18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

Πίνακας σκευασμάτων - ουσιών για τα οποία απαιτείται αντιβιόγραμμα

Χρήσιμοι Πίνακες του Φαρμακοποιού
Typography

Τα παρακάτω σκευάσματα χορηγούνται με Ειδική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία ο τύπος της οποίας δίδεται με το ΝΕΟ υπόδειγμα που μπορείτε να βρείτε πατώντας ΕΔΩ.

Οι παθήσεις στις οποίες οι νεότερες κινολόνες ΔΕΝ απαιτείται να συνοδεύονται από αντιβιόγραμμα για να καλυφθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία είναι:

  • Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους με ενδείξεις φλεγμονής, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία πυοσφαιρίων στο προστατικό υγρό ή στα ούρα που ελήφθησαν μετά η μάλαξη του προστάτου (απαιτείται εξέταση κατά Stamey - Meares) ή στο σπερμοδιάγραμμα ή σε βιοψία προστάτου, εξετάσεις οι οποίες πρέπει να επισυνάπτοναι στη συνταγή.
  • Οστεομυελίτις από Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς.
  • Ινοκυστική νόσος παιδιών ή ενηλίκων με συνοδό λοίμωξη του αναπνευστικού.
  • Διάρροια ταξιδιωτών, σοβαρή εμπύρετος γαστρεντερίτις από σαλμονέλλες ή σιγκέλλες (τριήμερη θεραπεία).
  • Εμπύρετο σε ασθενείς με υποκείμενες αιματολογικές κακοήθειες, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, HIV λοίμωξη.
  • Κακοήθης εξωτερική ωτίτις (όχι η ψευδομοναδική ωτίτις των κολυμβητών).
  • Εκρίζωση φορέων γονοκόκκου από το φάρυγγα και τον πρωκτό.
  • Εναλλακτική χορήγηση προληπτικά (εφάπαξ δόση) στο στενό περιβάλλον ασθενούς με μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο (άτομα που κοιμήθηκαν στο ίδιο δωμάτιο, παιδιά στην ίδια τάξη, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που περιποιήθηκε τον ασθενή).

Οι κεφαλοσπορίνες 3ης γενεάς ΔΕΝ απαιτείται να συνοδεύονται από αντιβιόγραμμα για να καλυφθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία μόνο σε ασθενείς με εμπύρετο και υποκείμενες αιματολογικές κακοήθειες, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και HIV λοίμωξη.

Επίσης ΔΕΝ απαιτείται αντιβιόγραμα σε ασθενή Ασφαλιστικού Ταμείου με συνταγή από Νοσοκομείο με κεφαλοσπορίνες γ' γενεάς από του στόματος και νεώτερες κινολόνες όταν έχει προηγηθεί νοσηλεία στο νοσοκομείο και εφόσον εκεί εχορηγείτο παρεντερικά κεφαλοσπορίνη γ΄ ή δ΄ γενεάς ή αζτρεονάμη ή παρεντερική κινολόνη και μετά τη βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς είναι δυνατή η ταχύτερη έξοδός του από το νοσοκομείο και η συνέχιση της νοσηλείας στο σπίτι με χορήγηση μιας κεφαλοσπορίνης γ΄ γενεάς από του στόματος ή αντίστοιχης κινολόνης από του στόματος.

Oι νεώτερες κινολόνες για τοπική οφθαλμική χρήση μπορούν να χορηγηθούν χωρίς αντιβιόγραμμα στην ακόλουθη περίπτωση:
Bακτηριακή κερατίτιδα (π.χ. μετά από επιμολυνθέν τραύμα, μετά από χρήση φακών επαφής, ξηροφθαλμία επί συνδρόμου Sjogren).

Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Α

ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ

Ο ν ο μ α σ ί α

Δ ρ α σ τ ι κ ή

                                  

Δ ρ α σ τ ι κ ή

Ο ν ο μ α σ ί α

Afenoxin Ciprofloxacin Cefixime (ΚΕΦ) Ceftoral
Alenbit Norfloxacin Cefixime (ΚΕΦ) Covocef-N
Aristin-C Ciprofloxacin Cefotaxime (ΚΕΦ) Ciltiren
Antibacin Ceftriaxone Cefotaxime (ΚΕΦ) Claforan
Balepton Ciprofloxacin Cefotaxime (ΚΕΦ) Flemycin
Bivorilan Ciprofloxacin Cefotaxime (ΚΕΦ) Golafen
Bresec Ceftriaxone Cefotaxime (ΚΕΦ) Letynol
Caedax Ceftibutene Cefotaxime (ΚΕΦ) Molelant
Ceftoral Cefixime Cefotaxime (ΚΕΦ) Naspor
Ceftriaxone Ceftriaxone Cefotaxime (ΚΕΦ) Phacocef
Cidrops Ciprofloxacin Cefotaxime (ΚΕΦ) Spirosine
Ciloxan cοl. Ciprofloxacin Cefotaxime (ΚΕΦ) Stoparen
Ciltiren Cefotaxime Ceftazidime (ΚΕΦ) Ftazidime
Citrovenot Ciprofloxacin Ceftazidime (ΚΕΦ) Lemoxol
Ciprospes Ciprofloxacin Ceftazidime (ΚΕΦ) Novocral
Ciproxin Ciprofloxacin Ceftazidime (ΚΕΦ) Solvetam
Claforan Cefotaxime Ceftibutene (ΚΕΦ) Caedax
Constilax Norfloxacin Ceftriaxone (ΚΕΦ) Antibacin
Covocef-N Cefixime Ceftriaxone (ΚΕΦ) Bresec
Dirunez Norfloxacin Ceftriaxone (ΚΕΦ) Ceftriaxone
Ermofan Ofloxacine Ceftriaxone (ΚΕΦ) Farcef
Exocin coll Ofloxacine Ceftriaxone (ΚΕΦ) Fredofol
Farcef Cefriaxone Ceftriaxone (ΚΕΦ) Glorixon
Flemycin Cefotaxime Ceftriaxone (ΚΕΦ) Labitex
Flociprin Ciprofloxacin Ceftriaxone (ΚΕΦ) Rocephin
Fluseminal Norfloxacin Ceftriaxone (ΚΕΦ) Travilan
Forterra Ciprofloxacin Ceftriaxone (ΚΕΦ) Veracol
Fredofol Cefriaxone Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Afenoxin
Ftazidime Ceftazidime Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Aristin-C
Ginorectol Ciprofloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Balepton
Glorixon Ceftriaxone Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Bivorilan
Glossyfin Ciprofloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Cidrops
Golafen Cefotaxime Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Ciloxan
Grenis Norfloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Ciprospes
Grenis-Cipro Ciprofloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Ciproxin
Grenis-Oflo Ofloxacine Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Citrovenot
Hatacloxacine Ofloxacine Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Flociprin
Idrostamin Pefloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Forterra
Labitex Ceftriaxone Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Ginorectol
Labocton Pefloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Glossyfin
Ladinin Ciprofloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Grenis·Cipro
Lemorcan Norfloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Ladinin
Lemoxol Ceftazidime Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Ravalton
Letynol Cefotaxime Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Remena
Londoman Pefloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Revion
Molelant Cefotaxime Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Topistin
Naspor Cefotaxime Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Ufexil
Norocin Norfloxacin Ciprofloxacin (ΚΙΝ) Urodixin
Novocral Ceftazidime Norfloxacin (ΚΙΝ) Alenbit
Obergan Pefloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Constilax
Ovinol Norfloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Dirunez
Peflacine Pefloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Fluseminal
Phacocef Cefotaxime Norfloxacin (ΚΙΝ) Grenis
Pistofil Norfloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Lemorcan
Ravalton Ciprofloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Norocin
Remena Ciprofloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Ονinοl
Revion Ciprofloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Pistofil
Rocephin Cefriaxone Norfloxacin (ΚΙΝ) Setanol
Setanol Norfloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Sinobid
Sinobid Norfloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Sofasin
Sofasin Norfloxacin Norfloxacin (ΚΙΝ) Urisold
Solvetam Ceftazidime Norfloxacin (ΚΙΝ) Urospes·Ν
Spirosine Cefotaxime Norfloxacin (ΚΙΝ) Vetamol
Stoparen Cefotaxime Ofloxacine (ΚΙΝ) Ermofan
Tabrin Ofloxacine Ofloxacine (ΚΙΝ) Exocin coll
Topistin Ciprofloxacin Ofloxacine (ΚΙΝ) Grenis-Oflo
Travilan Ceftriaxone Ofloxacine (ΚΙΝ) Hatacloxacine
Ufexil Ciprofloxacin Ofloxacine (ΚΙΝ) Tabrin
Urimax Ofloxacine Ofloxacine (ΚΙΝ) Urimax
Urisold Norfloxacin Pefloxacin (ΚΙΝ) Idrostamin
Urodixin Ciprofloxacin Pefloxacin (ΚΙΝ) Labocton
Urospes·Ν Norfloxacin Pefloxacin (ΚΙΝ) Londoman
Veracol Cefriaxone Pefloxacin (ΚΙΝ) Obergan
Vetamol Norfloxacin Pefloxacin (ΚΙΝ) Peflacine
Avelox Moxifloxacin Moxifloxacin (ΚΙΝ) Avelox
Octegra Moxifloxacin Moxifloxacin (ΚΙΝ) Octegra

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.