15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Πίνακας Φαρμάκων του Ν. 3459-2006

Χρήσιμοι Πίνακες του Φαρμακοποιού
Typography

Κατάταξη κυκλοφορούντων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων, που υπάγονται στο άρθρο 1 του ν. 3459/2006, στους αντίστοιχους πίνακες βάσει δραστικής ουσίας.

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ACTIQ FENTANYL Γ 2416/2001
ADALGUR MEPROBAMATE Δ 6543/1988
ADUMBRAN OXAZEPAM Δ 6543/1988
ALBIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988
ALEXOFEN DEXTROMETHORPHAN Δ 5105/1994
ALGAPHAN DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988
ALGORIL CODEINE ΓΣ 5105/1994
ALPRAZOLAM/GENERICS ALPRAZOLAM Δ 5587/1998
      8457/2005
AMOTRIL CAMAZEPAM Δ 6543/1988
AMPLIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988
ANCONEVRON BROMAZEPAM Δ 155737/2006
ANTANAX ALPRAZOLAM Δ 1456/2000
ANTISEDAN ATIPAMEZOLE Γ 4938/2000
ANXOFERM DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988
APOLLONSET DIAZEPAM Δ 6543/1988
ARIPAX LORAZEPAM Δ 6543/1988
ATARVITON DIAZEPAM Δ 6543/1988
ATIPAM LORAZEPAM Δ 2132/2001
AUDILEX CLORAZEPATE Δ 10941/1989
AUDIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988
AXEEN PROXIBARBAL Δ 8385/1992
BARBITAN PHENOBARBITAL Δ 8385/1992
BERUXAN DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
BIOTHORAX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
BORDON OXAZEPAM Δ 6543/1988
BORTALIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988
BROVICH DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
CALMOVIX CODEINE ΓΣ 6543/1988
CAPRIVIX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
CARDIAZOL−DICODID HYDROCODONE ΓΣ 6543/1988
CECIL LORAZEPAM Δ 1456/2000
CECOFINE DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
CENTRAC PRAZEPAM Δ 6543/1988
CETALGIN CODEINE ΓΣ 6543/1988
CHROVIX CODEINE ΓΣ 6543/1988
CICLETAN LORAZEPAM Δ 4711/2001
CO DEPON CODEINE ΓΣ 5189/1998
CODEFAR CODEINE ΓΣ 6543/1988
CODEVIX CODEINE ΓΣ 6543/1988
CODEX R DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
CODIPRONT CODEINE ΓΣ 6543/1988
CODIPRONT N CODEINE ΓΣ 13257/1996
CODIS CODEINE ΓΣ 5587/1998
CONCERTA METHYLPHENIDATE Γ 32161/2004
CONTRAVIX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
CORITUSSAL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
CUOROSAN PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
DALMADORM FLURAZEPAM Δ 6543/1988
DELAVIRAL ZIPEPROL Γ 1066/1991
DEMETONEVRIN PRAZEPAM Δ 6543/1988
DEMETOVIX ZIPEPROL Γ 1066/1991
DEPOCALM DIAZEPAM Δ 6543/1988
DEPON PLUS CODEINE ΓΣ 11420/1990
DEVIXIL ZIPEPROL Γ 1066/1991
DEXDOMITOR DEXMEDETOMIDINE Γ 45881/2004
DICOVIX [solution−sirop] HYDROCODONE ΓΣ 6543/1988
DICOVIX [tablets] HYDROCODONE Γ 6543/1988
DIPHENAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
DISTEDON DIAZEPAM Δ 6543/1988
DOLCONTIN DIHYDROCODEINE Γ 10941/1989
DOLETHAL/VETOQUINOL PENTOBARBITAL Δ 8329/1998
DOLOXENE DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988
DOMITOR MEDETOMIDINE Γ 4938/2000
DONNATAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
DORM LORAZEPAM Δ 6543/1988
DORMICUM MIDAZOLAM Δ 2502/1991
DORMIXAL MIDAZOLAM Δ 74186/2004
DORMYL QUAZEPAM Δ 1138/1992
DOVAVIXIN ZIPEPROL Γ 1066/1991
DOWER OPIUM Β 6543/1988
DUO EXTOLEN ZIPEPROL Γ 2502/1991
DUROGESIC FENTANYL Γ 2373/1995
EPANUTIN PHENOBARBITONE PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
EQUANIL MEPROBAMATE Δ 6543/1988
EQUANITRATE MEPROBAMATE Δ 6543/1988
ESALISAN LORAZEPAM Δ 6543/1988
ESILGAN ESTAZOLAM Δ 6543/1988
EUHYPNOS TEMAZEPAM Δ 6543/1988
EVAGELIN BROMAZEPAM Δ 6543/1988
EXTOLEN ZIPEPROL Γ 1066/1991
FARGENOR CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988
FENTAMORF SUFENTANIL Γ 10827/1991
FENTAMUR FENTANYL Γ 52708/2007
FENTANYL FENTANYL Γ 6543/1988
FENTANYL/ASTRAPIN FENTANYL Γ 4711/2001
FENTANYL/B.BRAUN FENTANYL Γ 1456/2000
FENTANYL/HAMELIN FENTANYL Γ /4711/2001
FORTAL PENTAZOCINE Γ 10941/1989
FRISIUM CLOBAZAM Δ 6543/1988
GARDENAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
GNOSTORID COMPOSE OXAZEPAM Δ 6543/1988
HALCION TRIAZOLAM Δ 6543/1988
HIPNOSEDON FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988
HUSTENOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
IBROVEK NITRAZEPAM Δ 6543/1988
ILMAN FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988
ILOBION DIAZEPAM Δ 6543/1988
IMALGENE KETAMINE Γ 8329/1998
IMOVANE ZOPICLONE Δ 155737/2006
IPECOFRIN DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
IPECOSER−C DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
IPERTOUX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
ISOPTIN−S PENTOBARBITAL Δ 6543/1988
ISPNAL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
JACTUSS ZIPEPROL Γ 1066/1991
JAKINTHOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
JANUAR OXAZEPAM Δ 6543/1988
KETALAR KETAMINE Γ 1138/1992
KETASET KETAMINE Γ 8329/1998
KLARIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988
KLEVAVIX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
LAXIVAL DIPHENOXYLATE ΓΣ 6543/1988
LENDORMIN BROTIZOLAM Δ 10941/1989
LEXIR PENTAZOCINE Γ 6543/1988
LEXOTANIL BROMAZEPAM Δ 6543/1988
LIBRAX CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988
LIBRIUM CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988
LIBRONIL−R BROMAZEPAM Δ 6543/1988
LIMBITROL CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988
LINEA AMFEPRAMONE Δ 6543/1988
LOMAX NORDAZEPAM Δ 1066/1991
LOMOTIL DIPHENOXYLATE ΓΣ 6543/1988
LONALGAL CODEINE ΓΣ 6543/1988
LONARID CODEINE/PARECETAMOL ΓΣ 6790/2005
LONARID−N CODEINE ΓΣ 6543/1988
LORAMET LORMETAZEPAM Δ 6543/1988
LUMIDROPS PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
LUMINAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
LUMINALETTEN PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
MALIASIN PHENOBARBITAL/PROPYLHEXEDRINE Δ 6543/1988
MEDAMOL CODEINE ΓΣ 6543/1988
MEDIALGIN CODEINE ΓΣ 6543/1988
MEPIZIN OXAZEPAM Δ 6543/1988
METATOP LORMETAZEPAM Δ 73391/2002
METHYLPHENIDATE/RUBIO METHYLPHENIDATE Γ 36702/2004
METRIFEN FENTANYL Γ 52708/2007
MODIODAL MODAFINIL Δ 4643/1998
MODIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988
MOGADON NITRAZEPAM Δ 6543/1988
MONGOL MORPHINE Β 2373/1995
MORFICONTIN MORPHINE Β 6543/1988
MORPHINE MORPHINE Β 6543/1988
MORPHINE SULPHATE/NAPP LABOR. MORPHINE Β 4584/1995
MOZEPAM DIAZEPAM Δ 6543/1988
MXL MORPHINE Β 5189/1998
MYOLASTAN TETRAZEPAM Δ 14285/1993
NARKETAN KETAMINE Γ 4586/2001
NATISEDINE PHENOBARBITAL Δ 10941/1989
NEMBUTAL PENTOBARBITAL Δ 6543/1988
NEO−BRONCHOTON CODEINE ΓΣ 6543/1988
NEO−GNOSTORID CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988
NEO−NIFALIUM FLUNITRAZEPAM Δ 13257/1996
NEO−ZITEXOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
NEVROGAMMA LORAZEPAM Δ 6543/1988
NIFALIN LORAZEPAM Δ 6543/1988
NILIUM FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988
NIVALEN DIAZEPAM Δ 6543/1988
NOAN−GAP LORAZEPAM Δ 6543/1988
NOBRIUM MEDAZEPAM Δ 6543/1988
NOCTAMID LORMETAZEPAM Δ 6543/1988
NORMISON TEMAZEPAM Δ 6543/1988
NOTORIUM BROMAZEPAM Δ 6543/1988
NOVALUMINE PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
NOVHEPAR LORAZEPAM Δ 6543/1988
NOVIXAL−PHYLLIS DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
NUBAIN NALBUPHINE Γ 850/1994
OASIL CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988
ORAMORPH MORPHINE Β 5105/1994
ORLAAM ALPHACETYLMETHADOL Β 5657/1999
OXXALGAN TRAMADOL Γ 80696 /2007
OXYCONTIN OXYCODONE Γ 32162/2004
PARANOGIL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
PASCALIUM BROMAZEPAM Δ 6543/1988
PEBAROL PHENOBARBITAL Δ 10941/1989
PEMOLINE PEMOLINE Δ 011/1993
PENTOTHAL THIOPENTAL Δ 1138/1992
PERPHYLLON PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
PETHIDINE PETHIDINE Β 10941/1989
PRAOL MEPROBAMATE Δ 6543/1988
PRO ALUSIN−L CHLORDIAZEPOXIDE Δ 6543/1988
PRONEURIT LORAZEPAM Δ 6543/1988
RAPIFEN ALFENTANIL Γ 6543/1988
REASEC DIPHENOXYLATE ΓΣ 6543/1988
REBAMATE MEPROBAMATE Δ 6543/1988
RELIADOL MORPHINE Β 3746/1999
REPOSIUM TEMAZEPAM Δ 6543/1988
REVAL DIAZEPAM Δ 6543/1988
RITALIN METHYLPHENIDATE Γ 6543/1988
RIVOTRIL CLONAZEPAM Δ 6543/1988
ROMIDON DEXTROPROPOXYPHENE Γ 6543/1988
SATURNIL ALPRAZOLAM Δ 14285/1993
SEBOR LORAZEPAM Δ 6543/1988
SEDANITRAT PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
SEDAPERSANTIN PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
SEDINOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
SEDOCARDON PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
SENDIVET ROMIFIDINE Γ 4938/2000
SENODIN CODEINE ΓΣ 6543/1988
SEREPAX OXAZEPAM Δ 6543/1988
SIVAL CODEINE ΓΣ 6543/1988
SIVAL−B CODEINE ΓΣ 11420/1990
SIVALET CODEINE ΓΣ 6543/1988
SOFTRAMAL CLORAZEPATE Δ 6543/1988
SONATA ZALEPLON Δ 155737/2006
SOUSIBIM ZIPEPROL Γ 1066/1991
SPASMO−CIBALGIN ALLOBARBITAL Δ 6543/1988
SPASMO−CIBALGIN COMPOSITUM ALLOBARBITAL/CODEINE ΓΣ 6543/1988
STADOL NS BUTORPHANOL Γ 4643/1998
STEDON DIAZEPAM Δ 6543/1988
STEDONILL FLUNITRAZEPAM Δ 850/1994
STESOLID DIAZEPAM Δ 155737/2006
STETHOVICH DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
STILNOX ZOLPIDEM Δ 1725/2001
STRATIUM MEDAZEPAM Δ 6543/1988
SUBUXONE BUPRENORPHINE & NALOXONE Δ 38075/2007
SUBUTEX BUPRENORPHINE Δ 3183/2000
TAVOR LORAZEPAM Δ 6543/1988
TEDRAL PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
TEMGESIC BUPRENORPHINE Δ 6543/1988
TERONAC MAZINDOL Δ 6543/1988
THALAMONAL FENTANYL Γ 6543/1988
THEOPHYLLINE SEDATIVE PHENOBARBITAL Δ 6543/1988
THIOPENTAL/GAP THIOPENTAL Δ 4643/1998
TITUS LORAZEPAM Δ 6543/1988
TONIREM TEMAZEPAM Δ 6543/1988
TORFIN−H DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
TORYL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
TORYLET DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
TRADOLINT TRAMADOL Γ 8330/1998
TRANKILIUM LORAZEPAM Δ 6543/1988
TRANQUOBUSCOPAN OXAZEPAM Δ 6543/1988
TRANXENE CLORAZEPATE Δ 6543/1988
TREUPEL−N CODEINE ΓΣ 6543/1988
TUFFINOL DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
TUSSIDRIN CODEINE ΓΣ 6543/1988
ULTIVA REMIFENTANIL Γ 4643/1998
UNAKALM KETAZOLAM Δ 6543/1988
VALIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988
VAPOSYRUP DEXTROMETHORPHAN Δ 155737/2006
VICHOGAMMA DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
VICHOLEX DEXTROMETHORPHAN Δ 6543/1988
VICHOLINE DEXTROMETHORPHAN Δ 14285/1993
VULBEGAL FLUNITRAZEPAM Δ 6543/1988
XANAX ALPRAZOLAM Δ 6543/1988
ZALEPLON/WYETH ZALEPLON Δ 155737/2006
ZIDERON DEXTROPROPOXYPHENE Γ 10941/1989
ZOLETIL ZOLAZEPAM Δ 8329/1998
ZOLPIDEM/BIOCHEMIE ZOLPIDEM Δ 22196/2002
ZOLPIDEM/GENTHON ZOLPIDEM Δ 22196/2002
ZOLPIDEM/ NOVΕXAL ZOLPIDEM Δ 6785/2005
ZOLPIDEM/SANDOZ ZOLPIDEM Δ 131508/2005
ZYVORALIUM DIAZEPAM Δ 6543/1988

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.