18
Σαβ, Μάι
3 Νέα Άρθρα

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς - Τηλεφωνικός Κατάλογος

Χρήσιμες Πληροφορίες
Typography

Τηλεφωνικός Κατάλογος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (πρώην Νομαρχία Κιλκίς).

 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ 23413 - 50 100
  --- 23413 - 50 102
  --- 23413 - 50 167
  ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ 23413 - 50 107
  ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ 23413 - 50 171
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 23413 - 50 158
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 23413 - 50 106
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ. 23413 - 50 154
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 23413 - 50 159-168
  23410 75 049
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 23413 - 50 104
       
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΘΕΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 50 161
Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠ. ΠΡΟΓΡΑΜ. 23413 - 50 164
Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡ. & ΚΑΤ. ΠΡΟΓΡΑΜ. 23413 - 50 165
       
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 50 157
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΛΟΓΩΝ 23413 - 50 187
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΛΟΓΩΝ 23413 - 50 185
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 50 182
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 50 183
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 50 183
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 50 209
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 50 204
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23413 - 50 175
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23413 - 50 172
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23413 - 50 174
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23413 - 50 196
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23413 - 50 194
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23413 - 50 210
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23413 - 50 109
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23413 - 50 108
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23413 - 50 110
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TELEX 215084  
       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 50 132
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 50 135
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 23413 - 50 130
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 23413 - 50 140
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 23413 - 50 143
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 23413 - 50 141
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 23413 - 50 142
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 23413 - 50 193
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23413 - 50 138
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23413 - 50 136
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23413 - 50 139
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 23413 - 50 133
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 23413 - 50 134
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 23413 - 50 195
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   23413 - 50 206
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   23413 - 50 207
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   23413 - 50 208
       
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & Α ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 23413 - 50 192
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & Α ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 23413 - 50 188
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & Α ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 23413 - 50 166
       
ΠΣΕΑ   23413 - 50 189
ΠΣΕΑ   23413 - 50 190
ΠΣΕΑ   23413 - 50 212
       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 50 111
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ 23413 - 50 153
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ 23413 - 50 178
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ 23413 - 50 181
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ 23413 - 50 179
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ 23413 - 50 180
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 23413 - 50 131
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 23413 - 50 177
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 23413 - 50 116
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 23413 - 50 118
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 23413 - 50 169
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 23413 - 50 176
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 23413 - 50 170
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 23413 - 50 119
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 23413 - 50 162
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 23413 - 50 150
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Ε. 23413 - 50 117
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Ε. 23413 - 50 148
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Ε. 23413 - 50 125
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Ε. 23413 - 50 124
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Ε. 23413 - 50 129
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Ε. 23413 - 50 127
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 23413 - 50 151
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 23413 - 50 149
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 23413 - 50 144
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 23413 - 50 145
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 23413 - 50 152
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 23413 - 50 147
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 23413 - 50 191
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 23413 - 50 173
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 23413 - 50 122
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 23413 - 50 120
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 23413 - 50 121
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩ-ΠΕ 23413 - 50 113
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩ-ΠΕ 23413 - 50 126
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩ-ΠΕ 23413 - 50 115
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩ-ΠΕ 23413 - 50 123
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩ-ΠΕ 23413 - 50 114
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   23413 - 50 202
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   23413 - 50 203
       
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 53 250
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΟ- ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23413 - 53 251
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΟ- ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23413 - 53 252
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΟ- ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23413 - 53 253
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΟ- ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23413 - 53 254
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΟ- ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23413 - 53 255
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 256
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 257
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 258
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 259
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 260
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 261
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 262
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 263
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 264
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 265
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 266
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 267
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 268
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 269
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 270
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 271
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 23413 - 53 272
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   23413 - 53 273
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   23413 - 53 274
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   23413 - 53 275
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   23413 - 53 276
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   23413 - 53 277
       
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 53 300
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 23413 - 53 301
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 23413 - 53 302
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 23413 - 53 303
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΕΧ. ΕΛ. 23413 - 53 304
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΕΧ. ΕΛ. 23413 - 53 305
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΤΕΧ. ΕΛ. 23413 - 53 306
       
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 53 340
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 53 341
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ   Κ.Δ.Υ.                     23413 - 53 342
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ   Κ.Δ.Υ.                     23413 - 53 343
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Φ.Ε.                      23413 - 53 344
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Φ.Ε.                      23413 - 53 345
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ           23413 - 53 346
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ           23413 - 53 347
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ           23413 - 53 348
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 53 349
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 53 350
       
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 53 400
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΧΕΙΟ 23413 - 53 402
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 23413 - 53 403
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 23413 - 53 404
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 23413 - 53 405
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 23413 - 53 406
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 23413 - 53 407
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 23413 - 53 408
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 23413 - 53 409
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 23413 - 53 410
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 23413 - 53 411
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 23413 - 53 412
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 23413 - 53 413
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 23413 - 53 414
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 23413 - 53 415
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 23413 - 53 424
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 23413 - 53 416
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23413 - 53 417
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   23413 - 53 418
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   23413 - 53 419
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   23413 - 53 420
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   23413 - 53 421
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23413 - 53 425
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   23413 - 53 425
     
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 53 450
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23413 - 53 451
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ 23413 - 53 452
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ 23413 - 53 453
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ 23413 - 53 454
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ 23413 - 53 455
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ,ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ, ΑΛΥΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΑΔ. 23413 - 53 456
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   23413 - 53 458
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   23413 - 53 459
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      
       
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 53 600
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 23413 - 53 601
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 23413 - 53 602
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 23413 - 53 603
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 23413 - 53 604
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 23413 - 53 605
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 23413 - 53 606
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ 23413 - 53 607
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ 23413 - 53 608
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ 23413 - 53 609
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ 23413 - 53 610
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ 23413 - 53 611
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ 23413 - 53 612
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ 23413 - 53 613
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 23413 - 53 614
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 23413 - 53 615
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ 23413 - 53 616
       
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 23413 - 53 650
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 23413 - 53 651
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 23413 - 53 652
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 23413 - 53 653
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 23413 - 53 654
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 23413 - 53 655
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 23413 - 53 656
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 23413 - 53 657
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 23413 - 53 658
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 659
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 660
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 661
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 662
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 663
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 664
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 665
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 666
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 667
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 668
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 669
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23413 - 53 670
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦ   23413 - 53 671

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.