15
Σαβ, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Πως αποκτώ και που χρησιμοποιώ την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ);

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις
Typography

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Εάν είστε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ και αρρωστήσετε ξαφνικά ενόσω διαμένετε προσωρινά στο εξωτερικό -για διακοπές, επιχειρηματικό ταξίδι ή σπουδές- δικαιούστε κάθε είδος υγειονομικής περίθαλψης που πρέπει να σας παρασχεθεί πάραυτα, προτού επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Έχετε τα ίδια δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης με τους πολίτες που είναι ασφαλισμένοι στη χώρα όπου βρίσκεστε.

Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό πρέπει πάντοτε να παίρνετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Η κάρτα αυτή αποτελεί απτή απόδειξη ότι είστε ασφαλισμένοι σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ και θα απλουστεύσει τις διαδικασίες πληρωμής και επιστροφής των εξόδων.

Εάν δεν διαθέτετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας ή δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε (π.χ. επειδή πρόκειται για ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη), δεν μπορούν να σας αρνηθούν την παροχή περίθαλψης, αλλά μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε και στη συνέχεια να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων όταν επιστρέψετε στη χώρα σας.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ

Αυτό το τμήμα εξηγεί πώς να αποκτήσετε μια κάρτα, ποιά οφέλη σας παρέχει, τι πληροφορίες υπάρχουν πάνω στην κάρτα, για πόσον καιρό ισχύει και τι να κάνετε αν ο τοπικός σας φορέας αρνείται να σας δώσει κάρτα.

Πώς μπορώ να αποκτήσω την κάρτα;

Μπορείτε να αποκτήσετε μια κάρτα επικοινωνώντας με τον τοπικό φορέα ασφάλισης ασθένειας δεδομένου ότι κάθε μεμονωμένη χώρα είναι υπεύθυνη για την έκδοση και τη διανομή της κάρτας στη δική της επικράτεια.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από την κάρτα;

Για να δικαιούστε την κάρτα, πρέπει να είστε ασφαλισμένοι ή να καλύπτεστε από ένα κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία. Κάθε μέλος ξεχωριστά μιας οικογένειας που ταξιδεύει πρέπει να έχει τη δική του κάρτα.

Ποιες πληροφορίες αναγράφονται στην κάρτα;

Τα μόνα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονται στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας είναι το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία γέννησης. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα.

Για πόσο διάστημα ισχύει η κάρτα;

Αυτό ποικίλλει από χώρα σε χώρα και είναι καλύτερο να το ελέγξετε όταν επικοινωνήσετε με τον τοπικό ασφαλιστικό φορέα για να αποκτήσετε την κάρτα.

Τι είδους μέτρα πρέπει να λάβω αν ο τοπικός φορέας αρνηθεί να μου χορηγήσει μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας;

Εάν ζητήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, ο τοπικός ασφαλιστικός σας φορέας είναι υποχρεωμένος να σας τη χορηγήσει, διαφορετικά, αν η κάρτα δεν είναι αμέσως διαθέσιμη, οφείλει να σας χορηγήσει ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Εάν δεν τη χορηγήσει, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για το πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τα δικαιώματά σας και προτείνει να επικοινωνήσετε με το κέντρο Solvit με την πρώτη ευκαιρία για να μάθετε πώς να υποβάλλετε μια καταγγελία.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Αυτό το τμήμα παρέχει πρακτικές απαντήσεις σε σημαντικές ερωτήσεις όταν χρειάζεται να ζητήσετε ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό. Το μοντέλο για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας είναι το ίδιο σε όλη την ΕΕ, παρότι η γλώσσα της κάρτας θα εξαρτηθεί από την εθνική γλώσσα του κράτους μέλους που την εκδίδει, έτσι ώστε οι φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε κράτος μέλος να μπορούν να αναγνωρίσουν την κάρτα αμέσως. Υπάρχουν επίσης παραλλαγές στην οπίσθια όψη της κάρτας από χώρα σε χώρα.

Η κάρτα υγείας χορηγείται δωρεάν;

Ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία μένετε, είτε η υγειονομική περίθαλψη είναι δωρεάν είτε πρέπει να πληρώσετε, θα αποζημιωθείτε. Αν πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων, η κάρτα εγγυάται ότι θα λάβετε πίσω τα χρήματά σας στην εν λόγω χώρα ή, αν δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων, στη δική σας χώρα αμέσως μετά την επιστροφή σας από τον δικό σας τοπικό ασφαλιστικό φορέα. Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας την οποία επισκέπτεστε. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το είδος υγειονομικής περίθαλψης και τα έξοδα που καλύπτει η κάρτα σας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό φορέα της υπόψη χώρας.

Τι γίνεται αν ταξιδεύω χωρίς την κάρτα και χρειαστώ ιατρική θεραπευτική αγωγή;

Εάν προκύψει ανάγκη, θα λάβετε την περίθαλψη που είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις διακοπές σας χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε στην πατρίδα σας για θεραπεία. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε ότι η κάρτα θα διευκολύνει την πρόσβασή σας σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επιτόπου ή την επιστροφή των εξόδων σας αν σας έχει ζητηθεί να τα προκαταβάλλετε. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν ταξιδεύετε σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελβετία, είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους, σαςμ συνιστούμε θερμά να παίρνετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Μπορεί ένας γιατρός να αρνηθεί να μου χορηγήσει θεραπευτική αγωγή αν έχω ξεχάσει την κάρτα μου;

Σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία, ένας γιατρός δεν μπορεί να αρνηθεί να σας χορηγήσει αγωγή αν η κατάσταση της υγείας σας το απαιτεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα έξοδά σας θα επιστραφούν με τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν αν μπορούσατε να αποδείξετε ότι έχετε κοινωνική ασφάλιση εκείνη την περίοδο παρουσιάζοντας την κάρτα ή το ισοδύναμο έγγραφό της. Ο γιατρός ή το θεραπευτικό ίδρυμα μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλλετε το σύνολο των εξόδων ή να προκαταβάλλετε ένα μέρος αυτών, τα οποία δεν θα είχαν ζητηθεί από άτομο ασφαλισμένο στο ίδιο κράτος μέλος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο τοπικός ασφαλιστικός φορέας μπορεί να σας βοηθήσει αποστέλλοντάς σας με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης, που σας παρέχει την ίδια προστασία με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Σε ποιες εξετάσεις και σε ποια είδη θεραπείας έχουν πρόσβαση οι φοιτητές και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι;

Αυτές οι δύο κατηγορίες ατόμων (φοιτητές και αποσπασμένοι εργαζόμενοι) λαμβάνουν μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας η οποία, στην περίπτωσή τους, αντικαθιστά το έντυπο Ε128. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας τους παρέχει πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη, αφού ληφθεί υπόψη η διάρκεια παραμονής τους. Στην περίπτωση απόσπασης ή σπουδών, η περίοδος μπορεί να είναι σχετικά μεγάλη και το κόστος της θεραπείας που καλύπτεται μπορεί να είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι για έναν τουρίστα που μένει μόνο λίγες ημέρες.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Αυτό το τμήμα σας παρέχει πρακτικές συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε αν αντιμετωπίζετε συγκεκριμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την κάρτα για να κανονίσω την επιστροφή μου στην πατρίδα αν υποστώ σοβαρό ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια;

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε ευκολότερη πρόσβαση σε ιατρική θεραπευτική αγωγή αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον επαναπατρισμό. Η κάρτα δεν θα σας βοηθήσει να επιστρέψετε στην πατρίδα σας δωρεάν αν προσβληθείτε από σοβαρή ασθένεια ή έχετε σοβαρό ατύχημα. Γι’ αυτή την κατάσταση, θα χρειαστείτε ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη.

Εάν πάσχω από χρόνια ιατρική πάθηση για την οποία πρέπει να επισκέπτομαι τον γιατρό τακτικά και θέλω να πάω σε άλλο κράτος μέλος για προσωρινή παραμονή, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας θα με καλύψει για την ιατρική θεραπευτική αγωγή εκεί;

Ναι, αν πάσχετε από χρόνια ιατρική πάθηση (για παράδειγμα, στις περιπτώσεις άσθματος, διαβήτη ή καρκίνου), στη διάρκεια της προσωρινής παραμονής σας σε άλλο κράτος μέλος, έχετε δικαίωμα σε κάθε αγωγή που κρίνεται απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη την ιατρική κατάστασή σας. Ωστόσο, αν η ιατρική κατάστασή σας σημαίνει ότι χρειάζεστε ειδική ιατρική παρακολούθηση και ιδίως εξειδικευμένες τεχνικές ή εξοπλισμό (π.χ. θεραπεία αιμοκάθαρσης), ενδεχομένως να πρέπει να οργανώσετε την παραμονή σας εκ των προτέρων ώστε να εξασφαλίσετε την πρόσβαση στον εξοπλισμό ή τη θεραπεία που θα χρειαστείτε. Μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με την τοπική ειδική ιατρική μονάδα στη χώρα που θα επισκεφτείτε προτού φύγετε από τη δική σας χώρα.

Είμαι έγκυος. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας θα καλύψει την ιατρική θεραπευτική αγωγή στη διάρκεια της παραμονής μου σε άλλο κράτος μέλος;

Ναι, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας καλύπτει κάθε ιατρική αγωγή σε σχέση με την εγκυμοσύνη σας περιλαμβανομένου του τοκετού ενώ μένετε προσωρινά σε άλλη χώρα. Ωστόσο, αν θέλετε να γεννήσετε σε άλλη χώρα, επικοινωνήστε με τον τοπικό ασφαλιστικό σας φορέα καθώς ενδεχομένως θα χρειαστείτε ειδική εξουσιοδότηση (έντυπο Ε-112).

Τι πρέπει να κάνω αν πριν ή στη διάρκεια της επίσκεψής μου, ξαφνικά συνειδητοποιήσω ότι έχω ξεχάσει ή έχω χάσει την κάρτα μου;

Εάν έχετε ξεχάσει ή έχετε χάσει την κάρτα σας, μπορείτε να ζητήσετε από τον τοπικό φορέα σας να σας στείλει με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Αυτό θα σας προσφέρει τα ίδια δικαιώματα με την κάρτα.

Πληροφορίες για την περίθαλψή σας πριν ταξιδέψετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) είναι μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Μην ξεχνάτε:

  • δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,
  • δεν καλύπτει τις δαπάνες σας, αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη,
  • δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Προσοχή: όταν μεταφέρετε τη συνήθη κατοικία σας σε μια άλλη χώρα, πρέπει να εγγραφείτε εκεί μέσω του εντύπου S1 αντί να χρησιμοποιείτε την Ευρωπαϊκή σας Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας για να λαμβάνετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα αυτή.

Πού θα εκδώσω την ΕΚΑΑ πριν ταξιδέψω;

Αρμόδιος φορέας για την έκδοση ΕΚΑΑ δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ αλλά ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκετε.

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα: Φορείς που εκδίδουν ΕΚΑΑ

Τι παροχές δικαιούμαι ως κάτοχος ΕΚΑΑ, όταν ταξιδεύω για τουρισμό, σπουδές ή εργασία;

Ως Ευρωπαίος ασφαλισμένος που μετακινείται από το αρμόδιο κράτος (Ελλάδα) σε άλλο κράτος μέλος για προσωρινή διαμονή, κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 19 (1) και 27 (1) του Βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το άρθρο 25.Α.1 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 δικαιούστε να λαμβάνετε παροχές ασθενείας σε είδος στο κράτος μέλος διαμονής οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτών των παροχών και τη διάρκεια διαμονής σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής ως εάν ήσαστε ασφαλισμένος δυνάμει αυτής.

Σχετικά με τα δικαιώματά σας ανά χώρα

 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την περίθαλψή σας πριν ταξιδέψετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ

Πηγή

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.