15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Κατάλογος ανώτατων τιμών αποζημίωσης επιθεμάτων και εγκεκριμένων υλικών που αποζημειώνονται από ΕΟΠΥΥ

Χρήσιμοι Πίνακες του Φαρμακοποιού
Typography

Με το Αρ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.28304/21-07-2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ ορίζεται κατάλογος ανώτατων τιμών αποζημίωσης των επιθεμάτων (Πίνακας 1) και κατάλογος εγκεκριμένων υλικών που αποζημειώνονται (Πίνακας 2) που ισχύουν από 27-07-2016.

Σύμφωνα με την Υπ. Απ. Αριθμ. 382/359/12.04.2017, ΦΕΚ Β' 1571/08-05-2017 καθορίζονται νέες τιμές αποζημίωσης για επιθέματα και κάποια Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής, που παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Πίνακας 1

      Ανώτατες Τιμές  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (+ 5%) Αποζημίωσης  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ CM (σε €/τεμ)  
   
         
1.1.1 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 7,5Χ7,5 1,63  
1.1.2 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 8X8 1,85  
1.1.3 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10 2,89  
1.1.4 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 11Χ11 3,50  
1.1.5 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 12,5Χ12,5 4,52  
1.1.6 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 14Χ14 5,67  
1.1.7 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10X20 5,78  
1.1.8 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 6,51  
     
1.1.9 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 17,5Χ17,5 8,86  
1.1.10 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20 8,68  
1.1.11 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 17Χ20 9,83  
1.1.12 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 19Χ19 10,44  
1.1.13 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 21Χ21 12,75  
1.1.14 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 18Χ28 14,58  
1.1.15 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5Χ17,5 8,86  
   
1.1.16 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 20Χ20 11,57  
   
1.1.17 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22Χ22 14,00  
   
1.1.18 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 21Χ25 15,18  
1.1.19 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 17Χ18 8,85  
1.1.20 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 18,5Χ20,5 10,97  
   
1.2.1 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 6 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) 1,06  
     
1.2.2 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10 3,75  
     
1.2.3 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 13Χ12 5,85  
   
1.2.4 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10X20 7,50  
   
1.2.5 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 8,44  
     
1.2.6 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20 11,25  
   
1.2.7 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20Χ20 15,00  
   
1.2.8 ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 12Χ19 8,55  
   
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή      
2.1.1 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10 1,79  
   
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή      
2.1.2 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 12,5Χ12,5 2,79  
   
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.1.3 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 17,5Χ17,5 5,48
 
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.1.4 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 23Χ23 9,46
 
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.1.5 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 19Χ20 6,79
 
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.2.1 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10 4,38
 
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.2.2 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10X12 5,25
 
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.2.3 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ20 8,75
 
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.2.4 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 9,84
 
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.2.5 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 17Χ17 12,64
 
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.2.6 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15X20 13,13
 
  ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή    
2.2.7 ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20Χ20 17,50
 
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ    
3.1.1 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 8Χ8 6,50
 
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ    
3.1.2 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 6,5Χ10 6,50
 
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ    
3.1.3 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10X10 7,00
 
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ    
3.1.4 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10X12 7,00
 
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ    
3.1.5 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ20 9,80
 
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ    
3.1.6 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 11,00
 
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ    
3.1.7 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20 12,00
 
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ      
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ      
3.1.8 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20Χ20 14,00  
   
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ      
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ      
3.2.2 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10,5Χ10,5 7,60  
   
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ      
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ      
3.2.4 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10X20 10,00  
   
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ      
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ      
3.2.5 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 10,90  
   
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ      
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ      
3.2.6 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20 13,00  
   
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ      
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ      
3.2.7 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20Χ20 15,00  
   
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ      
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ      
3.2.8 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ40 15,00  
   
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ      
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ      
3.2.9 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20X30 22,50  
   
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ      
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ      
3.2.10 ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 5Χ40 7,50  
   
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ      
4.1.1 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 5Χ5 0,70  
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ      
4.1.2 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 7,5X12 2,52  
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ   2,80  
4.1.3 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10  
   
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ      
4.1.4 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ20 5,60  
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ      
4.1.5 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 6,30  
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ      
4.1.6 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 2Χ30 3,00  
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ      
4.1.7 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 2Χ45 4,50  
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ      
4.1.8 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 3Χ46 6,80  
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ      
4.1.9 ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 5Χ30 6,80  
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ      
5.1.1 ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 5Χ5 1,38  
   
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ    
5.1.2 ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10 5,52
 
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ    
5.1.3 ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ20 11,03
 
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ    
5.1.4 ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 12,41
 
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ    
5.1.5 ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 2,5Χ30 5,00
 
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ    
5.1.6 ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 2Χ45 7,00
 
  ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ    
5.1.7 ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 3Χ44 7,50
 
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ    
  ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ   5,00
6.1.1   10Χ10,5
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ    
  ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ12 5,70
6.1.2  
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ    
  ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 6,60
6.1.3  
  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ    
  ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ    
6.1.4   15Χ20 8,30
7.1.1 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 5Χ5 0,50
7.1.2 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 7,5Χ7,5 1,12
7.1.3 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10Χ10 1,99
7.1.4 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 4,47
7.1.5 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20Χ20 7,95
7.1.6 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 12Χ18 4,29
7.1.7 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 14Χ16 4,45
7.1.8 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 18Χ20 7,15
7.1.9 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 8Χ12 1,91
7.1.10 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ 14Χ14 3,89
8.1.1 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 5X7 0,62
 
8.1.2 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 10X10 1,77
 
8.1.3 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 5X20 1,77
 
8.1.4 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 9Χ14 2,23
 
8.1.5 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ15 3,99
 
8.1.6 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15X20 5,32
 
8.1.7 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20X20 7,09
 
  ΑΜΟΡΦΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr    
9.1 ± 5% 6,00  
   
  ΑΜΟΡΦΑ ΣΠΡΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ    
       
9.2   ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 70-80ml 31,50  
  ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ    
    ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50gr ±    
9.3   5% 6,80  
  ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ    
       
    ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ    
9.4   ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ 75-90ml 8,60  
  ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ    
    ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 100gr ±    
9.5   5% 12,90  

 

Πίνακας 2

  ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ     ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ          
               
1.1.1     ALLEVYN ADH. 7.5X 7.5CM   SMITH&NEPHEW
           
1.1.1     Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 7,5Χ7,5 εκ.   COLOPLAST A/S
           
1.1.1     CUTIMED SLC B STERILE 7.5X7.5CM   BSN MEDICAL SAS
               
1.1.1     SUPRASORB Ρ PU FOAM-7.5x7.5cm-   LOHMANN & RAUSCHER
      G.M.B.H.
             
1.1.1     SUPRASORB Ρ PU FOAM-7.5Χ7.5CM-ΑΠΟΣΤ.   LOHMANN & RAUSCHER
      G.M.B.H.
             
1.1.1     ASKINA(R) DRESSIL BORDER 7.5x7.5cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ   B.Braun Hospicare Ltd.
    ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 7,5x7,5εκ  
             
1.1.10     ALLDRESS 15 x 20 cm   MOLNLYCKE HEALTH CARE AB
           
1.1.10     ALLEVYN THIN 15X20CM   SMITH&NEPHEW
           
1.1.10     Aφρώδ. επίθ με Υδρογέλη HydroTac Comfort 15x20cm 3τεμ.   PAUL HARTMANN AG
           
1.1.10     HydroTac C επίθ 15x20cm   HARTMANN GROUP
               
1.1.10     HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης   HARTMANN GROUP
    15x20cm 10τεμ.  
             
1.1.10     HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης   HARTMANN GROUP
    15x20cm 3τεμ.  
             
1.1.10     HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης   HARTMANN GROUP
    15x20cm 10τεμ.  
             
1.1.10     HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης   HARTMANN GROUP
    15x20cm 3τεμ.  
             
1.1.10     HYDROTAC COMFORT ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 15x20cm 3τεμ.   HARTMANN GROUP
               
1.1.10     SUPRASORB Ρ PU FOAM-15X20CM-ST.   LOHMANN & RAUSCHER
      G.M.B.H.
             
1.1.10     Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρ.αυτκ.HydroTac Comfort 15x20cm   PAUL HARTMANN AG
    10τεμ.  
             
1.1.10     ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL ΑΒSΟRΒ   URGO
    ΒΟRDΕR 15Χ20  
             
1.1.10     ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL ΒΟRDΕR   URGO
    ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 15Χ20  
             
1.1.10     ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ COVADERM PLUS 15 X 20 CM   DE ROYAL
           
1.1.10     Askina(R) DresSil Border15x20   B. BRAUN MELSUNGEN A.G.
               
1.1.10     ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡ.ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΠΙΘ.15x20   Systagenix Wound
      Management Limited
             
1.1.10     ASKINA(R) DRESSIL BORDER 15x20cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ   B.Braun Hospicare Ltd.
    ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15x20εκ  
             
1.1.10     ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ LUOFUCON FOAM DRESSING   Huizhou Foryou Medical
    ISLAND 15 x 20 cm   Devices Co., Ltd.
         
1.1.10     ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΝΑΝΟ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ   URGO
    ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ URGOSTART BORDER 15X20  
             
1.1.11     ASKINA FOAM SACRUM 18 X 20 CM/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ   B.Braun Hospicare Ltd.
    ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 18Χ20cm  
             
1.1.11     283470 MEPILEX BORDER FLEX 16x20 cm   MOLNLYCKE HEALTH CARE AB
           
1.1.11     επίθεμα αφρώδες επικολλούμενο αδιάβροχο 16,5χ20,9   FERRIS
           
1.1.11     επίθεμα αφρώδες επικολλούμενο αδιάβροχο 16,5χ20,9   FERRIS
           
1.1.12     20CMX20CM COPA ISLAND - 55588B   COVIDIEN llc
1.1.12 AFRODES EPITHEMA Versiva XC 19x19cm 5 TEM   CONVATEC LTD  
         
1.1.12 Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 18X18 εκ.   COLOPLAST A/S  
         
1.1.12 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 20x20cm   PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.12 FARMACTIVE επίθεμα αφρώδες κολλητικό 200x200mm FARMAC ZABBAN S.p.A  
         
1.1.12 Lyofoam Max 20x20 x 10pcs   MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.1.12 PERMAFOAM COMFORT ΑΦΡΩΔ. ΕΠΙΘ. 20x20cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.12 PERMAFOAM COMFORT ΑΦΡΩΔ. ΕΠΙΘ. 20x20cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.12 Permafoam Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 20x20cm HARTMANN GROUP  
10τεμ.    
       
1.1.12 Permafoam Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 20x20cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.    
       
1.1.12 PermaFoam Comfort επ.αφ 20x20cm κολλητικό   PAUL HARTMANN AG  
         
1.1.12 PERMAFOAM ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. 20x20cm 3τεμ.   HARTMANN GROUP  
         
1.1.12 Permafoam Αφρώδες Επίθεμα 20x20cm   3τεμ.   HARTMANN GROUP  
         
1.1.12 PermaFoam επίθ αφρ 20x20cm   HARTMANN GROUP  
         
1.1.12 PermaFoam επίθ αφρ com 20x20cm   HARTMANN GROUP  
       
1.1.12 Pharma foam comfort 20 x 20 . Επίεθμα αφρώδες κολλητικό PHARMAPLAST S.A.E.  
Foam C200200    
       
1.1.12 Pharmafoam comfort 20X20   PHARMAPLAST S.A.E.  
         
1.1.12 Pharmafoam comfort 20x20cm   PHARMAPLAST S.A.E.  
         
1.1.12 PHARMAFOAM ΕΠΙΘ.ΑΦΡΩΔΕΣ 200χ200 mm   PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.12 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες κολλητικό 200x200mm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.12 PHARMAFOAM Επίθεμα αφρώδες κολλητικό 20x20cm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.12 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ (COPA COVIDIEN llc  
ISLAND), 20Χ20CM    
       
1.1.12 ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ FΟΑΜ CΟΜFΟRΤ ΡLUS 20Χ20 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.12 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρ.αυτκ.HydroTac 20x20cm 3τεμ. PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.12 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρ.αυτκ.HydroTac Comfort 20x20cm 3τεμ. PAUL HARTMANN AG  
         
1.1.12 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 20Χ20 COMFORT 3TEM   PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.12 Επίθεμα αφρώδες Permafoam Comfort Αυτοκόλλητο 20x20cm PAUL HARTMANN AG  
3τεμ.    
       
1.1.12 Επίθεμα αφρώδες Permafoam Comfort Αυτοκόλλητο 20x20cm PAUL HARTMANN AG  
10τεμ.    
       
1.1.12 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ PHARMAFOAM COMFORT 20X20 P3 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.12 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ PERMAFOAM COMFORT HARTMANN GROUP  
20x20 P10    
       
1.1.12 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ PERMAFOAM COMFORT PAUL HARTMANN AG  
20Χ20 P10    
       
1.1.13 AFRODES EPITHEMA AQUACEL FOAM ADH 21X21 5TEM CONVATEC LTD  
         
1.1.13 AFRODES EPITHEMA Versiva XC 22x22cm 5 TEM   CONVATEC LTD  
         
1.1.13 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 20x20cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
         
1.1.13 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 20x20cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.13 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 20x20cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.13 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 20x20cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
         
1.1.13 HydroTac C επίθ 20x20cm   HARTMANN GROUP  
         
1.1.13 PermaFoam sac επίθ αφρ 22x22cm   HARTMANN GROUP  
       
1.1.13 ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ FΟΑΜ CΟΜFΟRΤ ΡLUS 22Χ22 PHARMAPLAST S.A.E.  
         
1.1.13 ΕΠΙΘ.ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΑΗΕΑL ΙSLΑΝD 20Χ20 ADVANCED MEDICAL  
SOLUTIONS GROUP PLC.  
       
         
1.1.13 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL 20Χ20 ADVANCED MEDICAL  
SOLUTIONS GROUP PLC.  
     
1.1.13 Askina(R) DresSil Border20x20 B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.1.13 ASKINA(R) DRESSIL BORDER 20X20CM/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 20Χ20εκ  
     
1.1.13 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ LUOFUCON FOAM DRESSING Huizhou Foryou Medical  
ISLAND 20 x 20 cm Devices Co., Ltd.  
   
1.1.14 Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 18X28 εκ. COLOPLAST A/S  
       
1.1.15 Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό κόκκυγος 17X17εκ. COLOPLAST A/S  
       
1.1.15 HydroTac sacral επίθ 18x18cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.15 HYDROTAC SACRAL ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 18x18cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.15 HYDROTAC SACRAL ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 18x18cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.15 Permafoam Sacral Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο Ιερού HARTMANN GROUP  
οστού18x18cm 3τεμ.  
     
1.1.15 PermaFoam Sacral επ.αφρ 18x18cm κόκκυγα PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.15 Sacral Aφρ. επίθ με Υδρογ. HydroTac Sacral 18x18cm 10τεμ. PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.15 Sacral Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο Ιερού οστού18x18cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.  
     
1.1.15 Sacral Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο Ιερού οστού18x18cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.  
     
1.1.15 Sacral Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 18x18cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.15 Sacral Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 18x18cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.15 Sacral Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 18x18cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.15 Sacral Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 18x18cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.15 SACRAL ΕΠΙΘΕΜ. ΑΦΡΩΔΗ 18Χ18 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.15 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρ.αυτκ. HydroTac Sacral 18x18cm 3τεμ. PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.15 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΙΕΡ. ΟΣΤΟΥ PERMAFOAM HARTMANN GROUP  
SACRAL 18x18 P3  
     
1.1.15 Επίθεμα αφρώδες ι.ο. Permafoam Comfort Αυτοκόλλητο Ιερού PAUL HARTMANN AG  
οστού18x18cm 3τεμ.  
     
1.1.15 MEPILEX-Border Sacrum 18x18 MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.1.15 ALLEVYN SACRUM SMITH AND NEPHEW  
       
1.1.16 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL ΒΟRDΕR URGO  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20Χ20 ΚΟΚΚΥΓΑ  
     
1.1.16 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ URGO  
URGΟSΤΑRΤ ΒΟRDΕR ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20Χ20 ΚΟΚΚΥΓΑ  
     
1.1.16 MEPILEX-Border Sacrum 20x20 MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.1.17 Askina Transorbent Sacrum 20 x 22 cm B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.1.17 Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό κόκκυγος 23X23εκ. COLOPLAST A/S  
       
1.1.17 CUTIMED SLC SA STE 22.5X22.5CM BSN MEDICAL SAS  
       
1.1.17 Permafoam Sacral Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο Ιερού οστού HARTMANN GROUP  
22x22cm 3τεμ.  
     
1.1.17 PERMAFOAM SACRALΑφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο Ιερού PAUL HARTMANN AG  
οστού 22x22cm  
     
1.1.17 Pharma foam Sacral 22 x 22. Επίθεμα αφρώδες κόκκυγα PHARMAPLAST S.A.E.  
κολλητικό. Foam C 220220  
     
1.1.17 Pharmafoam Sacral 22X22 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.17 PHARMAFOAM ΕΠΙΘ.ΑΦΡ.ΚΟΛΛ.ΚΟΚΚΥΓΑ 22Χ22 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.17 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες κολλητικό κόκκυγα PHARMAPLAST S.A.E.  
220x220mm  
     
       
1.1.17 Sacral Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 22x22cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.  
     
1.1.17 Sacral Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 22x22cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.  
     
1.1.17 SACRAL ΕΠΙΘΕΜ. ΑΦΡΩΔΗ 22x22 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.17 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΙΕΡ. ΟΣΤΟΥ PERMAFOAM HARTMANN GROUP  
SACRAL 22x22 P3  
     
1.1.17 Επίθεμα αφρώδες ι.ο. Permafoam Comfort Αυτοκόλλητο Ιερού PAUL HARTMANN AG  
οστού 22x22cm 3τεμ.  
     
1.1.17 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΚΥΓΑ PHARMAFOAM PHARMAPLAST S.A.E.  
SACRAL 22X22 P3  
     
1.1.17 MEPILEX-Border Sacrum 23x23 MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.1.17 ALLEVYN SACRUM SMITH AND NEPHEW  
       
1.1.18 AFRODES EPITHEMA Versiva XC 21x25cm 5 TEM CONVATEC LTD  
       
1.1.19 PERMAFOAM CONCAVE Αφρώδες Επίθεμα Αγκόνα Φτέρνα PAUL HARTMANN AG  
16,5x18cm  
     
1.1.19 Permafoam Concave Αφρώδες Επίθεμα Αγκόνα Φτέρνα HARTMANN GROUP  
16,5x18cm 3τεμ.  
     
1.1.19 PermaFoam Concave επ.αφ 16,5x18cm πτέρνας PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.19 Pharma foam Concave 16,5 x 18. Επίθεμα αφρώδες πτέρνας. PHARMAPLAST S.A.E.  
FoamC 180165  
     
1.1.19 Pharmafoam comfort Concave 18x16,5cm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.19 Pharmafoam Concave 16,5X18 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.19 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες κολλητικό φτέρνας PHARMAPLAST S.A.E.  
180x165mm  
     
1.1.19 ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ FOAM COMFORT PHARMAPLAST S.A.E.  
PLUS 18x16,5  
     
1.1.19 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΤΕΡΝΑΣ PHARMAFOAM CONCAVE PHARMAPLAST S.A.E.  
16,5x18 P3  
     
1.1.2 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x8cm   10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.2 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x8cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.2 HydroTac C επίθ 8x8cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.2 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
8X8cm 10τεμ.  
     
1.1.2 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
8X8cm 10τεμ.  
     
1.1.2 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
8X8cm 16τεμ.  
     
1.1.2 PERMAFOAM COMFORT ΑΦΡΩΔ. ΕΠΙΘ. 8x8cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.2 Permafoam Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x8cm HARTMANN GROUP  
10τεμ.  
     
1.1.2 PermaFoam επίθ αφρ com 8x8cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.2 Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x8cm PERMAFOAM PAUL HARTMANN AG  
COMFORT  
     
1.1.2 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρ.αυτκ.HydroTac Comfort 8X8cm 10τεμ. PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.2 Επίθεμα αφρ.πολυουρεθ.αυτ. Permafoam Comfort PAUL HARTMANN AG  
Αυτοκόλλητο 8x8cm 10τεμ.  
     
1.1.20 AFRODES EPITHEMA Versiva XC 18.5x20.5cm 5 TEM CONVATEC LTD  
       
1.1.20 Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό πτέρνας 19X20εκ. COLOPLAST A/S  
       
1.1.3 10CMX10CM COPA ISLAND - 55544B COVIDIEN llc  
       
1.1.3 ADVASORB SILFLO 10 X 10 cm. Επίθεμα αφρώδες, ADVANCIS MEDICAL  
πολυουρεθάνης 3-D για υψηλό εξίδρωμα, κολλητικό. CR 4191  
     
       
1.1.3 AFRODES EPITHEMA AQUACEL FOAM ADH 10X10CM 10TEM CONVATEC LTD  
         
1.1.3 AFRODES EPITHEMA Versiva XC 10x10cm 10 TEM   CONVATEC LTD  
         
1.1.3 ALLDRESS 10 x 10 cm   MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
         
1.1.3 ALLEVYN THIN 10X10 CTN 5   SMITH&NEPHEW  
         
  ECLYPSE ADHERENT 10 X 10 cm. Επίθεμα υψηλής      
1.1.3 απορροφητικότητας πολλαπλών στρωμάτων κολλητικό. CR ADVANCIS MEDICAL  
  3881      
1.1.3 FARMACTIVE επίθεμα αφρώδες κολλητικό 100x100mm FARMAC ZABBAN S.p.A  
         
1.1.3 Lyofoam Max 10x10 x 10pcs   MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
         
1.1.3 PERMAFOAM ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. 10x10cm 10τεμ.   HARTMANN GROUP  
         
1.1.3 Permafoam Αφρώδες Επίθεμα 10x10cm   10τεμ.   HARTMANN GROUP  
         
1.1.3 PermaFoam επ αφρώδ st10x10cm   HARTMANN GROUP  
       
1.1.3 Pharmafoam Comfort 10 x 10. Επίθεμα αφρώδες κολλητικό. PHARMAPLAST S.A.E.  
FoamC 100100    
       
1.1.3 Pharmafoam comfort 10X10   PHARMAPLAST S.A.E.  
         
1.1.3 Pharmafoam comfort 10x10cm   PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.3 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες κολλητικό 100x100mm PHARMAPLAST S.A.E.  
         
1.1.3 SUPRASORB Ρ PU FOAM-10X10CM-ΑΠΟΣΤΕΙΡ.   LOHMANN & RAUSCHER  
  G.M.B.H.  
       
1.1.3 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ (COPA COVIDIEN llc  
ISLAND), 10Χ10CM    
       
1.1.3 ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ FOAM COMFORT PLUS 10x10 PHARMAPLAST S.A.E.  
         
1.1.3 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρογέλ. HydroTac 10x10cm 3τεμ. PAUL HARTMANN AG  
         
1.1.3 ΕΠΙΘ.ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΑΗΕΑL ΙSLΑΝD 10Χ10 ADVANCED MEDICAL  
SOLUTIONS GROUP PLC.  
       
1.1.3 Επίθεμα αφρ.πολυουρεθ. Permafoam 10x10cm 10τεμ. PAUL HARTMANN AG  
         
1.1.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 10Χ10 COMFORT 10TEM   PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ Pharmafoam Comfort 10x10cm P10 PHARMAPLAST S.A.E.  
         
1.1.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL 10Χ10 ADVANCED MEDICAL  
SOLUTIONS GROUP PLC.  
       
1.1.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ PHARMAFOAM COMFORT PHARMAPLAST S.A.E.  
10X10 P10    
       
1.1.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL ΒΟRDΕR URGO  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10Χ10    
       
1.1.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ URGO  
URGΟSΤΑRΤ ΒΟRDΕR ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10Χ10    
       
1.1.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ COVADERM PLUS 10 X 10 CM DE ROYAL  
         
1.1.3 Askina(R) DresSil Border10x10   B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.1.3 ESPUMA επίθεμα αφρώδες με σιλικόνη κολλητικό 100x100mm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.3 ASKINA(R) DRESSIL BORDER 10x10cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 10x10εκ    
       
1.1.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ LUOFUCON FOAM DRESSING Huizhou Foryou Medical  
ISLAND 10 x 10 cm   Devices Co., Ltd.  
     
1.1.4 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 11x11cm   10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.4 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 11x11cm 10τεμ. PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.4 PERMAFOAM COMFORT ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. KOΛΛ. 11 x 11 cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.4 Permafoam Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 11x11cm HARTMANN GROUP  
10τεμ.    
       
1.1.4 PermaFoam Comfort επίθ αφρ 11x11cm κολλητικό PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.4 PERMAFOAM COMFORT ΕΠΙΘ. ΑΦΡΩΔΗ 11x11cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
         
1.1.4 PermaFoam επίθ αφρ com11x11cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.4 Επίθεμα αφρώδες Permafoam Comfort Αυτοκόλλητο 11x11cm PAUL HARTMANN AG  
10τεμ.  
     
1.1.4 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ PERMAFOAM COMFORT HARTMANN GROUP  
11X11 P10  
     
1.1.4 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ PERMAFOAM COMFORT PAUL HARTMANN AG  
11Χ11 P10  
     
1.1.4 Επίθεμα αφρώδες Πολυουρ.Permafoam Comfort Αυτοκόλλητο PAUL HARTMANN AG  
11x11cm 10τεμ.  
     
1.1.4 ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡ.ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΠΙΘ.11x11 Systagenix Wound  
Management Limited  
     
1.1.5 AFRODES EPITHEMA AQUACEL FOAM ADH 12.5X12.5 10TEM CONVATEC LTD  
       
1.1.5 ALLEVYN ADH. 12.5X12.5CM SMITH&NEPHEW  
       
1.1.5 ALLEVYN PLUS ADHE 12.5X12.5 SMITH&NEPHEW  
       
1.1.5 Aφρώδ. επίθ με Υδρογέλη HydroTac Comfort 12,5x12,5cm PAUL HARTMANN AG  
10τεμ.  
     
1.1.5 Biatain(R) Silicone αφρώδες επίθεμα σιλικόνης κολλητικό COLOPLAST A/S  
12.5Χ12.5 εκ.  
     
1.1.5 Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό 12,5Χ12,5 εκ. COLOPLAST A/S  
       
1.1.5 CUTIMED SLC B STERILE 12.5X12.5CM BSN MEDICAL SAS  
       
1.1.5 HydroTac C επίθ 12,5x12,5cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.5 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
12,5x12,5cm 10τεμ.  
     
1.1.5 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
12,5x12,5cm 3τεμ.  
     
1.1.5 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
12,5x12,5cm 10τεμ.  
     
1.1.5 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
12,5x12,5cm 16τεμ.  
     
1.1.5 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
12,5x12,5cm 3τεμ.  
     
1.1.5 URGΟΤUL ΑΒSΟRΒ ΒΟRDΕR 13Χ13 URGO  
       
1.1.5 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρ.αυτκ. HydroTac 12,5x12,5cm   10τεμ. PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.5 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρογέλ.HydroTac Comfort 12,5x12,5cm PAUL HARTMANN AG  
3τεμ.  
     
1.1.5 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL ADVANCED MEDICAL  
12,5Χ12,5 SOLUTIONS GROUP PLC.  
   
1.1.5 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL ΑΒSΟRΒ URGO  
ΒΟRDΕR 13Χ13  
     
1.1.5 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL ΒΟRDΕR URGO  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 13Χ13  
     
1.1.5 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ URGO  
URGΟSΤΑRΤ ΒΟRDΕR ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 13Χ13  
     
1.1.5 Mepilex Border Lite E.M. 12,5x12,5 cm MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.1.5 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ LUOFUCON FOAM DRESSING Huizhou Foryou Medical  
ISLAND 13 x 13 cm Devices Co., Ltd.  
   
1.1.5 MEPILEX BORDER 12,5 x 12,5 cm MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.1.6 PHARMAFOAM ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 150Χ200 mm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.6 AFRODES EPITHEMA Versiva XC 14x14cm 10 TEM CONVATEC LTD  
       
1.1.6 Askina Transorbent Border 14 x 14 cm B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.1.6 Επιθ.TEGADERM Αφρωδ.Αυτοκ.14x14 3M Deutschland GmbH  
       
1.1.7 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x20cm PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.7 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x20cm 5τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.7 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x20cm 5τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.7 HydroTac C επίθ 10x20cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.7 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
10x20cm 10τεμ.  
     
1.1.7 PERMAFOAM COMFORT ΑΦΡΩΔ. ΕΠΙΘ. 10x20cm 5τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.7 Permafoam Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x20cm HARTMANN GROUP  
5τεμ.  
     
1.1.7 PERMAFOAM ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. 10x20cm 5τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.7 Permafoam Αφρώδες Επίθεμα 10x20cm   5τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.7 PermaFoam επίθ αφρ 10x20cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.7 PermaFoam επίθ αφρ com 10x20cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.7 PHARMAFOAM ΕΠΙΘ.ΑΦΡΩΔΕΣ 100Χ200 mm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.7 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρογέλ.HydroTac 10x20cm 3τεμ. PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.7 Επίθεμα αφρώδες Permafoam Comfort Αυτοκόλλητο 10x20cm PAUL HARTMANN AG  
5τεμ.  
     
1.1.7 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ PERMAFOAM COMFORT HARTMANN GROUP  
10Χ20 P5  
     
1.1.8 15CMX15CM COPA ISLAND - 55566B COVIDIEN llc  
       
1.1.8 ADVASORB SILFLO 15 X 15 cm. Επίθεμα αφρώδες, ADVANCIS MEDICAL  
πολυουρεθάνης 3-D για υψηλό εξίδρωμα, κολλητικό. CR 4193  
     
1.1.8 ALLDRESS 15 x 15 cm MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.1.8 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 15x15cm   5τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.8 Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 15x15cm 5τεμ. PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.8 CUTIMED SLC B STERILE 15X15CM BSN MEDICAL SAS  
       
  ECLYPSE ADHERENT 15 X 15 cm. Επίθεμα υψηλής    
1.1.8 απορροφητικότητας πολλαπλών στρωμάτων κολλητικό. CR ADVANCIS MEDICAL  
  3863    
1.1.8 FARMACTIVE επίθεμα αφρώδες κολλητικό 150x150mm FARMAC ZABBAN S.p.A  
       
1.1.8 HydroTac C επίθ 15x15cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.8 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
15x15cm 3τεμ.  
     
1.1.8 HydroTac Comfort Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
15x15cm 3τεμ.  
     
1.1.8 HYDROTAC COMFORT αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης PAUL HARTMANN AG  
15x15cm P3  
     
1.1.8 Lyofoam Max 15x15 x 10pcs MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.1.8 PERMAFOAM COMFORT ΑΦΡΩΔ. ΕΠΙΘ. 15x15cm 5τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.8 Permafoam Comfort Αφρώδες Επίθεμα Αυτοκόλλητο 15x15cm HARTMANN GROUP  
5τεμ.  
     
1.1.8 PermaFoam Comfort επίθ αφρ 15x15cm κολλητικό PAUL HARTMANN AG  
       
1.1.8 PERMAFOAM ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. 15x15cm 5τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.8 Permafoam Αφρώδες Επίθεμα 15x15cm   5τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.1.8 PermaFoam επίθ αφρ com15x15cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.8 PermaFoam επίθ αφρ st15x15cm HARTMANN GROUP  
       
1.1.8 Pharmafoam Comfort 15 x 15. Επίθεμα αφρώδες κολλητικό. PHARMAPLAST S.A.E.  
FoamC 150150  
     
1.1.8 Pharmafoam comfort 15X15 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.8 Pharmafoam comfort 15x15cm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.8 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες κολλητικό 150x150mm PHARMAPLAST S.A.E.  
1.1.8 PHARMAFOAM Επίθεμα αφρώδες κολλητικό 15x15cm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.8 SUPRASORB Ρ PU FOAM-15x15cm-ΑΠ. LOHMANN & RAUSCHER  
G.M.B.H.  
     
1.1.8 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ (COPA COVIDIEN llc  
ISLAND), 15Χ15CM  
     
1.1.8 ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ FΟΑΜ CΟΜFΟRΤ ΡLUS 15Χ15 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.8 Επιθ.TEGADERM Αφρωδ.Αυτοκ. 14,3x15,6 3M Deutschland GmbH  
       
1.1.8 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρ.αυτκ.HydroTac Comfort 15x15cm PAUL HARTMANN AG  
3τεμ.  
     
1.1.8 ΕΠΙΘ.ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΚ. ΑΗΕΑL ΙSLΑΝD 15Χ15 ADVANCED MEDICAL  
SOLUTIONS GROUP PLC.  
     
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 15Χ15 COMFORT 5TEM PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.8 Επίθεμα αφρώδες Permafoam Comfort Αυτοκόλλητο 15x15cm PAUL HARTMANN AG  
5τεμ.  
     
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ Pharmafoam Comfort 15x15cm P5 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ PERMAFOAM COMFORT HARTMANN GROUP  
15x15 P5  
     
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ PERMAFOAM COMFORT PAUL HARTMANN AG  
15Χ15 P5  
     
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛ FARMACTIVE 15x15 P5 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL 15Χ15 ADVANCED MEDICAL  
SOLUTIONS GROUP PLC.  
     
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ PHRMAFOAM COMFORT PHARMAPLAST S.A.E.  
15X15 P5  
     
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL ΒΟRDΕR URGO  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 15Χ15  
     
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ URGO  
URGΟSΤΑRΤ ΒΟRDΕR ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 15Χ15  
     
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ COVADERM PLUS 15 X 15 CM DE ROYAL  
       
1.1.8 Askina(R) DresSil Border15x15 B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.1.8 ESPUMA επίθεμα αφρώδες με σιλικόνη κολλητικό 150x150mm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.1.8 ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡ.ΑΥΤΟΚΟΛ.ΕΠΙΘ.15x15 Systagenix Wound  
Management Limited  
     
1.1.8 επιθεμα αφρωδες επικολλουμενο αδιαβροχο 15χ15 FERRIS  
       
1.1.8 επιθεμα αφρωδες επικολλουμενο 15χ15 FERRIS  
       
1.1.8 ASKINA(R) DRESSIL BORDER 15x15cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15x15εκ  
     
1.1.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ LUOFUCON FOAM DRESSING Huizhou Foryou Medical  
ISLAND 15 x 15 cm Devices Co., Ltd.  
   
1.1.9 AFRODES EPITHEMA AQUACEL FOAM ADH 17.5X17.5 10TEM CONVATEC LTD  
       
1.1.9 ALLEVYN ADH. 17.5X17.5CM SMITH&NEPHEW  
       
1.1.9 ALLEVYN PLUS ADH 17,5X17,5 SMITH&NEPHEW  
       
1.1.9 Askina Transorbent Border 17 x 17 cm B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.1.9 Biatain(R) Silicone αφρώδες επίθεμα σιλικόνης κολλητικό COLOPLAST A/S  
17.5Χ17.5 εκ.  
     
1.1.9 CUTIMED SLC B STERILE 17.5X17.5CM BSN MEDICAL SAS  
       
1.1.9 CUTIMED SLC SA STE 17.5X17.5CM BSN MEDICAL SAS  
       
1.1.9 HydroTac Sacral Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
18x18cm 10τεμ.  
     
1.1.9 HydroTac Sacral Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
18x18cm 3τεμ.  
     
1.1.9 HydroTac Sacral Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
       
  18x18cm 10τεμ.            
       
1.1.9 HydroTac Sacral Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης HARTMANN GROUP  
18x18cm 3τεμ.          
             
1.1.9 PermaFoam sac επίθ αφρ 18x18cm       HARTMANN GROUP  
             
1.1.9 Mepilex Border Lite E.M. 17,5x17,5 cm       MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.1.9 ASKINA TRANSORBENT BORDER 17X17 CM/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 17Χ17εκ        
           
1.1.9 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ LUOFUCON FOAM DRESSING Huizhou Foryou Medical  
ISLAND 18 x 18 cm         Devices Co., Ltd.  
           
1.1.9 MEPILEX BORDER 17,5 x 17,5 cm       MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
         
1.2.1 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 6cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
         
1.2.1 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 6cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.2.1 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 6cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.2.1 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 6cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
             
1.2.1 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 6cm 10τεμ.       HARTMANN GROUP  
             
1.2.1 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 6cm 3τεμ.       HARTMANN GROUP  
           
1.2.1 Permafoam Round Αφρώδες Επίθεμα 6cm   10τεμ.     HARTMANN GROUP  
             
1.2.1 PermaFoam round επίθ αφρ 6cm       HARTMANN GROUP  
             
1.2.1 Round Αφρώδες Επίθεμα 6cm 10τεμ.       HARTMANN GROUP  
             
1.2.1 Round Αφρώδες Επίθεμα 6cm 10τεμ.       HARTMANN GROUP  
             
1.2.1 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 6cm Permafoam       HARTMANN GROUP  
           
1.2.1 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρογέλ. HydroTac 6cm 10τεμ.   PAUL HARTMANN AG  
             
1.2.1 Επιθ.αφρ.με επιστρ.υδρογέλ. HydroTac 6cm 3τεμ.     PAUL HARTMANN AG  
             
1.2.1 Επίθεμα αφρώδες Permafoam 6cm 10τεμ.       PAUL HARTMANN AG  
             
1.2.2 10CMX10CM COPA FOAM DRS - 55544       COVIDIEN llc  
           
1.2.2 ADVASORB NORMAL Επίθεμα πολυουρεθάνης με 3-D Reagena International Oy Ltd  
για υψηλό εξίδρωμα μη κολλητικό, 10 x 10 cm CR 4166  
     
1.2.2 ADVASORB PLUS Επίθεμα πολυουρεθάνης με 3-D μη κολλητικό Reagena International Oy Ltd  
10 x 10 cm CR 3882          
             
1.2.2 AFRODES EPITHEMA AQUACEL FOAM N/ADH 10X10 10TEM CONVATEC LTD  
             
1.2.2 ALLEVYN HYDROCEL.10CMX10CM       SMITH&NEPHEW  
             
1.2.2 ALLEVYN PLUS CAVITY 10X10CM       SMITH&NEPHEW  
               
1.2.2 Askina Foam 10 x 10 cm         B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
         
1.2.2 ASKINA FOAM 10 X 10 CM/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 10Χ10εκ   B.Braun Hospicare Ltd.  
             
1.2.2 Askina Transorbent 10 x 10 cm       B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
         
1.2.2 Biatain(R) Ibu επίθεμα αφρώδες με ιμπουπροφαίνη μη   COLOPLAST A/S  
κολλητικό 10Χ10 εκ.          
             
1.2.2 Biatain(R) επίθεμα αφρώδες μη κολλητικό 10Χ10 εκ.   COLOPLAST A/S  
             
1.2.2 CUTIMED CAVITY STERILE 10CMX10CM       BSN MEDICAL SAS  
             
1.2.2 CUTIMED GENTLE SLC STERILE 10X10CM       BSN MEDICAL SAS  
             
1.2.2 FARMACTIVE επίθεμα αφρώδες 100x100mm       FARMAC ZABBAN S.p.A  
       
1.2.2 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 10x10cm HARTMANN GROUP  
10τεμ.          
             
1.2.2 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 10x10cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.          
             
1.2.2 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 10x10cm HARTMANN GROUP  
10τεμ.          
             
1.2.2 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 10x10cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.          
             
               
1.2.2 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 10x10cm 10τεμ.   HARTMANN GROUP
       
1.2.2 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 10x10cm 3τεμ.   HARTMANN GROUP
       
1.2.2 KanFoam-PU Επίθεμα Αφρώδες Πολυουρεθάνης 10 ZHEJIANG KANG LI DI ARTICLES
x 10 cm KFPU1010   CO., LTD
   
1.2.2 PermaFoam cav επ αφρ 10x10cm   HARTMANN GROUP
     
1.2.2 Permafoam Cavity Αφρώδες Ταμποναρίσματος10x10cm 3τεμ. HARTMANN GROUP
       
1.2.2 PHARMACOLL S BASIC επίθεμα αφρώδες, υδροκυτταρική   PHARMAPLAST S.A.E.
επιφάνεια επαφής, 100x100mm  
     
1.2.2 Pharmafoam 10 x 10. Επίθεμα αφρώδες μή κολλητικό foam   PHARMAPLAST S.A.E.
100100.  
     
1.2.2 Pharmafoam 10X10   PHARMAPLAST S.A.E.
       
1.2.2 PHARMAFOAM ΕΠΙΘ.ΑΦΡΩΔΕΣ 10Χ10 ΜΗ ΚΟΛ.   PHARMAPLAST S.A.E.
       
1.2.2 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες 100x100mm   PHARMAPLAST S.A.E.
       
1.2.2 Αφρ. επίθ. με επίστρ. Υδρ.HydroTac 10x10cm 10τεμ.   PAUL HARTMANN AG
       
1.2.2 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA), 10Χ10CM   COVIDIEN llc
       
1.2.2 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA   COVIDIEN llc
PLUS), 10Χ10CM  
     
1.2.2 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 10Χ10 Permafoam   HARTMANN GROUP
       
1.2.2 Επιθ.TEGADERM Αφρωδ. Μη αυτ.10x10   3M Deutschland GmbH
       
1.2.2 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ PERMAFOAM 10x10 P10   HARTMANN GROUP
       
1.2.2 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ PHARMAFOAM 10x10 P10   PHARMAPLAST S.A.E.
       
1.2.2 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ ΝΟΝ-ΑDΗ   ADVANCED MEDICAL
ΑCΤΙVΗΕΑL 10Χ10   SOLUTIONS GROUP PLC.
   
1.2.2 Askina(R) DresSil 10x10   B. BRAUN MELSUNGEN A.G.
       
1.2.2 επιθεμα αφρωδες μη επικολλουμενο 10χ10   FERRIS
       
  ADVASORB NORMAL 10 X 10 cm. Επίθεμα αφρώδες,    
1.2.2 πολυουρεθάνης 3-D για υψηλό εξίδρωμα μη κολλητικό. CR   ADVANCIS MEDICAL
  4166    
1.2.2 ASKINA TRANSORBENT 10x10cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ   B.Braun Hospicare Ltd.
ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 10x10εκ  
     
1.2.2 ASKINA(R) DRESSIL 10x10cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ   B.Braun Hospicare Ltd.
10x10εκ  
     
1.2.2 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ LUOFUCON FOAM   Huizhou Foryou Medical
DRESSING 10 x 10 cm   Devices Co., Ltd.
   
1.2.2 CUTIMED SLC L STERILE 10X10CM   BSN MEDICAL SAS
       
1.2.3 HYDROTAC αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης   PAUL HARTMANN AG
12,5x12,5cm  
     
1.2.3 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 12,5x12,5cm HARTMANN GROUP
10τεμ.  
     
1.2.3 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 12,5x12,5cm HARTMANN GROUP
3τεμ.  
     
1.2.3 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 12,5x12,5cm 10τεμ.   HARTMANN GROUP
       
1.2.3 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 12,5x12,5cm 3τεμ.   HARTMANN GROUP
       
1.2.3 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA), 12,5Χ12,5CM   COVIDIEN llc
       
1.2.3 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA   KENDALL USA A DIVISION OF
PLUS), 12,5Χ12,5CM   TYCO HEALTHCARE GROUP LP
   
1.2.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡ. ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   URGO
ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ URGΟSΤΑRΤ MICRO 13X12  
     
1.2.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL   URGO
ΑΒSΟRΒ 13Χ12  
     
1.2.3 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   URGO
       
  ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ URGΟSΤΑRΤ 13Χ12    
         
1.2.3 MEPILEX 12,5 x 12,5cm MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
         
1.2.3 MEPILEX E.M. (=Lite), 12,5x12,5 cm MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.2.4 10CMX20CM COPA PLUS FOAM DRS - 55548P COVIDIEN llc  
       
1.2.4 ALLEVYN HYDROCEL.10CMX20CM SMITH&NEPHEW  
       
1.2.4 Askina Foam 10 x 20 cm B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.2.4 ASKINA FOAM 10 X 20 CM/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 10Χ20εκ B.Braun Hospicare Ltd.  
       
1.2.4 CUTIMED GENTLE SLC STERILE 10X20CM BSN MEDICAL SAS  
       
1.2.4 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 10x20cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.    
       
1.2.4 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 10x20cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.    
       
1.2.4 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 10x20cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.2.4 PERMAFOAM ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10 x 10 cm HARTMANN GROUP  
       
1.2.4 PHARMACOLL S BASIC επίθεμα αφρώδες με υδροκυτταρική PHARMAPLAST S.A.E.  
επιφάνεια επαφής 100x200mm  
     
1.2.4 PHARMACOLL S BASIC επίθεμα αφρώδες, υδροκυτταρική PHARMAPLAST S.A.E.  
επιφάνεια επαφής, 100x200mm  
     
1.2.4 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες 100x200mm PHARMAPLAST S.A.E.  
         
1.2.4 SUPRASORB Ρ PU FOAM-10X10CM-ST. LOHMANN & RAUSCHER  
G.M.B.H.  
       
1.2.4 SYS-PUR DERM ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 10x20cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.2.4 SYS-PUR DERM ΕΠΙΘΕΜΑ 10x20cm 10τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.2.4 Syspur-derm επίθ αφρ 10x20cm HARTMANN GROUP  
       
1.2.4 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA), 10Χ20CM COVIDIEN llc  
       
1.2.4 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA COVIDIEN llc  
PLUS), 10Χ20CM  
     
1.2.4 Επιθ.TEGADERM Αφρωδ. Μη αυτ.10x20 3M Deutschland GmbH  
       
1.2.4 Askina(R) DresSil 10x20 B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
         
1.2.4 MEPILEX 10 x 21cm MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
1.2.4 ASKINA(R) DRESSIL 10x20cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
10x20ε    
       
1.2.5 15CMX15CM COPA PLUS FOAM DRS - 55566P COVIDIEN llc  
       
1.2.5 ADVASORB PLUS Επίθεμα πολυουρεθάνης με 3-D μη κολλητικό Reagena International Oy Ltd  
15 x 15 cm CR 3893  
     
1.2.5 AFRODES EPITHEMA AQUACEL FOAM N/ADH 15X15 10TEM CONVATEC LTD  
       
1.2.5 ALLEVYN NON ADHESIVE 15X15 SMITH&NEPHEW  
       
1.2.5 Askina Transorbent 15 x 15 B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
1.2.5 Biatain(R) Ibu επίθεμα αφρώδες με ιμπουπροφαίνη μη COLOPLAST A/S  
κολλητικό 15X15εκ.  
     
1.2.5 Biatain(R) επίθεμα αφρώδες μη κολλητικό 15X15εκ. COLOPLAST A/S  
       
1.2.5 CUTIMED CAVITY STERILE 15CMX15CM BSN MEDICAL SAS  
       
1.2.5 CUTIMED GENTLE SLC STERILE 15X15CM BSN MEDICAL SAS  
       
1.2.5 CUTIMED SLC L STERILE 15X15CM BSN MEDICAL SAS  
       
1.2.5 FARMACTIVE επίθεμα αφρώδες 150x150mm FARMAC ZABBAN S.p.A  
       
1.2.5 HydroTac Aφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 15x15cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.    
       
1.2.5 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 15x15 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.2.5 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 15x15cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
1.2.5 KanFoam-PU Επίθεμα Αφρώδες Πολυουρεθάνης 15 x 15 cm ZHEJIANG KANG LI DI ARTICLES  
KFPU1515     CO., LTD  
       
1.2.5 Pharmafoam 15 x 15. Επίθεμα αφρώδες μη κολλητικό. PHARMAPLAST S.A.E.  
Foam150150      
         
1.2.5 Pharmafoam 15X15     PHARMAPLAST S.A.E.  
         
1.2.5 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες 150x150mm   PHARMAPLAST S.A.E.  
           
1.2.5 SUPRASORB Ρ 15Χ15 CM     LOHMANN & RAUSCHER  
    G.M.B.H.  
         
1.2.5 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA), 15Χ15CM COVIDIEN llc  
       
1.2.5 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ(COPA),15Χ15CM X10 COVIDIEN llc  
       
1.2.5 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA COVIDIEN llc  
PLUS), 15Χ15CM      
         
1.2.5 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 15Χ15 Permafoam   HARTMANN GROUP  
       
1.2.5 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ PHARMAFOAM 15X15 P5 PHARMAPLAST S.A.E.  
           
1.2.5 Askina(R) DresSil 15x15     B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.2.5 ESPUMA επίθεμα αφρώδες με σιλικόνη 150x150mm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
  ADVASORB NORMAL 15 X 15 cm. Επίθεμα αφρώδες,    
1.2.5 πολυουρεθάνης 3-D για υψηλό εξίδρωμα μη κολλητικό. CR ADVANCIS MEDICAL  
  4168        
1.2.5 ASKINA TRANSORBENT 15X15cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 15x15εκ      
         
1.2.5 ASKINA(R) DRESSIL 15x15cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
15x15εκ      
         
1.2.5 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ LUOFUCON FOAM Huizhou Foryou Medical  
DRESSING 15 x 15 cm     Devices Co., Ltd.  
       
1.2.6 ALLEVYN PLUS CAVITY 15X20CM   SMITH&NEPHEW  
         
1.2.6 Askina foam 15x20(7241510)   B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.2.6 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 15x20cm HARTMANN GROUP  
10τεμ.      
         
1.2.6 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 15x20cm 10τεμ.   HARTMANN GROUP  
         
1.2.6 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες 150x200mm   PHARMAPLAST S.A.E.  
           
1.2.6 SUPRASORB Ρ PU FOAM-15x20cm-ΑΠΟΣΤ.   LOHMANN & RAUSCHER  
  G.M.B.H.  
         
1.2.6 URGOTUL ABSORB 15X20 ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ   URGO  
ΛΙΠΟΔΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ      
         
1.2.6 URGΟSΤΑRΤ 15Χ20     URGO  
           
1.2.6 URGΟΤUL ΑΒSΟRΒ 15Χ20     URGO  
         
1.2.6 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡ. ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   URGO  
ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ URGΟSΤΑRΤ MICRO 15Χ20    
       
1.2.6 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL URGO  
ΑΒSΟRΒ 15Χ20      
         
1.2.6 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ URGO  
ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ URGΟSΤΑRΤ 15Χ20    
       
1.2.6 ASKINA TRANSORBENT BORDER 14X14 CM/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 14Χ14εκ    
       
1.2.6 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ LUOFUCON FOAM Huizhou Foryou Medical  
DRESSING 15 x 20 cm     Devices Co., Ltd.  
       
1.2.6 MEPILEX TRANSFER 15 x 20   MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
         
1.2.7 20CMX20CM COPA FOAM DRS - 55588   COVIDIEN llc  
         
1.2.7 20CMX20CM COPA PLUS FOAM DRS - 55588P   COVIDIEN llc  
         
1.2.7 ADVASORB NORMAL Επίθεμα πολυουρεθάνης με   3-D Reagena International Oy Ltd  
για υψηλό εξίδρωμα μη κολλητικό, 20 x 20 cm CR 4170  
     
1.2.7 ADVASORB PLUS Επίθεμα πολυουρεθάνης με 3-D μη κολλητικό Reagena International Oy Ltd  
20 x 20 cm CR 3894  
     
1.2.7 AFRODES EPITHEMA AQUACEL FOAM N/ADH 20X20 5TEM CONVATEC LTD  
       
1.2.7 ALLEVYN HYDROCEL.20CMX20CM SMITH&NEPHEW  
       
1.2.7 Askina Foam 20 x 20 cm B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.2.7 Askina Transorbent 20 x 20 cm B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.2.7 Biatain(R) Ibu επίθεμα αφρώδες με ιμπουπροφαίνη μη COLOPLAST A/S  
κολλητικό 20X20εκ.  
     
1.2.7 CUTIMED GENTLE SLC STERILE 20X20CM BSN MEDICAL SAS  
       
1.2.7 FARMACTIVE επίθεμα αφρώδες 200x200mm FARMAC ZABBAN S.p.A  
       
1.2.7 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 20x20cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.  
     
1.2.7 HydroTac Αφρώδες επίθεμα με επίστρ. Υδρογέλης 20x20cm HARTMANN GROUP  
3τεμ.  
     
1.2.7 HYDROTAC ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 20x20cm 3τεμ. HARTMANN GROUP  
       
1.2.7 Pharma foam 20 x 20. Επίθεμα αφρώδες μη κολλητικό PHARMAPLAST S.A.E.  
foam200200  
     
1.2.7 Pharmafoam 20X20 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.2.7 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες 200x200mm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.2.7 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA), 20Χ20CM COVIDIEN llc  
       
1.2.7 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (COPA COVIDIEN llc  
PLUS), 20Χ20CM  
     
1.2.7 Επιθ.TEGADERM Αφρωδ. Μη αυτ.20x20 3M Deutschland GmbH  
       
1.2.7 ΕΠΙΘ.ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΗ ΑΥΤΟΚ.ΑΗΕΑL 20Χ20 ADVANCED MEDICAL  
SOLUTIONS GROUP PLC.  
     
1.2.7 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ ΝΟΝ-ΑDΗ ADVANCED MEDICAL  
ΑCΤΙVΗΕΑL 20Χ20 SOLUTIONS GROUP PLC.  
   
1.2.7 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ PHARMAFOAM 20X20 P3 PHARMAPLAST S.A.E.  
       
1.2.7 Askina(R) DresSil 20x20 B. BRAUN MELSUNGEN A.G.  
       
1.2.7 επίθεμα αφρώδες μη επικολλούμενο MAX 20χ20 FERRIS  
       
  ADVASORB NORMAL 20 X 20 cm. Επίθεμα αφρώδες,    
1.2.7 πολυουρεθάνης 3-D για υψηλό εξίδρωμα μη κολλητικό. CR ADVANCIS MEDICAL  
  4170    
1.2.7 ASKINA TRANSORBENT 20x20cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 20x20εκ  
     
1.2.7 ASKINA(R) DRESSIL 20X20CM/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
20Χ20εκ  
     
1.2.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡ. ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ URGO  
ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ URGΟSΤΑRΤ MICRO TALON 12Χ19  
     
1.2.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL URGO  
ΑΒSΟRΒ HEEL 12X19 ΠΤΕΡΝΑΣ  
     
1.2.8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. URGΟΤUL URGO  
ΑΒSΟRΒ ΗΕΕL 12Χ19 ΠΤΕΡΝΑΣ  
     
2.1.1 AFRODES EPITHEMA AQUACEL Ag Foam Adh 10x10cm 10TEM CONVATEC LTD  
       
2.1.1 Pharma foam comfort Silver 10 x 10. Επίθεμα αφρώδες PHARMAPLAST S.A.E.  
αργύρου κολλητικό. FoamC Ag 100100  
     
2.1.1 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες αργύρου κολλητικό PHARMAPLAST S.A.E.  
100x100mm  
     
2.1.1 PHARMAFOAM Επίθεμα αφρώδες αργύρου κολλητικό 10x10cm PHARMAPLAST S.A.E.  
       
2.1.1 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες αργύρου, κολλητικό PHARMAPLAST S.A.E.  
100x100mm  
     
2.1.1 ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ FOAM COMFORT PHARMAPLAST S.A.E.  
       
  SILVER PLUS 10x10    
       
2.1.1 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥ Pharmafoam Comfort Ag PHARMAPLAST S.A.E.  
10x10cm P10  
     
2.1.1 ALLEVYN AG ADHESIVE 10X10CM SMITH AND NEPHEW  
       
2.1.2 AFRODES EPITHEMA AQUACEL Ag Foam Adh 12.5x12.5cm CONVATEC LTD  
10TEM  
     
2.1.2 Biatain(R) Ag επίθεμα αφρώδες με Ag κολλητικό 12,5X12,5 εκ. COLOPLAST A/S  
       
2.1.2 Biatain(R) Silicone Ag αφρώδες επίθεμα σιλικόνης με Ag COLOPLAST A/S  
κολλητικό 12.5Χ12.5 εκ.  
     
2.1.2 Mepilex Border Ag, 12,5x12,5 cm MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
2.1.2 ALLEVYN AG ADH. 12.5X12.5CM SMITH AND NEPHEW  
       
2.1.2 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΛΙΠΙΔΟΚ. ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ URGO  
URGΟCΕLL ΑG ΒΟRDΕR 13Χ13  
     
2.1.3 AFRODES EPITHEMA AQUACEL Ag Foam Adh 17.5x17.5cm CONVATEC LTD  
10TEM  
     
2.1.3 Biatain(R) Ag επίθεμα αφρώδες με Ag κολλητικό 18X18εκ. COLOPLAST A/S  
       
2.1.3 Biatain(R) Silicone Ag αφρώδες επίθεμα σιλικόνης με Ag COLOPLAST A/S  
κολλητικό 17.5Χ17.5 εκ.  
     
2.1.3 Mepilex Border Ag, 17,5x17,5 cm MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
2.1.3 ALLEVYN AG ADH. 17.5X17.5CM SMITH AND NEPHEW  
       
2.1.4 Biatain(R) Ag επίθεμα αφρώδες με Ag κόκκυγος κολλητικό COLOPLAST A/S  
23X23εκ.  
     
2.1.4 ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΚΚΥΓΑ ΑΡΓΥΡΟΥ FΟΑΜ PHARMAPLAST S.A.E.  
CΟΜFΟRΤ SΙLVΕR ΡLUS 22Χ22  
     
2.1.4 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΚΥΓΑ PHARMAFOAM SACRAL PHARMAPLAST S.A.E.  
SILVER 22X22 P3  
     
2.1.4 Mepilex Border Ag Sacrum - 23 x 23 MOLNLYCKE HEALTH CARE AB  
       
2.1.4 ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡΩΔ.ΜΗ ΚΟΛ.ΕΠΙΘ.15Χ15 Systagenix Wound  
Management Limited  
     
2.1.4 ALLEVYN AG SACRUM LARGE SMITH AND NEPHEW  
       
2.1.5 Biatain(R) Ag επίθεμα αφρώδες με Ag κολλητικό πτέρνας COLOPLAST A/S  
19X20εκ.  
     
2.1.5 PHARMAFOAM SACRAL Επίθεμα αφρώδες αργύρου κόκκυγα PHARMAPLAST S.A.E.  
κολλητικό 22x22cm  
     
2.1.5 PHARMAFOAM επίθεμα αφρώδες αργύρου, κολλητικό κόκκυγα PHARMAPLAST S.A.E.  
220x220mm  
     
2.1.5 ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡΩΔ.ΜΗ ΚΟΛ.ΕΠΙΘ.15Χ20 Systagenix Wound  
Management Limited  
     
2.2.1 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΡΓΥ ΥΠΕΡΑΟΠΟΡΩΦ.PharmaSuperfoam PHARMAPLAST S.A.E.  
Ag 10x10cm P10  
     
2.2.1 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟY PHARMAFOAM AG SILVER 10X10 PHARMAPLAST S.A.E.  
P10  
     
2.2.1 AFRODES EPITHEMA AQUACEL Ag Foam Non-Adh 10cmx10cm CONVATEC LTD  
10TEM  
     
2.2.1 ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ B.Braun Hospicare Ltd.  
ΑΛΓΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ AG 10Χ10εκ  
     
2.2.1 Biatain(R) Ag επίθεμα αφρώδες με Ag μη κολλητικό 10Χ10 εκ. COLOPLAST A/S