15
Δευ, Ιουλ
29 Νέα Άρθρα

Πόση είναι η παρακράτηση φόρου σε παροχή υπηρεσιών και λοιπά αγαθά;

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις
Typography

Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ ενταλματοποιημένων ποσών και των αντίστοιχων που τελικά καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δαπανών σε ό,τι αφορά την υπηρεσία ραντεβού εμβολιασμών, την διανομή δωρεάν self-tests αλλά και της εκτέλεσης συνταγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, έχουν ώς εξής:

Με βάση τον 4172/2013 /Άρθρο 64

Συντελεστές παρακράτησης φόρου

2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης «εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες» [15] κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από «φυσικά ή» [15] νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. [10].

Ως εκ τούτου η παρακράτηση φόρου σε ό,τι αφορά τα ραντεβού εμβολιασμών είναι 8% ενώ στα σελφ τεστς και στα Ιιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι 4%.

Το ποσό υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού, χωρίς ΦΠΑ.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.