, αποτελεί πλήρης καταστρατήγηση των ως άνω κείμενων διατάξεων. Φρονούμε δε ότι ο Σύλλογός σας οφείλει να αναφέρει τα ανωτέρω στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αιτούμενος να ελεγχθεί η πάγια αυτή πρακτική του εν λόγω φαρμακοποιού.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό τοις πάσι ότι ΟΥΔΕΙΣ εξαιρείται της υποχρεώσεως εφημεριών. Η δε συμμετοχή στο διευρυμένο ωράριο ή λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 12α της Υποπαραγράφου ΣΤ1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014, επουδενί απαλλάσσει οιονδήποτε φαρμακοποιό από την υποχρέωση των εφημεριών που ορίζει ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας, επανακοινοποιούμε το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1672/17.7.2013 έγγραφο του ΠΦΣ με θέμα «Υποχρεώσεις φαρμακοποιών κατά διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων».

Είμαστε εις διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.