25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Μπορούν τα φαρμακεία να πωλούν και κτηνιατρικά φάρμακα;

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις
Typography

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ΄Αριθμ. 312 (16-9-92) (ΦΕΚ 157) "Οργάνωση και συγκρότηση των Φαρμακείων:

Τα φαρμακεία μπορούν να πωλούν και κτηνιατρικά φάρμακα, αλλά στην περίπτωση αυτή πρέπει να διαθέτουν, για φύλαξη και πώληση αυτών, ιδιαίτερη προσθήκη, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα, η φράση "ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ".

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο εμπορίας - διάθεσης – χρήσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

1. Τα φαρμακεία έχουν δικαίωμα να πωλούν λιανικώς κτηνιατρικά φάρμακα, μόνον με κτηνιατρική συνταγή, αφού γνωστοποιήσουν προς την οικεία περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία αυτήν την δραστηριότητα μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της.
2. Δεν απαιτείται ειδική άδεια για την πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων.
3. Για τα φαρμακεία ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Α του παρόντος κεφαλαίου.
4. Η οικεία κτηνιατρική υπηρεσία τηρεί ενημερωμένο αρχείο με τα φαρμακεία που πωλούν κτηνιατρικά φάρμακα στην περιοχή αρμοδιότητας της μετά από τη σχετική γνωστοποίηση.

Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΚΛΠΚΦΠ)   

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΦΠ):

1. προμηθεύονται φαρμακευτικά προϊόντα από τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και από τις εταιρείες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,
2. πωλούν αποκλειστικά λιανικώς  ΚΦΠ,
3. πωλούν τα ΚΦΠ μόνο βάσει κτηνιατρικής συνταγής,
4. πωλούν τα ΚΦΠ που προορίζονται για παραγωγικά ζώα υποχρεωτικά μόνον   με   την   κτηνιατρική   συνταγή   όπως   καθορίζεται   στην   αριθ. 314738/2009 Υ.Α. (ΦΕΚ1835 Β ?),
5. τηρούν λεπτομερές μητρώο στο οποίο για κάθε πράξη εισόδου-εξόδου ΚΦΠ καταγράφουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
    - ημερομηνία,
    - ακριβή περιγραφή του ΚΦΠ,
    - αριθμό παρτίδας παραγωγής,
    - ποσότητα που παραλήφθηκε ή παραδόθηκε,
    - όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή του παραλήπτη,
    - όνομα και διεύθυνση του κτηνιάτρου που συνέταξε τη συνταγή,
    - αντίγραφο της συνταγής.
6. διενεργούν  απογραφή   ΚΦΠ   ετησίως (εισερχόμενα,   εξερχόμενα   και αποθήκη).  Για   οποιαδήποτε διαφορά συντάσσεται σχετική
έκθεση.
7. τα λογιστικά αυτά στοιχεία παραμένουν στην διάθεση των περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του ΕΟΦ προς διεξαγωγή επιθεωρήσεων, επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
8. το εν λόγω μητρώο δύναται να τηρείται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά.        

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.