18
Σαβ, Μάι
3 Νέα Άρθρα

Διευκρινήσεις και συστάσεις για το λογισμικό της εταιρείας AEGATE Limited τη Σύμβαση και όρους χρήσης του

Π.Φ.Σ.
Typography

Αρ. πρ. 636/7-3-2016 Θέμα: «Σύμβαση για το Λογισμικό της εταιρείας AEGATE Limited και όροι χρήσης»

Λίαν προσφάτως λάβαμε γνώση της συμβάσεως που περιέχει τους όρους χρήσεως του λογισμικού, τους οποίους η εταιρεία AEGATE Limited ζητά από τους φαρμακοποιούς να αποδεχθούν, προκειμένου να κάνουν χρήση του λογισμικού της.

Κατ’ αρχήν ως κατά νόμον  υπόχρεος ο Π.Φ.Σ. έναντι  υμών, αλλά  κυρίως με πρώτιστο γνώμονα και μέλημα την πλήρη ενημέρωσή σας, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

- Σε κανένα σημείο των όρων χρήσεων δεν περιγράφεται σε τι συνίσταται ακριβώς η λειτουργία του λογισμικού, ποια η χρησιμότητά του και εν τέλει ποια η ωφέλεια του φαρμακείου από την χρήση.

- Η συμφωνία του φαρμακοποιού με την εταιρεία AEGATE Limited δεν χρειάζεται να είναι έγγραφη, αλλά: όπως αναφέρεται στη σύμβαση: «ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ AEGATE, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ AEGATE ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ», με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί αγνοώντας το σχετικό όρο να συναινούν ακουσίως στην εγκατάσταση του λογισμικού, κάνοντας απλώς χρήση αυτού.

- Η έναρξη  ισχύος της συμβάσεως ορίζεται από την ημερομηνία που ο φαρμακοποιός ενεργοποιήσει για πρώτη φορά το Λογισμικό (άρθρο 6.2)

- Μέσω του Λογισμικού παρέχεται η δυνατότητα στην εν λόγω εταιρεία να συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που παράγονται από το φαρμακείο σας αναφορικά με «την ταυτότητά σας, τους πελάτες σας ή συγκεκριμένες δραστηριότητες» (άρθρο 2 παρ. 1).

- Σύμφωνα με το άρθρο 3 «τα δεδομένα και πληροφορίες και τα αποτελέσματα που δημιουργήθηκαν μέσα από την χρήση του Λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της AEGATE». Συνεπώς  αποδεχόμενος ένας φαρμακοποιός τη σύμβαση αυτή, το σύνολο των δεδομένων που παράγει το φαρμακείο κατά τη λειτουργία του, δεν αποτελούν πια ιδιοκτησία του, αλλά ιδιοκτησία της AEGATE και μόνο. Ο φαρμακοποιός αυτός παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα επί  της  ιδιοκτησίας  των ανωτέρω  δεδομένων  υπέρ  της AEGATE, η οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της δύναται να κάνει χρήση αυτών. Τέλος, απαγορεύεται στον φαρμακοποιό να μεταδώσει τα δεδομένα αυτά σε οιονδήποτε τρίτο.

- Το Λογισμικό παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα ή την καταλληλότητά του (άρθρο 4).

- Η συνολική ευθύνη της AEGATE σε περίπτωση οιασδήποτε ζημίας του φαρμακείου, όπως και αν αυτή προκύψει, για παραβίαση οιουδήποτε όρου της συμβάσεως ανέρχεται στο ποσό των 100£ (άρθρο 5.2)…

- Η σύμβαση και οι όροι χρήσης του Λογισμικού διέπονται από την αγγλική νομοθεσία και τα αγγλικά δικαστήρια (άρθρο 7.10).

Κατόπιν των ανωτέρω, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές τοις πάσι ότι το σύνολο των δεδομένων που παράγει το φαρμακείο κατά τη λειτουργία του, αποτελούν ιδιοκτησία του, και μόνο δική του. Οι φαρμακοποιοί είναι οι απόλυτοι κύριοι των δεδομένων αυτών, και συνεπώς  οι μόνοι που δύνανται να εκμεταλλευθούν παντί τρόπω τα δεδομένα αυτά. Ουδείς άλλος. Για το λόγο αυτό συστάθηκε άλλωστε και η ΕΤΕΣΤΑ Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία ανήκει κατά 100% στον Π.Φ.Σ. και συνεπώς σε όλους τους φαρμακοποιούς.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ΔΕΝ υφίσταται ή λειτουργεί στην Ελλάδα (αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πλην Γερμανίας όπου λειτουργεί πιλοτικά και για πολύ μικρό αριθμό φαρμάκων) οιαδήποτε διαδικασία/υπηρεσία/θεσμός κλπ που πιστοποιεί την κυκλοφορία ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Αντίθετοι περί αυτού ισχυρισμοί είναι απολύτως αναληθείς και αβάσιμοι, έχουν δε σκοπό να υφαρπάξουν επί της ουσίας τη συναίνεση των φαρμακοποιών με προφανή στόχο τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην ελληνική αγορά εκείνων που επικαλούνται τους ισχυρισμούς αυτούς.

Λαμβάνοντας λίαν σοβαρά τα ανωτέρω, εφιστούμε τη μέγιστη προσοχή σας, πριν προβείτε στην ανάληψη οιασδήποτε συμβατικής υποχρεώσεως.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.