22
Τετ, Μάι
22 Νέα Άρθρα

Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εργαστηριακών εξετάσεων

Χρήσιμοι Πίνακες του Φαρμακοποιού
Typography

Το εύρος των φυσιολογικών τιμών είναι ενδεικτικό. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι τιμές των εργαστηριακών παραμέτρων παρουσιάζουν διακυμάνσεις που ποικίλουν από εργαστήριο σε εργαστήριο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ιατρικές συμβουλές.

Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων απαιτεί κλινική συνεκτίμηση και για τον λόγο αυτό πρέπει να προσκομίζετε τις εξετάσεις στον ιατρό σας καθώς εκείνος γνωρίζει το ιστορικό σας και μπορεί να σας συμβουλεύσει κατάλληλα.

Ε ξ έ τ α σ η Φυσιολογικές τιμές Μονάδα μέτρησης
Aιματοκρίτης (Ht) Α:45+/-5, Γ:42+/-5 %
Αιμοσφαιρίνη (Hb) Α: 14-18, Γ:12-16 g%
Ερυθρά αιμοσφαίρια 4.200.000 -6.200.000 /μl
Αιμοπετάλια 150.000-440.000 /μl
Λευκά αιμοσφαίρια 5.000-10.000 /μl
Τύπος λευκών αιμοσφαιρίων    
α)Πολυμορφοπύρηνα 36-66 %
β)Λεμφοκύτταρα 24-44 %
γ)Ηωσινόφιλα 0-4 %
δ)Μεγάλα μονοπύρηνα 2-Αυγ %
Μέσος όγκος ερυθρών(MCV) 70-95 κμ
Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης(MCHC) 32-36 gr%
Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης(MCH) 27-32 pg
Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών Α:<15 - Γ:<20 mm
Σάκχαρο 70-105 mg%
Ουρία Οκτ-50 mg%
Χοληστερίνη <200 mg%
Τριγλυκερίδια <150 mg%
Ουρικό οξύ Α:3,4-7 Γ:2,4-5,7 mg%
HDL-χοληστερόλη Α:>40, Γ:>48 mg%
LDL-χοληστερίνη <190 mg%
Κρεατινίνη ορού Α:έως1,4 - Γ:έως1,1 mg%
Μαγνήσιο ορού 1,4-2,5 mEq/L
Κάλιο ορού 3,5-5 mEq/l
Μάτριο ορού 135-150 mEq/l
Ασβέστιο ορού 8,8-11,2 mg%
Φώσφορος ορού(ανόργανος) 2,5-4,5 mg%
Οξαλική Τρανσ/ση(SGOT) 0-46 U/l
Πυρουβική Τραν/ση(SGPT) 0-49 U/l
Γαλακτική Δεϋδρογονάση(LDH) 230-460 U/l
Κρεατινοκινάση(CPK) έως 195 U/l
γ-Γλουταμυλτρανσπεπτιδάση(γGT) Α:9-52, Γ:5-32 U/l
Ψευδοχολινεστεράση 5000-14000 U/l
Αλκαλική Φωσφατάση ορού 70-300, παιδ.180-1200 U/l
Σίδηρος ορού 50-150 μg%
PSA <4 ngr/ml
F PSA 0,5-2,5 ngr/ml
Φεριτίνη Γ:20-120, Α:20-200 ng/mL
T3 Τριιωδοθυρονίνη 0,3-2,2 ng/ml
T4 Θυροξίνη 4,5-12 μG/dl
TSH Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη 0,3-5,1 μU/ml

 

Οι αναγραφόμενες τιμές αναφοράς είναι δυνατόν να διαφέρουν από εργαστήριο σε εργαστήριο λόγω διαφορών στις μεθοδολογίες και τις μονάδες μέτρησης που αναγράφονται στα έντυπα τους.

 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 ▪ «ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» Ή  «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ», κατά τη στατιστική προσέγγιση, είναι το σύνολο των τιμών ενός ποσοτικού βιολογικού μεγέθους που απαντώνται σε υγιή άτομα ή σε δείγμα ατόμων με ορισμένη κατάσταση υγείας.

▪Τα φυσιολογικά όρια (τιμές αναφοράς) σύμφωνα μ' αυτήν την προσέγγιση περιλαμβάνουν το 95% του φυσιολογικού πληθυσμού.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.