16
Κυρ, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Ποιες είναι οι Επιτροπές εξωσωματικής ποια φάρμακα εξετάζουν και με ποιες προϋποθέσεις;

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις
Typography

Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα λειτουργούν 8 Επιτροπές εξωσωματικής (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη).

Τα μέλη των επιτροπών γνωματεύουν επί αιτημάτων ασφαλισμένων για έγκριση προσπαθειών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας καθώς και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Οι περιοχές ευθύνης των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται ως εξής:

    Επιτροπή Αθηνών: υπάγονται οι ασφαλισμένοι του λεκανοπεδίου Αττικής, νομών Κορινθίας, Βοιωτίας πλην των ασφαλισμένων Δυτικής Αττικής και Πειραιώς.
    Επιτροπή Πειραιά: υπάγονται οι ασφαλισμένοι Δυτικής Αττικής και Πειραιώς, Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου.
    Επιτροπή Θεσσαλονίκης: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας.
    Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων Κρήτης.
    Επιτροπή Λάρισας: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδος
    Επιτροπή Πατρών: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδος.
    Επιτροπή Ιωαννίνων: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κερκύρας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.
    Επιτροπή Αλεξανδρούπολης: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Κιλκίς, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης.

Οι ασφαλισμένες/οι θα κλείνουν ραντεβού στις Επιτροπές Εξωσωματικής μέσω τηλεφωνικής γραμμής η οποία θα ορισθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ή τις ΠΕΔΥ (ανάλογα με την έδρα της εκάστοτε Επιτροπής).

Τηλέφωνα για ραντεβού:

    Επιτροπή Αθηνών: Εδρεύει επί της οδού Απ.Παύλου 12, Μαρούσι. Τηλέφωνο για ραντεβού:210 8110684 (fax: 210 8110528)
    Επιτροπή Πειραιά: Εδρεύει επί της οδού Μπουμπουλίνας 7-13, Πειραιάς. Τηλέφωνο για ραντεβού: 210-4176153 (fax: 210 4127801)
    Επιτροπή Θεσσαλονίκης: Εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» - Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310-594832
    Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης: Εδρεύει επί της οδού Καζάνη 4, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2810-246777 (φαξ: 2810-246785, 246783)
    Επιτροπή Λάρισας: Εδρεύει επί της οδού Ρούσβελτ 4, Λάρισα. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2410-531942 (φαξ: 2410-534763)
    Επιτροπή Πατρών: Εδρεύει επί της οδού Γιαννιτσών 3, Πάτρα. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2610-466604 (φαξ: 2610-466584)
    Επιτροπή Ιωαννίνων: Εδρεύει επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 16, Ιωάννινα. Τηλέφωνο για ραντεβού: 26510-59635. (φαξ: 26510-70798)
    Επιτροπή Αλεξανδρούπολης: Εδρεύει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, Περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο για ραντεβού: 25510-76297

Οι ασφαλισμένοι/ες θα φροντίζουν να έχουν τα δικαιολογητικά τους σε φάκελο προσερχόμενοι/ες την ημέρα που έχουν κλείσει ραντεβού. Τα δικαιολογητικά και, γενικότερα, όλες οι προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών αναφέρονται στα έγγραφα:

    Υπ’ αριθμ. 13820/12-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΤΟΞ7Μ-ΧΜ5)
    Υπ’ αριθμ. 34265/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΞ7Μ-ΒΞΥ)

Επισημαίνεται το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι, προσερχόμενοι στις Επιτροπές, οφείλουν να έχουν πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά καθώς και συμπληρωμένο το αντίστοιχο ειδικό έντυποπαραπομπής. Η ορθή ετοιμασία του φακέλου και η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών καθώς και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Οι Επιτροπές Εξωσωματικής εξετάζουν κατά προτεραιότητα (χωρίς ραντεβού) μόνο ειδικές περιπτώσεις ή επείγοντα περιστατικά (πχ περιπτώσεις διέγερσης ωοθηκών για κρυοσυντήρηση εμβρύων ή ωαρίων σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο). Οι Επιτροπές δέχονται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα οποία και παραμένουν στο φάκελο κάθε ασφαλισμένου και δεν επιστρέφονται. Τα ειδικά, ανά περίπτωση, έντυπα παραπομπής παρατίθενται στο Παράρτημα 2του παρόντος εγγράφου. Οι εν λόγω Επιτροπές εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής προσπαθειώνυποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες και, ως εκ τούτου, δεν εγκρίνουν τη χορήγηση συγκεκριμένων σκευασμάτων.

Ο θεράπων ιατρός είναι εκείνος ο οποίος θα προβεί στην τελική επιλογή της αγωγής. Οι ανωτέρω Επιτροπές, καταγράφουν την ημερήσια κίνηση και τα στοιχεία των ασφαλισμένων που εξετάζουν (για λόγους ιστορικότητας των περιστατικών) ηλεκτρονικά σε φόρμα/αναφορά η οποία θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αναφοράς του (και κυρίως των κέντρων στα οποία γίνεται η προσπάθεια) προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας να έχουν στοιχεία επιδημιολογικά στη διάθεσή τους.

Για τη συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων της αναφοράς υπάρχουν, προςδιευκόλυνσή σας, οδηγίες ώστε να χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση σε όμοιες περιπτώσεις. Οι οδηγίες αυτές αναφέρονται Παράρτημα 3 με τίτλο «Οδηγίες Συμπλήρωσης Αναφοράς»

Η αναφορά αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά (και μόνον) κάθε τρεις μήνες στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κατόπιν απόφασης Επιτροπής Εξωσωματικής και με συνταγή του θεράποντος ιατρού είναι:

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
FOLLICLE STIMULATING ALTERMON
HORMONE, HUMAN (FSH)
UROFOLLITROPIN BRAVELLE
CORIFOLLITROPIN ALFA ELONVA
FOLLITROPIN ALFA GONAL
LUTROPIN ALPHA LUVERIS
MENOTROPHINE MERIONAL
MENOTROPHINE MENOPUR
FOLLITROPIN ALFA/LUTROPIN ALFA PERGOVERIS
FOLLITROPIN BETA PUREGON

Η συχνότητα των συνεδριάσεων θα καθορίζεται από τον εκάστοτε όγκο περιστατικών προκειμένου να τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 3457 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 64/Β/2014).

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται στις 10.06.2014.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.